Lokalnie lub w chmurze

Większa niezależność, czy większa kontrola? Z WEBCON BPS możesz korzystać w instalacji on-premises lub w chmurze

Instalacja lokalna WEBCON BPS

Wysokowydajny silnik, zewnętrzna baza danych i skalowalna, logiczna architektura czynią z WEBCON BPS platformę BPM dla tysięcy użytkowników, zdolną obsłużyć miliony dokumentów i zadań.

WEBCON BPS można zainstalować w już istniejącym środowisku SharePoint, bez konieczności zakupu dodatkowych serwerów. Poniżej znajdują się wymagania dla dwóch rodzajów instalacji „od zera”.

Kompleksowe środowisko developersko-testowe
Najprostsza, kompleksowa instalacja platformy WEBCON BPS wymaga jednego urządzenia podłączonego do firmowej usługi Active Directory.
Wymagania sprzętowe:

  • Microsoft SharePoint Foundation 2013 lub Microsoft SharePoint Server 2013-2016
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 lub nowszy (wymagana usługa „full-text-search”)

Zalecana konfiguracja 
Konfiguracja środowiska produkcyjnego dla ok. 1000 użytkowników końcowych w większości przypadków oznacza zastosowanie dwóch serwerów: aplikacyjnego (SharePoint) i bazodanowego (SQL) – zgodnie z zaleceniami instalacji środowiska SharePoint. WEBCON BPS zazwyczaj instaluje się jako tzw. Solution for SharePoint. System tworzy swoje własne bazy danych, na tym samym serwerze, który wykorzystywany jest przez bazy danych SharePoint.

Konfiguracja zalecana dla dużych obciążeń
Architektura WEBCON BPS pozwala stworzyć środowisko, które sprawnie obsługuje dziesiątki tysięcy użytkowników końcowych. Konfiguracja pracy w środowisku dużych obciążeń wymaga zaplanowania odpowiedniej infrastruktury.

Podstawowe wskazówki przedstawiono poniżej:

Zalecana konfiguracja WEBCON BPS dla max. 1000 użytkowników

  • Zwiększenie ilości serwerów front-end platformy SharePoint, pozwoli zwiększyć obsługiwaną przez system ilość zapytań klientów wyszukiwarki (zaleca się co najmniej jeden front-end SharePoint na każde 5 000 użytkowników).
  • Należy zwiększyć wydajność serwera SQL dodając pamięć RAM, zwiększając moc obliczeniową i co najważniejsze, zwiększając wydajność przestrzeni dyskowej (np. poprzez wykorzystanie większej ilości wydajniejszych dysków). Architektura WEBCON BPS pozwala przeznaczyć dyski szybsze na meta dane, a wolniejsze, o lepszym stosunku ceny do przestrzeni, na załączniki. 

WEBCON BPS w chmurze Azure

WEBCON BPS można również zainstalować w chmurze Azure Cloud i/lub zintegrować z firmową usługą Office 365 SharePoint Online. 

W zależności od potrzeb system można wyskalować do obsługi dziesiątek tysięcy użytkowników. 

Konfiguracja WEBCON BPS w chmurze Azure umożliwia realizację wielu scenariuszy, w zależności od bieżącej infrastruktury firmy. 

Wymagania instalacyjne WEBCON BPS w chmurze Azure są podobne do wymagań przy instalacji lokalnej:

  • Microsoft SharePoint Foundation 2013 lub Microsoft SharePoint Server 2013/2016
  • MS SQL Server 2008 R2 lub nowszy (wymagana usługa “full text search”)
  • Środowisko Active Directory

Schemat konfiguracji dla firm korzystających z rozwiązań hybrydowych

JAK ZBUDOWAĆ APLIKACJĘ BIZNESOWĄ W 45 MIN.

POZNAJ HISTORIE
NASZYCH KLIENTÓW

ZOBACZ I WYPRÓBUJ
ZA DARMO

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
O WEBCON BPS?

top