LPP S.A.

LPP S.A.

Na wybór firmy WEBCON jako dostawcy oprogramowania i partnera technologicznego decydujący wpływ miały zaprezentowane możliwości oprogramowania oraz wiedza merytoryczna przedstawicieli firmy.

Jacek Kujawa, Wiceprezes Zarządu LPP S.A.

LPP logo

O WDROŻENIU

Dynamiczny rozwój, stałe rozszerzanie oferty produktowej i rozbudowa struktury organizacyjnej firmy, skłoniły Zarząd LPP S.A. do podjęcia decyzji o wdrożeniu portalu intranetowego w oparciu o platformę Microsoft Office SharePoint System. Celem wdrożenia było usprawnienie komunikacji w firmie a także wsparcie najistotniejszych procesów biznesowych sieci.

Realizowany projekt objął wdrożenie infrastruktury SharePoint (w wersji MOSS 2007 w centrali firmy oraz WSS 3.0 dla placówek handlowych) oraz wsparcie następujących procesów biznesowych:

  • rejestrację umów sieci sprzedaży,
  • obieg wniosków zapotrzebowania wewnętrznego,
  • obieg faktur kosztowych obejmujący procesy akceptacji i dekretacji kosztów dla dokumentów faktur, faktur pro forma, korekt, not odsetkowych i obciążeniowych oraz rachunków,
  • rejestrację i rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych wraz z procesem wielopoziomowej akceptacji kosztów,
  • obsługę korespondencji przychodzącej zewnętrznej i wewnętrznej w tym notyfikację adresatów oraz archiwizację i zaawansowane wyszukiwanie.

Obiegi dokumentów i procesów zostały zrealizowane w oparciu o platformę WEBCON BPS. Na wybór firmy WEBCON jako dostawcy oprogramowania oraz partnera technologicznego wdrożenia decydujący wpływ miały zaprezentowane możliwości systemu – w szczególności jego wydajność przy dużym wolumenie obsługiwanych dokumentów – oraz wiedza merytoryczna i doświadczenie WEBCON w branży handlu detalicznego.

Dzięki podziałowi wdrożenia systemu na zamknięte iteracje firma LPP mogła już na etapie produkcyjnym udostępnić rozwiązanie ponad 1000 użytkowników, zarówno w salonach, jak i centrali firmy. Oprócz wdrożenia platformy Microsoft SharePoint oraz obiegu rejestracji umów, WEBCON dostarczył również ważne z punktu widzenia zarządzania siecią aplikacje, które obsługują:

  • zarządzanie rejestracją czasu pracy i wnioskami urlopowymi,
  • kontrolę utargów,
  • karty kontroli standardów w salonach firmowych (mystery shopping)

Uruchomienie pilotażowe systemu potwierdziło wysoką wydajność rozwiązania, łatwość i szybkość wprowadzania dokumentów (wykorzystanie skanerów Kodak i drukarek kodów kreskowych Zebra) oraz funkcjonalność interfejsu użytkownika. System został w pełni zintegrowany z wykorzystywanym przez LPP systemem ERP opartym na bazie danych Oracle (AWEK).

Migracja platformy Microsoft SharePoint do wersji 2010 została zrealizowana w roku 2011. W chwili obecnej liczba obsługiwanych procesów jest sukcesywnie rozszerzana.

Wersja SharePoint: Microsoft SharePoint Server 2010
Ilość użytkowników: 1000+
Ilość spraw/dokumentów: 150 000 rocznie
Rozwój systemu: WEBCON
Integracja z systemami: AWEK (baza Oracle)
Wykorzystane technologie: WEBCON Business Process Suite, WEBCON BPS OCR Framework, WEBCON BPS Barcode Framework

 

Zobacz również:

JAK ZBUDOWAĆ APLIKACJĘ BIZNESOWĄ W 45 MIN.

POZNAJ HISTORIE
NASZYCH KLIENTÓW

ZOBACZ I WYPRÓBUJ
ZA DARMO

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
O WEBCON BPS?

top