LPP S.A.

LPP S.A.

Na wybór firmy WEBCON jako dostawcy oprogramowania i partnera technologicznego decydujący wpływ miały zaprezentowane możliwości oprogramowania oraz wiedza merytoryczna przedstawicieli firmy.

Jacek Kujawa, Wiceprezes Zarządu LPP S.A.

LPP logo

O WDROŻENIU

Dynamiczny rozwój, stałe rozszerzanie oferty produktowej i rozbudowa struktury organizacyjnej firmy, skłoniły Zarząd LPP S.A. do podjęcia decyzji o wdrożeniu portalu intranetowego w oparciu o platformę Microsoft Office SharePoint System. Celem wdrożenia było usprawnienie komunikacji w firmie a także wsparcie najistotniejszych procesów biznesowych sieci.

Realizowany projekt objął wdrożenie infrastruktury SharePoint (w wersji MOSS 2007 w centrali firmy oraz WSS 3.0 dla placówek handlowych) oraz wsparcie następujących procesów biznesowych:

  • rejestrację umów sieci sprzedaży,
  • obieg wniosków zapotrzebowania wewnętrznego,
  • obieg faktur kosztowych obejmujący procesy akceptacji i dekretacji kosztów dla dokumentów faktur, faktur pro forma, korekt, not odsetkowych i obciążeniowych oraz rachunków,
  • rejestrację i rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych wraz z procesem wielopoziomowej akceptacji kosztów,
  • obsługę korespondencji przychodzącej zewnętrznej i wewnętrznej w tym notyfikację adresatów oraz archiwizację i zaawansowane wyszukiwanie.

Obiegi dokumentów i procesów zostały zrealizowane w oparciu o platformę WEBCON BPS. Na wybór firmy WEBCON jako dostawcy oprogramowania oraz partnera technologicznego wdrożenia decydujący wpływ miały zaprezentowane możliwości systemu – w szczególności jego wydajność przy dużym wolumenie obsługiwanych dokumentów – oraz wiedza merytoryczna i doświadczenie WEBCON w branży handlu detalicznego.

Dzięki podziałowi wdrożenia systemu na zamknięte iteracje firma LPP mogła już na etapie produkcyjnym udostępnić rozwiązanie ponad 1000 użytkowników, zarówno w salonach, jak i centrali firmy. Oprócz wdrożenia platformy Microsoft SharePoint oraz obiegu rejestracji umów, WEBCON dostarczył również ważne z punktu widzenia zarządzania siecią aplikacje, które obsługują:

  • zarządzanie rejestracją czasu pracy i wnioskami urlopowymi,
  • kontrolę utargów,
  • karty kontroli standardów w salonach firmowych (mystery shopping)

Uruchomienie pilotażowe systemu potwierdziło wysoką wydajność rozwiązania, łatwość i szybkość wprowadzania dokumentów (wykorzystanie skanerów Kodak i drukarek kodów kreskowych Zebra) oraz funkcjonalność interfejsu użytkownika. System został w pełni zintegrowany z wykorzystywanym przez LPP systemem ERP opartym na bazie danych Oracle (AWEK).

Migracja platformy Microsoft SharePoint do wersji 2010 została zrealizowana w roku 2011. W chwili obecnej liczba obsługiwanych procesów jest sukcesywnie rozszerzana.

Wersja SharePoint: Microsoft SharePoint Server 2010
Ilość użytkowników: 1000+
Ilość spraw/dokumentów: 150 000 rocznie
Rozwój systemu: WEBCON
Integracja z systemami: AWEK (baza Oracle)
Wykorzystane technologie: WEBCON Business Process Suite, WEBCON BPS OCR Framework, WEBCON BPS Barcode Framework

 

Zobacz również:

JAK ZBUDOWAĆ APLIKACJĘ BIZNESOWĄ W 45 MIN.

OUR CUSTOMERS'
SUCCESS STORIES

ZACZNIJ OD DARMOWEJ WERSJI DEMO

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ WIĘCEJ O WEBCON BPS?

WEBCON is the leading European-based provider of a complete Low-code Application Platform for mass delivering business solutions. Companies choose WEBCON to dramatically reduce time and cost of app development. The platform allows them to automate and manage business processes across the entire organization – using a single, unified platform. Thanks to its unique InstantChange™ technology, WEBCON embraces change like no other platform on the market.

Contact

Get in touch with our team
Local offices

© WEBCON 2024 All rights reserved | Privacy Policy