WEBCON BPS 2023: prezentujemy najnowszą wersję platformy

Z dumą przedstawiamy WEBCON BPS 2023 R2 – najnowszą wersję naszej platformy low-code do optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych.

Dzisiejszy rynek wymaga od firm na całym świecie niespotykanej dotąd zwinności, elastyczności i gotowości na szybkie adresowanie wciąż pojawiających się, nowych wyzwań. Towarzysząc na co dzień w rozwoju organizacjom na całym świecie, przywiązujemy ogromną wagę do tego, aby nieustannie rozwijać naszą platformę.

Najnowsza wersja - WEBCON BPS 2023 R2, która właśnie ma swoją premierę -– to kolejne zmiany wynikające z potrzeb zgłaszanych nam przez użytkowników.

Najważniejsze nowości w WEBCON BPS 2023 R2 (2023.1.2.44) to:

1. Kod autoryzacyjny dla udostępnień publicznych

W wersji WEBCON BPS 2023 R2 wprowadziliśmy możliwość zabezpieczania publicznych linków jednorazowym kodem autoryzacyjnym przesyłanym na adres poczty elektronicznej odbiorcy linku. Kod wyklucza nieupoważniony dostęp osobom, które przypadkowo otrzymały link do elementu, bądź zadania.

2. Anulowanie obliczania wskaźnika wydajności

Od dziś można będzie anulować wcześniej skonfigurowane wskaźniki wydajności przywracając ich stan do wartości z ostatniego zatrzymania lub usuwając wszystkie dane dotyczące wyliczeń wskaźnika wydajności, tak jakby liczenie nigdy się nie rozpoczęło.

3. Generowanie plików w formacie PDF/A

Wprowadziliśmy możliwość generowania dokumentów w formacie PDF/A, który umożliwia graficzne przedstawienie cyfrowej zawartości pliku w taki sam sposób, niezależnie od systemu operacyjnego czy wykorzystywanego oprogramowania. Format PDF/A wspiera długoterminowe przechowywanie dokumentów w celach archiwalnych gwarantując, będą one otwieralne w przyszłości.

4. Zmiana sygnatury formularza

Od teraz, dzięki nowej regule formularza, będzie można zmienić tekst sygnatury elementu oraz tytuł karty lub okna przeglądarki.

Oto najważniejsze zmiany i usprawnienia, które wprowadziliśmy do wersji WEBCON BPS 2023 R1:

1. Advanced Analytics Framework

W wersji 2023 oddajemy w Państwa ręce nowy, zaawansowany moduł analityczny. Advanced Analytics Framework umożliwi szybką analizę porównawczą danych dotyczących stopnia wykorzystania aplikacji stworzonych na bazie platformy.

2. Wskaźnik wydajności

Moduł Advanced Analytics Framework dodaje do platformy nowy mechanizm, który pozwoli na definiowanie zaawansowanych wskaźników wydajności. Wskaźniki te będą:

  • obsługiwać skomplikowane scenariusze obiegów, gdzie liczenie wskaźnika może być wielokrotnie przerywane i wznawiane,
  • wyliczane również wtedy, gdy dotyczą realizacji zadań na przestrzeni wielu kroków procesu,
  • uwzględniać kalendarz dni roboczych oraz definicję godzin roboczych.

3. Wbudowane raporty

Każda aplikacja stworzona na bazie WEBCON BPS 2023 będzie poszerzona o zupełnie nowy obszar analityczny, który pozwoli na szybki wgląd w:

  • liczbę instancji uruchomionych w obrębie aplikacji,
  • liczbę osób, które aktywnie korzystają z aplikacji,
  • liczbę aktywnych zadań w aplikacji,
  • średni czas trwania zadania.

Nowe raporty umożliwią m.in. przeprowadzenie analizy zmian wskaźników wykorzystania aplikacji w czasie oraz analizę wykorzystania poszczególnych kroków i ścieżek przejścia w konkretnych obiegach. Dzięki temu możliwe będzie łatwe zidentyfikowanie tzw. „wąskich gardeł” i elementów wymagających optymalizacji.

4. Współpraca z użytkownikami zewnętrznymi

4.1 Udostępnianie załączników przez OneDrive

Wprowadziliśmy możliwość przesłania dokumentu na dysk OneDrive, co umożliwia współdzielenie go z poziomu aplikacji skojarzonej z typem edytowanego dokumentu. Dokumenty współdzielone w ten sposób zachowują się dokładnie tak samo, jak w przypadku ich ręcznego umieszczenia i obsługi w OneDrive.

