TOPEX

TOPEX

TOPEX logo

O WDROŻENIU SYSTEMU BPM

Grupa TOPEX jest firmą oferującą konsumentom szeroki wachlarz narzędzi i elektronarzędzi, będąc jednym z największych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecnie w portfolio Grupy TOPEX znajduje się już 6 własnych marek z ofertą blisko 5.000 produktów, które dzięki rozbudowanej strukturze dystrybucji można znaleźć w 40 krajach na całym świecie.

Grupa TOPEX wdraża WEBCON BPS w celu optymalizacji wewnętrznych procesów finansowych. Głównym celem projektu jest usprawnienie działalności operacyjnej spółki w zakresie procesowania dokumentów finansowych – od ich wpłynięcia, rejestracji, poprzez akceptację, aż do realizacji i dekretacji dokumentów.

Grupa Topex jest pierwszym klientem firmy WEBCON z branży producentów narzędzi i elektronarzędzi. Wdrożenie to potwierdza elastyczność i uniwersalność naszej platformy. Jesteśmy w stanie dostarczać rozwiązania biznesowe dla każdej branży, w firmach o dowolnej wielkości. Wierzę, że WEBCON BPS przyczyni się do optymalizacji wielu procesów biznesowych w grupie Topex.

Radosław Putek, prezes WEBCON

W trakcie wdrożenia WEBCON BPS zostanie zintegrowany z funkcjonującymi u klienta systemami ERP. Wpływ na wybór oferty WEBCON miały wpływ takie cechy platformy jak skalowalność oraz łatwość modelowania i zarządzania procesami.

JAK ZBUDOWAĆ APLIKACJĘ BIZNESOWĄ W 45 MIN.

POZNAJ HISTORIE
NASZYCH KLIENTÓW

ZOBACZ I WYPRÓBUJ
ZA DARMO

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
O WEBCON BPS?

top