NEWSROOM

Ameryka wybrała low-code. 84% dyrektorów IT podkreśla wzrost znaczenia tej technologii dla biznesu

Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez WEBCON, aż 85% amerykańskich CIO potwierdza, że aplikacje budowane na platformach low-code są kluczowe dla ich organizacji. Co więcej, 84% z nich wskazuje, że w najbliższych 2 latach low-code jeszcze zyska na znaczeniu. Eksperci WEBCON zaznaczają, że zapotrzebowanie na tę technologię rośnie również w Polsce.

„Jako dostawca platformy low-code działający zarówno na rynku europejskim jak i w Ameryce Północnej, WEBCON uważnie obserwuje oba rynki. Przeprowadzone przez nas w Stanach Zjednoczonych badanie dobitnie pokazuje istotną rolę narzędzi low-code w amerykańskich firmach. Wyniki raportu sugerują również, że powinniśmy spodziewać się jeszcze większej adopcji low-code w Polsce, Niemczech i tak naprawdę w całej Europie, która szybko przyjmuje dobre praktyki, niezależnie od tego, gdzie zostały wdrożone. Już teraz CIO amerykańskich firm podkreślają znaczenie platform low-code w obliczu rosnącego zapotrzebowania na aplikacje biznesowe” – zaznacza Mike Fitzmaurice, Wiceprezes WEBCON na Amerykę Północną.

Amerykańskie wyzwania
W badaniu „The State of Low-Code 2023” wzięli udział dyrektorzy IT amerykańskich firm. Dotyczyło ono stopnia adaptacji low-code w USA oraz wyzwań, przed jakimi stoi tamtejszy sektor technologiczny. Z badania wynika, że aż 8 z 10 CIO uważa, że tempo rozwoju ich aplikacji biznesowych jest niewystarczające, a projekty opóźnione względem oczekiwań biznesu. Do tego 64% wskazuje, że potrzeby sygnalizowane przez końcowych użytkowników powstającego oprogramowania często zmieniają się w trakcie trwania projektu. 51% badanych przyznaje, że już na etapie tworzenia specyfikacji rozwiązania IT wymagania sygnalizowane przez biznes są mało precyzyjne. To komplikuje proces powstawania aplikacji i zwiększa koszty projektu. Dla co drugiego CIO w USA problematyczna staje się też kwestia utrzymania wielu różnych narzędzi IT oraz konieczność skalowania rozwiązań wraz z rozwojem firmy.
Im większa organizacja, tym problemy z utrzymaniem licznych aplikacji stają się bardziej uciążliwe. Ankietowani wskazali, że na wysokie koszty nowych rozwiązań IT składa się m.in. długi proces ich dostarczania. Analiza wymagań, implementacja, kodowanie, konfiguracja i szkolenie nowych użytkowników – w przypadku dedykowanych rozwiązań każdy z tych etapów trwa długo, angażuje dużą liczbę pracowników i generuje znaczne koszty. Zdaniem szefów IT z USA rozwiązaniem jest technologia low-code.
Polskie rozwiązanie
89% CIO podkreśla, że wykorzystanie platform low-code pozwala na znaczne oszczędności finansowe. Dla 93% aplikacje uruchamiane na platformach low-code są bardziej dopasowane do potrzeb biznesu niż oprogramowania pudełkowe. Również 90% dyrektorów IT zaznacza, że technologia low-code pozwala na szybsze dostarczanie nowych rozwiązań, a 87% docenia elastyczność aplikacji powstałych na bazie platform low-code.
Poproszeni o porównanie aplikacji biznesowych zbudowanych na bazie platform low-code oraz aplikacji dedykowanych, pisanych przez programistów, amerykańscy szefowie IT podkreślają przede wszystkim, że aplikacje low-code powstają dużo szybciej (90% odpowiedzi), lepiej odpowiadają na potrzeby biznesowe (93%) i są tańsze (89%). Wyniki wyglądają podobnie, gdy CIO porównują low-code do tzw. „rozwiązań pudełkowych” (odpowiednio 89%, 90% i 87%).
WEBCON, polska firma technologiczna rozwijająca autorską platformę low-code WEBCON BPS, postrzega wyniki badania amerykańskiego rynku jako potwierdzenie swojej misji. Dziś już 75% tamtejszych firm deklaruje, że rocznie dostarcza do 10 aplikacji opartych o technologię low-code, wykorzystując do tego 2 lub więcej platform tej klasy.