4.2 Udostępnianie formularzy i zadań

Wprowadziliśmy również możliwość udostępniania formularza zewnętrznym użytkownikom za pośrednictwem unikalnego adresu URL, generowanego przez system. Zaproszony w ten sposób zewnętrzny użytkownik nie musi uwierzytelniać się po stronie WEBCON BPS, a jego uprawnienia do korzystania z systemu są ograniczone do konkretnego formularza, z którego wygenerowane zostało zaproszenie.

WEBCON BPS 2023 wprowadza również możliwość przypisywania w ramach obiegu zadań użytkownikom zewnętrznym. Oprócz możliwości przeglądania (i/lub edycji) zawartości formularza, otrzymują również możliwość wyboru ścieżek przejścia – tak, jakby byli pracownikami firmy.

5. Wbudowane sugestie zmian

W wersji 2023 wprowadzamy nową funkcjonalność, umożliwiającą zbieranie sugestii rozwojowych dla aplikacji. Od teraz sugestie mogą być rejestrowane dla niemal każdego elementu aplikacji – formularza, raportu czy dashboardu – bezpośrednio z poziomu tego elementu.

Następnie, inni użytkownicy portalu mogą przeglądać opublikowane sugestie oraz opiniować je (dodać reakcję lub komentarz). Wybrane sugestie mogą zostać przekazane do właściwego obiegu typu Helpdesk w ramach WEBCON BPS (lub innego, zewnętrznego systemu), a ich status odpowiednio zmieniony, by użytkownicy wiedzieli czy sugestie będą – lub już zostały – wdrożone.

6. Podgląd i edycja konfiguracji aplikacji

Użytkownicy WEBCON Designer Desk otrzymają w nowej wersji możliwość podglądu aplikacji uruchomionych na środowisku produkcyjnym (niezależnie od tego, czy aplikacje zostały zbudowane na bazie prototypu utworzonego wcześniej w Designer Desk, czy nie).

Podgląd procesu umożliwia między innymi weryfikację reguł biznesowych i formularza, sposobu przydzielania zadań w obrębie ścieżek przejścia, automatyzacji oraz konfiguracji matrycy atrybutów (przypisania widoczności, edytowalności i wymagalności pól w obrębie poszczególnych kroków).

7. Nowe możliwości formularzy

W wersji 2023 wprowadziliśmy szereg ulepszeń, które odpowiadają na potrzeby sygnalizowane przez naszych Klientów. Od teraz możliwa będzie m.in. zmiana szerokości kolumn listy pozycji. Wprowadziliśmy również usprawnienia na poziomie paska informacyjnego (po prawej stronie formularza), gdzie dodana została nowa zakładka analiz.

Poznaj wszystkie nowe funkcjonalności, które wprowadziliśmy w wersji 2023 (2023.1.1.41):

Nic dziwnego, że funkcjonując w tak szybko zmieniającym się środowisku, organizacje decydują się na wdrożenie platform klasy low-code, które umożliwiają szybkie budowanie i wdrażanie aplikacji oraz ich łatwe utrzymanie. Naszym celem od zawsze było spełnienie wszystkich założeń dla narzędzi tej klasy – i wyjście ponad nie, by system, który tworzymy był niezawodnym wsparciem dla organizacji o zróżnicowanych potrzebach, działających na różnych rynkach i w różnych branżach. To dlatego wciąż wsłuchujemy się w głosy naszych Klientów i Partnerów, starając się zaadresować wszystkie zgłaszane nam potrzeby. Wynikiem tej pracy jest nowa wersja naszej platformy.

W tym roku skupiliśmy się na tym, by WEBCON BPS 2023 jeszcze lepiej wspierał cały cykl życia aplikacji, pozwalał jeszcze skuteczniej angażować użytkowników biznesowych w proces tworzenia nowych rozwiązań, wspierał współpracę z kontrahentami i dostawcami i w pełni wykorzystywał dostępne możliwości technologiczne.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on reddit
Share on email
WEBCON jest producentem WEBCON BPS – platformy low-code klasy BPM (Business Process Management). To idealne rozwiązanie zwłaszcza dla dużych firm i korporacji, szukających systemu workflow do elektronicznego obiegu dokumentów czy digitalizacji i automatyzacji procesów biznesowych. WEBCON BPS umożliwia szybkie budowanie aplikacji biznesowych bez kodowania. Pozwala również na – elastyczne i z natychmiastowym efektem – dostosowywanie ich do zmieniających się potrzeb.

Kontakt

Napisz do nas
Nasze biura:

© WEBCON 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności

top