Budowanie aplikacji bez kodowania

Twórz i zmieniaj aplikacje dla biznesu łatwo i szybko

Rewolucyjna technologia InstantChange™ diametralnie zmienia sposób tworzenia aplikacji biznesowych i zarządzanie zmianą, skracając czas dostarczania rozwiązania i ryzyko wdrożeniowe do minimum.

Zobacz, jak IT może dostarczać więcej za mniej, zawsze zgodnie z potrzebami biznesu.

Graficzny kreator obiegów

Przeciągnij i upuść elementy by ustalić logikę biznesową obiegu, określić poszczególne kroki i zdefiniować akcje je startujące oraz określić zadania do realizacji i przypisać osoby odpowiedzialne. A to wszystko bez kodowania!

By zacząć pracę nie musisz mieć szczegółowego planu.
Technologia InstantChange™ umożliwia budowanie obiegów w czasie rzeczywistym i modyfikowanie ich natychmiast po otrzymaniu informacji zwrotnej od użytkowników końcowych. Niesamowicie krótki czas dostarczania aplikacji, w połączeniu z realizacją indywidualnych życzeń użytkowników sprawiają, że jesteś w ich oczach prawdziwym superbohaterem.

WEBCON BPS jest fundamentem prawdziwie zwinnego, iteracyjnego modelu budowania aplikacji, w zgodzie z podejściem DevOps.

Graficzny kreator formularzy

Twórz dynamiczne formularze dla platformy SharePoint, urządzeń mobilnych i Outlooka bez kodowania. Określaj wartości i niestandardowe walidacje. Wykorzystuj wielokrotnie dane z firmowego ERP i innych systemów. Gromadź pliki, maile i raporty w jednym miejscu, tworząc wszechstronne formularze ułatwiające użytkownikom końcowym efektywną pracę.

Dzięki technologii InstantChange™ możesz nanieść dowolne zmiany w układzie pól i całych formularzy. Ukrycie pól, edycja, czy wymóg wypełnienia – po prostu zaznacz odpowiedni element, i gotowe.

WEBCON BPS wymusza standaryzację, przez co wszystkie aplikacje, jakie zbuduje zespół IT wyglądają i zachowują się tak samo. Standardem jest niezwykle szybki proces akceptacji nowego rozwiązania wśród użytkowników, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli nad firmowym portfolio aplikacji.

Reguły biznesowe i logika aplikacji

Definiuj zachowanie i logikę aplikacji bez kodowania. Warunkowe zachowanie zarówno całych formularzy, jak i poszczególnych pól, jak również logikę obiegów i mechanizmy nimi rządzące można określić przeciągając i upuszczając poszczególne elementy w kreatorze graficznym.

Dlaczego bez kodowania? W ten sposób nie tylko budujesz aplikacje szybciej, ale również zyskujesz przejrzystość i standaryzację, która ułatwia bieżące utrzymanie rozwiązań i dalsze zarządzanie zmianą. Gdy w Twoim zespole pojawi się nowy kandydat na superbohatera, niski próg wejścia platformy WEBCON BPS umożliwi mu rozwinięcie zawodowych skrzydeł w mniej niż dwa tygodnie.

A co, jeżeli rzeczywiście zachodzi potrzeba kodowania? Przy bardziej skomplikowanych zadaniach skorzystaj z zapytań T-SQL, a .NET SDK pozwoli ci dostarczyć nawet najbardziej skomplikowany element aplikacji. Dla WEBCON BPS nie ma rzeczy niemożliwych.

Integracja

Aplikacje, które nasi klienci tworzą na platformie WEBCON BPS kompleksowo obsługują procesy biznesowe w całej organizacji, wykorzystując dane z wszystkich systemów, z jakich korzysta firma. Połączenia z systemem ERP czy CRM, operacje czy magazyny danych są możliwe dzięki web service’om i bezpośrednim połączeniom z bazami danych.

WEBCON BPS umożliwia tworzenie modeli danych i wykorzystanie ich w tworzonych aplikacjach. Nie musisz pisać kodu źródłowego, bez względu na to, czy korzystasz z web service’ów czy bezpośrednich połączeń z bazami danych. WEBCON BPS usprawnia przenoszenie powstających aplikacji ze środowiska deweloperskiego na testowe, a następnie na produkcyjne, automatycznie przekierowując modele danych na właściwe środowisko systemu, z którym się łączysz. To nie wszystko: WEBCON BPS wspiera również duże, wielospółkowe podmioty posiadające bogate portfolio systemów IT, inteligentnie przekierowując modele danych do odpowiednich źródeł danych.

Rezultaty widoczne od ręki

Technologia InstantChange™ nie tylko wspiera zarządzanie zmianą, ale przede wszystkim zmienia cały proces dostarczania aplikacji biznesowych.

Dzięki platformie WEBCON BPS możesz czerpać realne korzyści ze strategii skokowego tworzenia aplikacji, tworząc systemy różnicujące (systems of differentiation) i systemy wspierające innowacje (systems of innovation), wspierające procesy biznesowe w obliczu Czwartej Rewolucji Przemysłowej.

Zamiast stosować standardowe podejście kaskadowe, Twój zespół może zbudować dowolną aplikację biznesową stosując podejście iteracyjne. Stwórz na oczach decydentów rozwiązanie dokładnie takie, jakiego potrzebują, bezpośrednio na spotkaniu, skupiając się na pożądanych rezultatach biznesowych. Niesamowicie łatwe wprowadzanie zmian, jakie oferuje WEBCON BPS umożliwia wprowadzanie zmian na żywo.

Gdy przedstawiciele biznesu zaczną rozumieć proces dostarczania aplikacji, zaczną się żywo angażować w ich tworzenie razem z działem IT. Nasi klienci potwierdzają, że takie podejście ułatwiło im przejście do rzeczywistości DevOps.

JAK ZBUDOWAĆ APLIKACJĘ BIZNESOWĄ W 45 MIN.

OUR CUSTOMERS'
SUCCESS STORIES

ZACZNIJ OD DARMOWEJ WERSJI DEMO

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ WIĘCEJ O WEBCON BPS?

WEBCON is the leading European-based provider of a complete Low-code Application Platform for mass delivering business solutions. Companies choose WEBCON to dramatically reduce time and cost of app development. The platform allows them to automate and manage business processes across the entire organization – using a single, unified platform. Thanks to its unique InstantChange™ technology, WEBCON embraces change like no other platform on the market.

Contact

Get in touch with our team
Local offices

© WEBCON 2024 All rights reserved | Privacy Policy

top