WEBCON BPS TUTORIAL: Część 5 - Definiowanie źródeł danych

WEBCON BPS Designer Studio umożliwia konfigurowanie definicji źródeł danych, które następnie można wykorzystać do dostarczania danych do pól formularzy i działań obiegu.

W tym nagraniu omówione zostały konkretne wewnętrzne źródła danych, np. Stałe listy wartości, listy SharePoint oraz nowy widok wewnętrzny BPS. Prezentujemy tu również sposoby łączenia z zewnętrznymi źródłami danych, np. bazami danych (MSSQL, ORACLE) i webservice’ami (REST, SOAP), z wykorzystaniem różnych źródeł danych dla pól wyboru i tabeli.

Film w języku angielskim.

Pobierz e-book

  • Nazwy użytkowników nie mogą być zmieniane.
  • Wprowadź swoje hasło
  • Wpisz swoje hasło ponownie
  • Wymagane pola oznaczone*

build_business

JAK ZBUDOWAĆ APLIKACJĘ BIZNESOWĄ W 45 MIN.

our_customers

POZNAJ HISTORIE
NASZYCH KLIENTÓW

free_demo

ZOBACZ I WYPRÓBUJ
ZA DARMO

about_webcon

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
O WEBCON BPS?

Polityka prywatności  |   © WEBCON 2018    All rights reserved.

top