„Wyniki naszego badania potwierdzają to, co obserwujemy od wielu lat: firmy potrzebują coraz większej liczby nowoczesnych rozwiązań, aby sprostać stale rosnącym potrzebom technologicznym. Popyt cały czas przewyższa podaż, a tworzenie nowych aplikacji adresujących pojedyncze problemy biznesowe w oderwaniu od siebie już się nie sprawdza. Priorytetami są szybkość, skalowalność, standaryzacja i łatwość wprowadzania zmian w aplikacjach biznesowych. W WEBCON wierzymy, że sposobem na podjęcie współczesnych wyzwań jest podejście, które nazywamy „fabryką aplikacji”. W jego myśl firmy potrzebują narzędzia, które pozwala wdrożyć strategię tworzenia wielu spójnych, niezawodnych i użytecznych aplikacji na dużą skalę i ciągle je udoskonalać. WEBCON BPS to platforma, która umożliwia wdrożenie właśnie takiego podejścia” – podsumowuje Mike Fitzmaurice.

Metodologia badania: raport „The State of Low-Code 2023” powstał na podstawie wyników badania zrealizowanego przez think tank Vanson Bourne na zlecenie WEBCON w USA w 2 połowie 2022 roku. Dane zebrano podczas 150 wywiadów online przeprowadzonych z osobami zajmującymi stanowisko Chief Information Officer w małych i średnich firmach z siedzibą w USA.

Skontaktuj się z naszym ekspertem:

Filip Sadzik
Partner Channel Manager

filip.sadzik@webcon.com

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz dowiedzieć się jak wspieramy naszych klientów?

 

Umów się na indywidualne demo platformy lub opowiedz nam o swoich potrzebach biznesowych, a my powiemy Ci, jak możemy je zaadresować.

 

Poznaj opinie naszych klientów i dowiedz się, dlaczego wybrali właśnie WEBCON BPS

* Pola wymagane
WEBCON jest producentem WEBCON BPS – platformy low-code klasy BPM (Business Process Management). To idealne rozwiązanie zwłaszcza dla dużych firm i korporacji, szukających systemu workflow do elektronicznego obiegu dokumentów czy digitalizacji i automatyzacji procesów biznesowych. WEBCON BPS umożliwia szybkie budowanie aplikacji biznesowych bez kodowania. Pozwala również na – elastyczne i z natychmiastowym efektem – dostosowywanie ich do zmieniających się potrzeb.

Kontakt

Napisz do nas
Nasze biura:

© WEBCON 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności

top

ECR Management

An engineering change request (ECR) to alter a product design can be triggered by various sources: audits, enhancement ideas, customer complaints, etc. A fix to a product design can be issued by any employee and the ultimate goal is quality improvement, which can directly influence revenue. By automating the Engineering Change Management (ECM) process, you can bring better products to market faster. Forget missing deadlines, loosing documents, flawed decision-making due to poor visibility of the process, duplicating change requests. Instead, with a dedicated application, gain an overview of the changes that are underway, boost productivity, lower the process costs, eliminate bottlenecks and gather all information related to the ECRs in one place.

New Product Development

A well-managed product lifecycle process allows to bring better products to market faster. With WEBCON BPS, you can provide an enterprise-wide solution that will streamline product development process, improve collaboration between departments, and provide seamless access to all product-related data. From submitting an idea, through research, creating a prototype, testing, designing the packaging, up to manufacturing, introducing the product to the market, and analyzing the feedback – a dedicated application will make sure everyone involved is well-informed on the assigned tasks, and the management gains visibility to improve productivity, and spot any bottlenecks along the way.