NEWSROOM

Ameryka wybrała low-code. 84% dyrektorów IT podkreśla wzrost znaczenia tej technologii dla biznesu

Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez WEBCON, aż 85% amerykańskich CIO potwierdza, że aplikacje budowane na platformach low-code są kluczowe dla ich organizacji. Co więcej, 84% z nich wskazuje, że w najbliższych 2 latach low-code jeszcze zyska na znaczeniu. Eksperci WEBCON zaznaczają, że zapotrzebowanie na tę technologię rośnie również w Polsce.

„Jako dostawca platformy low-code działający zarówno na rynku europejskim jak i w Ameryce Północnej, WEBCON uważnie obserwuje oba rynki. Przeprowadzone przez nas w Stanach Zjednoczonych badanie dobitnie pokazuje istotną rolę narzędzi low-code w amerykańskich firmach. Wyniki raportu sugerują również, że powinniśmy spodziewać się jeszcze większej adopcji low-code w Polsce, Niemczech i tak naprawdę w całej Europie, która szybko przyjmuje dobre praktyki, niezależnie od tego, gdzie zostały wdrożone. Już teraz CIO amerykańskich firm podkreślają znaczenie platform low-code w obliczu rosnącego zapotrzebowania na aplikacje biznesowe” – zaznacza Mike Fitzmaurice, Wiceprezes WEBCON na Amerykę Północną.

Amerykańskie wyzwania
W badaniu „The State of Low-Code 2023” wzięli udział dyrektorzy IT amerykańskich firm. Dotyczyło ono stopnia adaptacji low-code w USA oraz wyzwań, przed jakimi stoi tamtejszy sektor technologiczny. Z badania wynika, że aż 8 z 10 CIO uważa, że tempo rozwoju ich aplikacji biznesowych jest niewystarczające, a projekty opóźnione względem oczekiwań biznesu. Do tego 64% wskazuje, że potrzeby sygnalizowane przez końcowych użytkowników powstającego oprogramowania często zmieniają się w trakcie trwania projektu. 51% badanych przyznaje, że już na etapie tworzenia specyfikacji rozwiązania IT wymagania sygnalizowane przez biznes są mało precyzyjne. To komplikuje proces powstawania aplikacji i zwiększa koszty projektu. Dla co drugiego CIO w USA problematyczna staje się też kwestia utrzymania wielu różnych narzędzi IT oraz konieczność skalowania rozwiązań wraz z rozwojem firmy.
Im większa organizacja, tym problemy z utrzymaniem licznych aplikacji stają się bardziej uciążliwe. Ankietowani wskazali, że na wysokie koszty nowych rozwiązań IT składa się m.in. długi proces ich dostarczania. Analiza wymagań, implementacja, kodowanie, konfiguracja i szkolenie nowych użytkowników – w przypadku dedykowanych rozwiązań każdy z tych etapów trwa długo, angażuje dużą liczbę pracowników i generuje znaczne koszty. Zdaniem szefów IT z USA rozwiązaniem jest technologia low-code.
Polskie rozwiązanie
89% CIO podkreśla, że wykorzystanie platform low-code pozwala na znaczne oszczędności finansowe. Dla 93% aplikacje uruchamiane na platformach low-code są bardziej dopasowane do potrzeb biznesu niż oprogramowania pudełkowe. Również 90% dyrektorów IT zaznacza, że technologia low-code pozwala na szybsze dostarczanie nowych rozwiązań, a 87% docenia elastyczność aplikacji powstałych na bazie platform low-code.
Poproszeni o porównanie aplikacji biznesowych zbudowanych na bazie platform low-code oraz aplikacji dedykowanych, pisanych przez programistów, amerykańscy szefowie IT podkreślają przede wszystkim, że aplikacje low-code powstają dużo szybciej (90% odpowiedzi), lepiej odpowiadają na potrzeby biznesowe (93%) i są tańsze (89%). Wyniki wyglądają podobnie, gdy CIO porównują low-code do tzw. „rozwiązań pudełkowych” (odpowiednio 89%, 90% i 87%).
WEBCON, polska firma technologiczna rozwijająca autorską platformę low-code WEBCON BPS, postrzega wyniki badania amerykańskiego rynku jako potwierdzenie swojej misji. Dziś już 75% tamtejszych firm deklaruje, że rocznie dostarcza do 10 aplikacji opartych o technologię low-code, wykorzystując do tego 2 lub więcej platform tej klasy.

„Wyniki naszego badania potwierdzają to, co obserwujemy od wielu lat: firmy potrzebują coraz większej liczby nowoczesnych rozwiązań, aby sprostać stale rosnącym potrzebom technologicznym. Popyt cały czas przewyższa podaż, a tworzenie nowych aplikacji adresujących pojedyncze problemy biznesowe w oderwaniu od siebie już się nie sprawdza. Priorytetami są szybkość, skalowalność, standaryzacja i łatwość wprowadzania zmian w aplikacjach biznesowych. W WEBCON wierzymy, że sposobem na podjęcie współczesnych wyzwań jest podejście, które nazywamy „fabryką aplikacji”. W jego myśl firmy potrzebują narzędzia, które pozwala wdrożyć strategię tworzenia wielu spójnych, niezawodnych i użytecznych aplikacji na dużą skalę i ciągle je udoskonalać. WEBCON BPS to platforma, która umożliwia wdrożenie właśnie takiego podejścia” – podsumowuje Mike Fitzmaurice.

Metodologia badania: raport „The State of Low-Code 2023” powstał na podstawie wyników badania zrealizowanego przez think tank Vanson Bourne na zlecenie WEBCON w USA w 2 połowie 2022 roku. Dane zebrano podczas 150 wywiadów online przeprowadzonych z osobami zajmującymi stanowisko Chief Information Officer w małych i średnich firmach z siedzibą w USA.

Skontaktuj się z naszym ekspertem:

Filip Sadzik
Partner Channel Manager

filip.sadzik@webcon.com

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz dowiedzieć się jak wspieramy naszych klientów?

 

Umów się na indywidualne demo platformy lub opowiedz nam o swoich potrzebach biznesowych, a my powiemy Ci, jak możemy je zaadresować.

 

Poznaj opinie naszych klientów i dowiedz się, dlaczego wybrali właśnie WEBCON BPS

WEBCON jest producentem WEBCON BPS – platformy low-code klasy BPM (Business Process Management). To idealne rozwiązanie zwłaszcza dla dużych firm i korporacji, szukających systemu workflow do elektronicznego obiegu dokumentów czy digitalizacji i automatyzacji procesów biznesowych. WEBCON BPS umożliwia szybkie budowanie aplikacji biznesowych bez kodowania. Pozwala również na – elastyczne i z natychmiastowym efektem – dostosowywanie ich do zmieniających się potrzeb.

Kontakt

Napisz do nas
Nasze biura:

© WEBCON 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności

top