Czytaj dalej Szkolenia

">

SZKOLENIA WEBCON BPS

Poznaj wszystkie praktyczne instrukcje i wydajniej korzystaj z WEBCON BPS

Automating Processes with WEBCON BPS
prowadzący Mike Fitzmaurice
4 marca, 19:00 CET

Szkolenie z WEBCON BPS Designer Studio

Szkolenie WEBCON BPS Designer Studio to najczęściej wybierany program wśród klientów WEBCON. Pozwala na zgłębienie w sposób usystematyzowany i stopniowy wiedzy dotyczącej podstawowych i średniozaawansowanych aspektów korzystania z systemu.

Zakres szkolenia obejmuje wszystkie najważniejsze elementy dotyczące funkcjonowania WEBCON BPS w organizacji w tym: instalację, konfigurację witryny, tworzenie baz danych, tworzenie i rozbudowę przykładowych procesów czy pisanie zapytań SQL i JavaScript.

Celem szkolenia  WEBCON BPS Designer Studio jest umożliwienie jego uczestnikom sprawnego poruszania się w systemie, w kwestii administracji oraz automatyzacji procesów biznesowych.

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • nauczysz się budować obiegi na platformie WEBCON BPS w stopniu średniozaawansowanym,
 • nauczysz się tworzyć i modyfikować źródła danych,
 • nauczysz się personalizować stworzone rozwiązania za pomocą reguł formularza i reguł biznesowych,
 • nauczysz się zarządzać Portalem WEBCON BPS – uniwersalnym narzędziem do wizualizacji procesów biznesowych,
 • dowiesz się jak wykorzystać witryny WebParty WEBCON BPS na witrynach Sharepoint,
 • poznasz WEBCON BPS Designer Studio i jego możliwości.

Zapisz się, pisząc do nas na adres: trainings@webcon.com

 

Jestem elementem treści. Kliknij tutaj, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

DZIEŃ 1

Komponenty WEBCON BPS

Tworzenie przykładowego procesu Zapotrzebowania

 • Tworzenie procesu w WEBCON BPS Designer Studio
 • Pierwsze uruchomienie procesu

Rozbudowa procesu

 • Typy kroków
 • Zarządzanie wyglądem i funkcjonalnościami formularza na kroku
 • Parametry ścieżek przejścia
 • Typy i rodzaje akcji
 • Notyfikacje użytkowników
 • Warunkowe wykonanie akcji
 • Warunkowy wybór ścieżki
 • Limity czasowe dla dokumentów
 • Konfiguracja WEBCON BPS Portal oraz witryn Sharepoint – porównanie funkcjonalności

Ćwiczenia samodzielne

 • Dodanie akcji do procesu
 • Rozbudowa witryny

DZIEŃ 2

Dalsza rozbudowa procesu

 • Atrybuty wyboru (zwykłe, globalne, picker)
 • Listy pozycji
 • Źródło danych typu Lista SharePoint
 • Źródło danych typu baza SQL

Egzamin/ćwiczenia samodzielne budowa własnego procesu

Samodzielna realizacja prostego procesu Zamówienia

Wstęp do podobiegów

 • Wywołanie podprocesu

Bieżąca administracja rozwiązaniem

 • Zastępstwa
 • Delegacja i przekazywanie zadań
 • Tryb administracyjny

Szkolenie uzupełniające z WEBCON BPS Designer Studio

Zakres szkolenia stanowi uzupełnienie materiału, który prezentowany jest na szkoleniu podstawowym WEBCON BPS Designer Studio. Obejmuje bardziej zaawansowane elementy dotyczące funkcjonowania systemu.

Celem szkolenia uzupełniającego jest przekazanie jego uczestnikom zaawansowanej wiedzy tak, by mogli automatyzować procesy biznesowe w swoich firmach na najwyższym poziomie.

