WEBCON dla ITReseller.pl o zarządzaniu zmianą

W biznesie jedyną stałą jest zmiana – dotyczy to także zarządzania procesami biznesowymi. W rozmowie z portalem ITReseller Łukasz Wróbel, CBDO WEBCON, wyjaśnia dlaczego możliwość natychmiastowego, niemal stałego modyfikowania aplikacji biznesowych może zadecydować o przewadze biznesowej firmy.

Amerykańska firma badawcza, Gartner, potwierdziła w swoim ostatnim raporcie, że nawet 60% zadań w firmie nie może być przewidzianych, a co za tym idzie, również zaplanowanych z góry. Nietrudno zatem wywnioskować, że kluczowym oczekiwaniem wobec infrastruktury aplikacyjnej firmy jest dziś nie tylko szybkość budowania aplikacji biznesowych, ale także umiejętność ich natychmiastowego, niemal stałego modyfikowania zgodnie z potrzebami biznesu. Dodatkowym oczekiwaniem ze strony osób zarządzających procesami biznesowymi jest to, aby aplikacje, z których korzystają były tak proste i bezproblemowe, że wręcz niewyczuwalne dla użytkownika.

W przypadku procesów wymagających ciągłej adaptacji zarówno do wymagań zewnętrznych, rynkowych, jak i wewnętrznych, wypływających z potrzeb pracowników, narzędziem, które sprawdzi się na dłuższą metę są rozwiązania klasy Rapid Application Development (RAD). Umożliwiają one szybkie tworzenie i dostarczanie aplikacji biznesowych, mówi Łukasz Wróbel, vice-prezes WEBCON.

Niemniej jednak prawdziwym wyzwaniem jest możliwość szybkiego i efektywnego wprowadzania zmian z natychmiastowym skutkiem, które proponowane są przez niewielu dostawców:

To właśnie szybka reakcja firmy na pewne sytuacje i zjawiska, a nawet wyprzedzenie ich, może zapewnić firmie pozycję lidera na rynku, dodaje Łukasz Wróbel.

O tym, jakie narzędzia umożliwiają takie zwinne zarządzanie aplikacjami biznesowymi przeczytasz na portalu ITReseller.pl.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on reddit
Share on email
top