INTEGRACJA

Jedna platforma, cyfrowy ekosystem

Kompleksowe zarządzanie procesami biznesowymi wymaga wielopoziomowej integracji z istniejącymi systemami firmowymi. Gdy wszystkie systemy działają harmonijnie, informacje nie dublują się i są optymalnie wykorzystywane oraz koordynowane.

Rozbudowane możliwości integracyjne WEBCON BPS umożliwiają łatwe połączenie firmowego środowiska IT w jedną całość bez kodowania.

Modele danych WEBCON BPS

Deweloperzy aplikacji mogą tworzyć modele danych wykorzystywane do wymiany informacji pomiędzy aplikacjami biznesowymi budowanymi na platformie WEBCON BPS oraz zewnętrznymi systemami IT.

Wykorzystuj je w łatwy sposób przy tworzeniu aplikacji biznesowych, by umożliwić wymianę danych między systemami ERP, CRM oraz dziedzinowymi.

WEBCON BPS architecture
WEBCON BPS architecture

Integracja w cyklu życia aplikacji

Cykl życia aplikacji wymaga połączeń ze środowiskiem deweloperskim, testowym i produkcyjnym systemów zewnętrznych, np. ERP.

Dla użytkowników WEBCON BPS to żaden problem: system automatycznie przekierowuje dane między tymi środowiskami na każdym etapie tworzenia aplikacji.

Modele danych w scenariuszach wielopodmiotowych

Przedsiębiorstwa funkcjonujące w ramach kilku odrębnych spółek bardzo często funkcjonują w oparciu o kilka domen Active Directory. WEBCON BPS wspiera lasy AD i domeny sfederowane, zapewniając inteligentne mechanizmy buforowania umożliwiające dość krótki czas odpowiedzi. Ale to nie wszystko.

Przedsiębiorstwa wchodzące w skład grupy kapitałowej korzystają również z wielu różnych systemów i innych źródeł danych, które wymagają integracji. WEBCON BPS usprawnia projektowanie aplikacji biznesowych, umożliwiając standaryzację i ujednolicanie procesów biznesowych we wszystkich spółkach grupy. Platforma umożliwia automatyczne przekierowanie mechanizmów integracji, w oparciu o kontekst danego podmiotu gospodarczego.

Jak to działa? System automatycznie wykorzystuje odpowiedni model danych w oparciu o kontekst zalogowanego użytkownika. Np. w przypadku wywołania zapytania w kontekście centrali firmy WEBCON BPS może wykorzystać połączenie z web service systemu SAP, a w przypadku zapytania w kontekście oddziału, może wywołać widok SQL Microsoft Dynamics AX.

Połączenia niestandardowe

WEBCON BPS oferuje funkcje połączeń wbudowanych, umożliwiających tworzenie modeli danych bez kodowania dla:

 • baz danych Oracle DB oraz Microsoft SQL Server
 • połączeń web service SOAP/REST (e.g. SalesForce, Microsoft Dynamics)
 • Microsoft Active Directory
 • Microsoft SharePoint Server oraz Microsoft SharePoint Online

Twórcy aplikacji mogą oczywiście przygotowywać inne modele danych.

Rozbudowane możliwości integracyjne

Platforma może zostać zintegrowana z wieloma globalnymi i lokalnymi, standardowymi i uszytymi na miarę systemami, w tym:

 • Dynamics AX
 • Dynamics NAV (Navision)
 • EGERIA
 • e-nadawca (e-sender)
 • enova365
 • ERP Optima (CDN Optima)
 • ERP XL (CDN XL)
 • IFS
 • Microsoft Graph
 • Pohoda
 • SAFO
 • SAP
 • SIMPLE.ERP
 • Symfonia ERP
 • TETA Constellation

JAK ZBUDOWAĆ APLIKACJĘ BIZNESOWĄ W 45 MIN.

OUR CUSTOMERS'
SUCCESS STORIES

ZACZNIJ OD DARMOWEJ WERSJI DEMO

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ WIĘCEJ O WEBCON BPS?

WEBCON is the leading European-based provider of a complete Low-code Application Platform for mass delivering business solutions. Companies choose WEBCON to dramatically reduce time and cost of app development. The platform allows them to automate and manage business processes across the entire organization – using a single, unified platform. Thanks to its unique InstantChange™ technology, WEBCON embraces change like no other platform on the market.

Contact

Get in touch with our team
Local offices

© WEBCON 2024 All rights reserved | Privacy Policy