Marketing Investment Group

Marketing Investment Group

Zdecydowanie polecamy współpracę z firmą WEBCON - oferowane przez firmę produkty i dostarczane usługi cechuje najwyższy stopień profesjonalizmu i zaangażowania.

Krzysztof Nitsch, Dyrektor Wykonawczy Pionu Operacji

Marketing Investment Group MIG logo

O WDROŻENIU SYSTEMU BPM

W roku 2009 firma podjęła decyzję o usprawnieniu procesów składania i przyjmowania reklamacji oraz zamówień w sieci sprzedaży poprzez wdrożenie dedykowanego rozwiązania opartego o platformę Microsoft SharePoint. Istotnym wymaganiem była łatwość użytkowania rozwiązania oraz pełna integracja z wykorzystywanymi systemami transakcyjnymi firmy. O wyborze WEBCON zdecydowało doświadczenie firmy w dostarczaniu tego typu rozwiązań dla branży handlu detalicznego potwierdzone sprawdzonymi referencjami, oraz możliwości oprogramowania WEBCON Business Process Suite, dzięki któremu możliwe było wdrożenie systemu w krótkim okresie czasu.

Z końcem trzeciego kwartału 2009 roku system został oddany do użytku ponad 200 użytkowników w sieci sprzedaży oraz w centrali firmy obsługując kompletny proces reklamacji obejmujący zwroty przedsprzedażne, reklamacje sprzedaży konsumenckiej i hurtowej. Jednocześnie oddany został obieg dokumentów zapotrzebowań wewnętrznych. Obiegi są zintegrowane z funkcjonującym w firmie systemem ERP Microsoft Dynamics NAV.

Wykorzystanie WEBCON WorkFlow Server umożliwiło firmie obsługę kolejnych procesów biznesowych we własnym zakresie. Poza usprawnieniem procesu wprowadzania, weryfikacji i akceptacji dokumentów do systemu, dodatkowe korzyści biznesowe przyniosła implementacja mechanizmów kontroli czasów przetwarzania poszczególnych kroków procesów oraz raportowanie wydajności procesu. Dzięki temu firma jest w stanie lepiej kontrolować efektywność, a tym samym podnosić satysfakcję Klientów końcowych i biznesowych.

Wersja SharePoint: WSS 3.0
Ilość użytkowników: 200+
Integracja z systemami: Microsoft Dynamics NAV
Wykorzystane technologie: WEBCON Business Process Suite, WEBCON BPS Barcode Framework, WEBCON BPS OCR Framework

 

Zobacz również:

JAK ZBUDOWAĆ APLIKACJĘ BIZNESOWĄ W 45 MIN.

POZNAJ HISTORIE
NASZYCH KLIENTÓW

ZOBACZ I WYPRÓBUJ
ZA DARMO

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
O WEBCON BPS?

top