Systemy Zarządzania Dokumentami vs. Systemy Zarządzania Procesami Biznesowymi

W dobie wszechobecnej cyfryzacji naturalną koleją rzeczy dla większych firm staje się wdrożenie systemów do zarządzania dokumentami (tzw. DMS, czyli Document Management System) i procesami biznesowymi (tzw. BPMS, czyli Business Process Management System), opartych o digitalizację, automatyzację i workflow. Jak optymalnie wykorzystać narzędzie, jaki jest system zarządzania dokumentami, aby skutecznie i efektywnie realizować strategię cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa? Gdzie i kiedy z kolei zastosowanie mają rozwiązania BPM?

 

 

Skuteczność inicjatyw pod sztandarem cyfrowej (r)ewolucji jest wypadkową potencjału wdrażanej technologii i tempa, w jakim organizacja jest w stanie do niej przystosować swoje procesy biznesowe. Innymi słowy, jeśli nie jesteśmy w stanie efektywnie wdrożyć nowych procedur, czy wyegzekwować zmiany sposobu działania pracowników, tak by w pełni wykorzystać potencjał punktowo wdrażanych nowinek technicznych, możemy nie być w stanie zebrać żniwa cyfrowej transformacji. Dlatego dla wielu firm zmiana procesu biznesowego będąca konsekwencją wprowadzania nowych technologii, staje się automatycznie obszarem-kandydatem do objęcia wdrożeniem BPM. Z drugiej strony, dla wielu firm perspektywa digitalizacji procesów obsługiwanych dotychczas za pomocą papieru, to najprostszy krok na drodze cyfrowej transformacji. Założenie jest w tym przypadku proste: digitalizacja papierowego dokumentu w połączeniu z mechanizmem przydzielania zadań klasy workflow pozwala lepiej zarządzać procesem, dbając o to, by poszczególne jego kroki były realizowane zgodnie z procedurami – przy tym obniża koszty, zwiększa transparentność, ułatwia życie pracowników. Generalnie, system zarządzania dokumentami pozwala wyjść z ery kamienia łupanego spod znaku papierowego dokumentu.

W tradycyjnym ujęciu typologii systemów informatycznych rolą DMS (system zarządzania dokumentami) jest przede wszystkim digitalizacja dokumentów w rozumieniu rejestracji, skanowania, kategoryzacji, przechowywania i udostępniania cyfrowej ich wersji wszystkim, którzy tego potrzebują i mają do tego uprawnienia. BPMS (system zarządzania procesami biznesowymi) to z kolei warstwa odpowiedzialna za przydzielanie zadań, obsługę procesów akceptacyjnych, routing danych i informacji pomiędzy osobami, departamentami i systemami informatycznymi. W praktyce te dwie warstwy coraz częściej się przenikają i stają się od siebie współzależne.

Coraz częściej mówiąc o systemach BPMS mówimy o tak zwanych case files, których elementem w naturalny sposób stają się dokumenty przetwarzane w obrębie systemu zarządzania dokumentami (DMS) . Mogą one bądź uruchamiać obiegi akceptacyjne (np. przychodzące do firmy faktury), bądź są efektem zbierania informacji i akceptacji zrealizowanych w warstwie procesowej (np. umowy generowane w systemie w oparciu o zebrane przez pracowników sprzedaży informacje od klienta, analizy dostarczone przez departamenty oceny ryzyka etc.).

Zorientowane na case files podejście, w którym głównym elementem procesu są skany dokumentów, wątki konwersacji, wymieniane wiadomości e-mail itd., wydaje się naturalną konsekwencją ewolucji narzędzi procesowych. Orkiestracja zadań związanych z obiegiem zadań i informacji odbywa się w kontekście pliku. Dlatego coraz większą popularnością cieszą się rozwiązania, które nie tylko poinformują o konieczności akceptacji, ale w jednym miejscu udostępnią użytkownikowi wszystkie związane ze sprawą dokumenty, dane zebrane od użytkowników biorących udział w procesie za pośrednictwem formularza oraz dane i raporty kontekstowe pochodzące ze źródeł zewnętrznych (tj. innych systemów czy danych dostępnych w serwisach publicznych). Wszystko w poszukiwaniu efektywności – by decyzja mogła zostać podjęta sprawnie, bez konieczności sięgania do narzędzi trzecich w poszukiwaniu kluczowych informacji.

