Filmy instruktażowe

WEBCON BPS TUTORIAL: Część 5 - Definiowanie źródeł danych

WEBCON BPS Designer Studio umożliwia konfigurowanie definicji źródeł danych, które następnie można wykorzystać do dostarczania danych do pól formularzy i działań obiegu.

W tym nagraniu omówione zostały konkretne wewnętrzne źródła danych, np. Stałe listy wartości, listy SharePoint oraz nowy widok wewnętrzny BPS. Prezentujemy tu również sposoby łączenia z zewnętrznymi źródłami danych, np. bazami danych (MSSQL, ORACLE) i webservice’ami (REST, SOAP), z wykorzystaniem różnych źródeł danych dla pól wyboru i tabeli.

Film w języku angielskim.

JAK ZBUDOWAĆ APLIKACJĘ BIZNESOWĄ W 45 MIN.

POZNAJ HISTORIE
NASZYCH KLIENTÓW

ZOBACZ I WYPRÓBUJ
ZA DARMO

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
O WEBCON BPS?

top