Osadkowski S.A.

Osadkowski S.A.

Szczerze polecam firmę WEBCON jako profesjonalnego, a przede wszystkim zaangażowanego partnera biznesowego.

Piotr Osadkowski, Członek Zarządu

Osadkowski logo

O WDROŻENIU SYSTEMU BPM

Wielobranżowa działalność firmy wraz z właściwą jej strukturą wielooddziałową legły u podstawy znacznego skomplikowania procesów wewnętrznych przedsiębiorstwa. Celem wsparcia unifikacji obowiązujących procedur i wprowadzania najlepszych praktyk w zakresie działalności firmy, w roku 2008 podjęto decyzję o wdrożeniu systemu zarządzania procesami biznesowymi obejmującego następujące zagadnienia:

  • Automatyzację ustalania limitów kredytowych w oparciu o analizę behawioralną płatników
  • Proces konktraktacji dla kontrahentów zewnętrznych
  • Wsparcie procesów obsługi pracownika – helpdesk
  • Obieg faktury kosztowej wraz z procesem weryfikacji, dekretacji kosztów oraz wielopoziomowej akceptacji i pełną integracją z systemem ERP Comarch CDN XL
  • Obieg zamówień zakupu

Na wybór firmy WEBCON wpływ miało kilka czynników, przede wszystkim zaprezentowany profesjonalizm w dziedzinie rozwiązań typu workflow wykorzystujących platformę Microsoft Office SharePoint Server oraz doświadczenie w prowadzeniu projektów wdrożeń systemów informatycznych, w tym znajomość systemu Comarch CDN XL, z którym miało współpracować rozwiązanie. Istotne znaczenie dla wyboru firmy WEBCON miał również zaprezentowany elastyczny silnik workflow o dużych możliwościach konfiguracyjnych i znacznej wydajności, wyraźnie przekraczającej – w istotnych dla nas obszarach – wbudowane możliwości platformy bazowej.

Prace wdrożeniowe zostały zakończone terminowo w drugiej połowie roku 2008 przyczyniając się do znaczącej optymalizacji czasowej i kosztowej w obszarach objętych działaniem systemu, i realizując w pełni cele postawione na etapie wyboru rozwiązania. Z rozwiązania korzysta ponad 300 użytkowników ze wszystkich spółek Grupy Osadkowski.

W roku 2011 WEBCON przeprowadził w firmie Osadkowski migrację dotychczas użytkowanego portalu (SharePoint Server 2007) do najnowszej wersji Microsoft SharePoint Server 2010.

Wersja SharePoint: SharePoint Server 2010
Ilość użytkowników: + 300
Ilość spraw/dokumentów: 85 tysięcy rocznie
Rozwój systemu: Wewnętrzny dział IT
Integracja z systemami: Comarch CDN XL
Wykorzystane technologie: WEBCON BPS, OCR Framework, Barcode Framework

 

Zobacz również:

JAK ZBUDOWAĆ APLIKACJĘ BIZNESOWĄ W 45 MIN.

POZNAJ HISTORIE
NASZYCH KLIENTÓW

ZOBACZ I WYPRÓBUJ
ZA DARMO

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
O WEBCON BPS?

top