Cyfrowa transformacja niesie ze sobą jeszcze jeden istotny trend w rozwoju systemów do zarządzania dokumentami i procesami biznesowymi, związany z tempem zmian procesów biznesowych. Jest to założenie z góry, że wdrażane rozwiązania będą podlegać częstym zmianom - z uwagi na konieczność ich dostosowywania do zmieniających się regulacji prawnych, chęć dalszej optymalizacji procesów, nowe możliwości technologiczne etc. W odpowiedzi na to, większość producentów oprogramowania do zarządzania obiegiem zadań i dokumentów drastycznie uprościła proces tworzenia aplikacji procesowych. Wyeliminowanie języków skryptowych czy konieczności kodowania spowodowała, że obecnie z platform okrzykniętych mianem low-to-no code korzysta się dużo łatwiej. Szybciej zatem stworzymy potrzebną aplikację, ale też dużo łatwiej będzie ją zrozumieć i zmodyfikować, kiedy zajdzie potrzeba wprowadzenia w niej zmiany.

Z tego powodu w WEBCON BPS zastosowaliśmy autorską i unikalną na skalę światową technologię InstantChange™. Umożliwia ona prostą, natychmiastową i kontrolowaną zmianę przebiegów procesów, reguł biznesowych czy modyfikację warstwy integracji z zewnętrznymi systemami w ramach naszego DMS-u (systemu zarządzania dokumentami) – w czasie rzeczywistym, ale nie powodując przy tym ryzyka destabilizacji działających już aplikacji. W praktyce, nie tylko łatwiej jest zmieniać działające produkcyjnie rozwiązania, ale też sam proces ich budowy stał się zwinny, oparty o podejście iteracyjne. To szczególnie ważne w erze cyfrowej transformacji, której kluczowymi technologiami dla biznesu stają się platformy low-code, skutecznie i komplementarnie łączące w sobie funkcjonalności takich (obecnych już od pewnego czasu na rynku IT) rozwiązań jak system zarządzania dokumentami oraz oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi. Szczególnie dobrze sprawdza się ta kombinacja w kontekście tego, że niejednokrotnie stajemy przed wyzwaniem budowy aplikacji w sytuacji, gdy wymagania biznesowe są niejasne i podlegają nieustannym zmianom – gdy aplikacja powstaje równolegle z procesem biznesowym, w nieustannym sprzężeniu zwrotnym.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz dowiedzieć się jak wspieramy naszych klientów?

 

Napisz do nas na adres office@webcon.pl lub umów się na indywidualne demo platformy. Opowiedz nam o swoich potrzebach biznesowych, a my powiemy Ci, jak możemy je zaadresować.

 

Poznaj opinie naszych klientów i dowiedz się, dlaczego wybrali właśnie WEBCON BPS

* Pola wymagane
WEBCON jest producentem WEBCON BPS – platformy low-code klasy BPM (Business Process Management). To idealne rozwiązanie zwłaszcza dla dużych firm i korporacji, szukających systemu workflow do elektronicznego obiegu dokumentów czy digitalizacji i automatyzacji procesów biznesowych. WEBCON BPS umożliwia szybkie budowanie aplikacji biznesowych bez kodowania. Pozwala również na – elastyczne i z natychmiastowym efektem – dostosowywanie ich do zmieniających się potrzeb.

Kontakt

Napisz do nas
Nasze biura:

© WEBCON 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności

top

ECR Management

An engineering change request (ECR) to alter a product design can be triggered by various sources: audits, enhancement ideas, customer complaints, etc. A fix to a product design can be issued by any employee and the ultimate goal is quality improvement, which can directly influence revenue. By automating the Engineering Change Management (ECM) process, you can bring better products to market faster. Forget missing deadlines, loosing documents, flawed decision-making due to poor visibility of the process, duplicating change requests. Instead, with a dedicated application, gain an overview of the changes that are underway, boost productivity, lower the process costs, eliminate bottlenecks and gather all information related to the ECRs in one place.

New Product Development

A well-managed product lifecycle process allows to bring better products to market faster. With WEBCON BPS, you can provide an enterprise-wide solution that will streamline product development process, improve collaboration between departments, and provide seamless access to all product-related data. From submitting an idea, through research, creating a prototype, testing, designing the packaging, up to manufacturing, introducing the product to the market, and analyzing the feedback – a dedicated application will make sure everyone involved is well-informed on the assigned tasks, and the management gains visibility to improve productivity, and spot any bottlenecks along the way.