Case studies

IT pod rękę z biznesem w CEDC

Firma CEDC jest czołowym eksporterem alkoholi do 50 krajów całego świata. Kilkadziesiąt aplikacji opartych na WEBCON BPS, obejmujących wsparcie procesów biznesowych w obrębie spółki oraz międzynarodowej grupy kapitałowej, usprawnia codzienną pracę firmy.

JAK ZBUDOWAĆ APLIKACJĘ BIZNESOWĄ W 45 MIN.

POZNAJ HISTORIE
NASZYCH KLIENTÓW

ZOBACZ I WYPRÓBUJ
ZA DARMO

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
O WEBCON BPS?

top