Uczestnicząc w szkoleniu, zapoznasz się z takimi obszarami jeszcze bardziej skutecznej i efektywnej pracy z systemem:

 • Import procesu
 • Konfiguracja portalu
 • Portal – widoki prywatne, konfiguracja portalu
 • HotMailbox, HotFolder – konfiguracja i automatyczny start elementów.
 • Reguły biznesowe i formularza
 • Wyrażenia regularne – walidacja formatu pola
 • Stałe procesowe i globalne
 • Kroki warunkowe – metody sterowania obiegiem
 • Konfiguracja akcji na timeout – powiadomienia mailowe
 • Konfiguracja akcji uruchomienia podobiegu
 • Tworzenie użytkownika AD
 • Inicjalizacja listy pozycji przy pomocy zapytania SQL
 • Konfiguracja importu danych z pliku Excel do listy pozycji
 • Uruchomienie wielu podobiegów na podstawie listy pozycji
 • Konfiguracja kroku oczekiwania na podobiegi
 • Przygotowanie szablonu wydruku przy pomocy Word AddIn
 • Konfiguracja akcji cyklicznych i archiwizacja elementów
 • Rozbudowa raportów modern SWE

Zapisz się, pisząc do nas na adres: trainings@webcon.com

 

Szkolenie WEBCON Software Development Kit

Opanowanie możliwości, jakie oferuje SDK pozwala w pełni wykorzystać elastyczność platformy WEBCON BPS.

Pakiet SDK najczęściej wykorzystuje się przy:

 • startowaniu obiegów z zewnętrznych systemów,
 • tworzeniu nowych kontrolek formularzy i modyfikowaniu standardowych,
 • tworzeniu własnych akcji opartych np. o web serwice’y,
 • definiowaniu własnych źródeł danych (innych niż Oracle DB i MS MS SQL, które są dostępne w standardzie).

Zapisz się, pisząc do nas na adres: trainings@webcon.com

 

Jestem elementem treści. Kliknij tutaj, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

DZIEŃ 1

 • Wprowadzenie do SDK – pakiet developerski (dokumentacja, szablony, przykłady)
 • Rodzaje dodatków
 • Sposoby tworzenia dodatków (plik dll, plik ascx)
 • Klasy bazowe dodatków
 • Dostępne operacje w ramach SDK
 • Logika przejścia pomiędzy krokami
 • Akcja użytkownika, ćwiczenia
 • Konfigurowanie akcji użytkownika
 • Status wykonania akcji
 • Zapis i odczyt wartości atrybutów
 • Operacje na dokumencie bieżącym
 • Startowanie obiegów i modyfikacja istniejących dokumentów
 • Reguła biznesowa (SDK)
 • Ćwiczenie z tworzenia reguły biznesowej (SDK)

DZIEŃ 2

 • Niestandardowe źródło danych
 • Ćwiczenie z tworzenia niestandardowych źródeł danych
 • Kontrolka atrybutu
 • Ćwiczenie z kontrolki atrybutu
 • Kontrolka użytkownika
 • Omówienie przykładowej kontrolki użytkownika
 • Rozszerzenie listy pozycji
 • Ćwiczenie z personalizacji listy pozycji
 • Omówienie przykładowego dodatku szablonu wydruku etykiety
 • Pytania i odpowiedzi

Szkolenie WEBCON OCR AI

Dzięki mechanizmowi OCR AI zrewolucjonizujesz przetwarzanie dokumentów w swoje firmie. Digitalizacja i inteligentne rozpoznanie dokumentów jest prostsze, niż myślisz!

Warsztatowe szkolenie obejmuje konfigurację OCR AI od podstaw z wykorzystaniem skanera i drukarki kodów kreskowych. Omówione zostaną także dobre praktyki i popularne błędy w czasie konfiguracji.

Plan szkolenia:

 • Konfiguracja HotMailBox i HotFolder
 • Nakładanie warstwy tekstowej
 • Obsługa skanera i drukarki kodów kreskowych
 • Konfiguracja OCR AI – rozpoznanie polskich i obcojęzycznych dokumentów
 • Zwiększanie efektywności rozpoznania
 • Dobre praktyki i podstawowe błędy

Zapisz się, pisząc do nas na adres: trainings@webcon.com

 

JAK ZBUDOWAĆ APLIKACJĘ BIZNESOWĄ W 45 MIN.

POZNAJ HISTORIE
NASZYCH KLIENTÓW

ZOBACZ I WYPRÓBUJ
ZA DARMO

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
O WEBCON BPS?

top