Südzucker Polska

Südzucker Polska

WEBCON BPS kupiliśmy na potrzeby jednego procesu, ale szybko okazało się, że system dobrze się sprawdza i wykorzystaliśmy go również do automatyzacji wielu innych.

Marek Witkowski, Dyrektor ds. Informatyki

Südzucker Logo

O WDROŻENIU SYSTEMU BPM

Firma od kilku lat wykorzystuje platformę Microsoft SharePoint jako intranetowy portal informacyjny, który jednocześnie pełni funkcję interfejsu dedykowanych aplikacji webowych, usprawniających rozmaite obszary zarządzania firmą.

W roku 2009 Südzucker zdecydował się nawiązać współpracę z WEBCON. Celem projektu było wdrożenie systemu ewidencji i zarządzania zasobami sprzętowymi i usługami w kontekście pracowników firmy. System gromadzi i prezentuje dane dotyczące przypisanych do pracowników (lub działów):

  • telefonów komórkowych i kart SIM,
  • komputerów i sprzętu IT,
  • samochodów służbowych,
  • dostępów do systemów informatycznych firmy,
  • kart kredytowych.

Sprawna realizacja projektu poskutkowała przedłużeniem współpracy, w efekcie czego WEBCON rozpoczął prace nad wdrożeniem szeregu aplikacji dla platformy SharePoint, których wspólnym mianownikiem było wsparcie zarządzania kapitałem ludzkim. Wdrożone zostały:

System zarządzania szkoleniami obsługujący procesy wnioskowania, akceptacji, koordynacji organizacji szkolenia. W ramach rozwiązania realizowane są również ankiety służące ewaluacji szkoleń. System kafeteryjny obsługujący elementy pozapłacowe świadczeń dla pracowników – takie jak szkolenia dodatkowe, szkolenia językowe, opiekę zdrowotną, etc. System ocen pracowniczych (SOP) wspierający zarządzanie przez cele, w ramach którego pracownicy otrzymują cele i zadania oraz są z nich rozliczani podczas rozmów oceniających. Karta pracownika, ewidencjonująca wszystkie podstawowe dane personalne pracowników (ukończone kursy / posiadane uprawnienia / CV / ukończone szkoły / historie zatrudnienia). Oba wdrożenia zostały zrealizowane dla platformy Microsoft SharePoint.

Firma Südzucker, zadowolona z działania wdrożonych dotychczas rozwiązań, postanowiła w 2011 roku oprzeć część swoich procesów biznesowych o platformę WEBCON Business Process Suite. W pierwszej kolejności zautomatyzowany został elektroniczny obieg obsługi korespondencji. Jego działanie spełniło wszelkie stawiane wymogi, a także wskazało na możliwości WEBCON BPS. W związku z powyższym, firma postanowiła wykorzystać platformę także do innych procesów.

Usprawniony został m.in. obieg wniosków urlopowych, obiegi archiwizacji dokumentów oraz działań związanych z relacjami z klientami i dostawcami. Ponadto narzędzie WEBCON stało się podstawą do stworzenia wewnętrznego systemu aukcyjnego, umożliwiającego firmie sprzedanie niewykorzystywanych już przedmiotów, natomiast pracownikom ich tani zakup. Natomiast do skanowania dokumentów i rejestracji faktur zastosowano moduł OCR, który zastąpił wcześniej wykorzystywane narzędzie firmy Kofax.

Przeczytaj co, z perspektywy czasu, na temat automatyzowania procesów biznesowych w swojej firmie, ma do powiedzenia Marek Witkowski, dyrektor IT w Südzucker Polska.

Wersja SharePoint: MOSS 2007
Ilość użytkowników: +250
Rozwój systemu: WEBCON
Integracja z systemami: Microsoft Dynamics AX
Wykorzystane technologie: WEBCON BPS, OCR Framework, aplikacje dedykowane

 

Zobacz również:

JAK ZBUDOWAĆ APLIKACJĘ BIZNESOWĄ W 45 MIN.

POZNAJ HISTORIE
NASZYCH KLIENTÓW

ZOBACZ I WYPRÓBUJ
ZA DARMO

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
O WEBCON BPS?

top