SZKOLENIA WEBCON BPS

Poznaj wszystkie praktyczne instrukcje i wydajniej korzystaj z WEBCON BPS

LIVE DEMO: budowanie aplikacji w WEBCON BPS 2019.
28 marca 2019 15:00 CET

Szkolenie z WEBCON BPS Designer Studio

Szkolenie WEBCON BPS Designer Studio to najczęściej wybierany program wśród klientów WEBCON. Pozwala na zgłębienie w sposób usystematyzowany i stopniowy wiedzy dotyczącej podstawowych i średniozaawansowanych aspektów korzystania z systemu.

Zakres szkolenia obejmuje wszystkie najważniejsze elementy dotyczące funkcjonowania WEBCON BPS w organizacji w tym: instalację, konfigurację witryny, tworzenie baz danych, tworzenie i rozbudowę przykładowych procesów czy pisanie zapytań SQL i JavaScript.

Celem szkolenia  WEBCON BPS Designer Studio jest umożliwienie jego uczestnikom sprawnego poruszania się w systemie, w kwestii administracji oraz automatyzacji procesów biznesowych.

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • nauczysz się budować obiegi na platformie WEBCON BPS w stopniu średniozaawansowanym,
 • nauczysz się tworzyć i modyfikować źródła danych,
 • nauczysz się personalizować stworzone rozwiązania, m.in. z wykorzystaniem Java Script i zapytań SQL,
 • nauczysz się zarządzać witryną na platformie Microsoft SharePoint z wykorzystaniem web partów WEBCON BPS,
 • poznasz WEBCON BPS Designer Studio i jego możliwości.

Zapisz się, pisząc do nas na adres: trainings@webcon.com

 

Jestem elementem treści. Kliknij tutaj, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

DZIEŃ 1

Komponenty WEBCON BPS

Instalacja systemu

 • Instalator ścieżka instalacji
 • Tworzenie bazy danych
 • Ścieżka migracji bazy i systemu do nowszej wersji

Tworzenie przykładowego procesu Zapotrzebowania

 • Witryna procesu
 • Tworzenie procesu w WEBCON BPS Designer Studio
 • Pierwsze uruchomienie procesu

Rozbudowa procesu

 • Typy kroków
 • Zarządzanie wyglądem i funkcjonalnościami formularza na kroku
 • Parametry ścieżek przejścia
 • Typy i rodzaje akcji
 • Notyfikacje użytkowników
 • Warunkowe wykonanie akcji
 • Warunkowy wybór ścieżki
 • Limity czasowe dla dokumentów

Ćwiczenia samodzielne

 • Dodanie akcji do procesu
 • Rozbudowa witryny

DZIEŃ 2

Dalsza rozbudowa procesu

 • Atrybuty wyboru (zwykłe, globalne, picker)
 • Listy pozycji
 • Źródło danych typu Lista SharePoint
 • Źródło danych typu baza SQL

Egzamin/ćwiczenia samodzielne budowa własnego procesu

Samodzielna realizacja prostego procesu Zamówienia

Wstęp do podobiegów

 • Wywołanie podprocesu

Wprowadzenie do JavaScript

 • Weryfikacja komentarza
 • Odczyt/ustawianie atrybutów
 • Ukrywanie ścieżek

Bieżąca administracja rozwiązaniem

 • Zastępstwa
 • Delegacja i przekazywanie zadań
 • Tryb administracyjny

 

 

Szkolenie WEBCON Software Development Kit

Opanowanie możliwości, jakie oferuje SDK pozwala w pełni wykorzystać elastyczność platformy WEBCON BPS.

Pakiet SDK najczęściej wykorzystuje się przy:

 • startowaniu obiegów z zewnętrznych systemów,
 • tworzeniu nowych kontrolek formularzy i modyfikowaniu standardowych,
 • tworzeniu własnych akcji opartych np. o web serwice’y,
 • definiowaniu własnych źródeł danych (innych niż Oracle DB i MS MS SQL, które są dostępne w standardzie).

Zapisz się, pisząc do nas na adres: trainings@webcon.com

 

Jestem elementem treści. Kliknij tutaj, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

DZIEŃ 1

 • Wprowadzenie do SDK – pakiet developerski (dokumentacja, szablony, przykłady)
 • Rodzaje dodatków
 • Sposoby tworzenia dodatków (plik dll, plik ascx)
 • Klasy bazowe dodatków
 • Dostępne operacje w ramach SDK
 • Logika przejścia pomiędzy krokami
 • Akcja użytkownika, ćwiczenia
 • Konfigurowanie akcji użytkownika
 • Status wykonania akcji
 • Zapis i odczyt wartości atrybutów
 • Operacje na dokumencie bieżącym
 • Startowanie obiegów i modyfikacja istniejących dokumentów

DZIEŃ 2

 • Niestandardowe źródło danych
 • Ćwiczenie z tworzenia niestandardowych źródeł danych
 • Kontrolka atrybutu
 • Ćwiczenie z tworzenia kontrolki użytkownika
 • Kontrolka użytkownika
 • Ćwiczenie z tworzenia kontrolki użytkownika
 • Personalizowanie listy pozycji
 • Ćwiczenie z personalizacji listy pozycji
 • Szablon wydruku etykiety
 • Omówienie przykładowego dodatku szablonu
 • Kontrolka listy pozycji
 • Omówienie przykładowej kontrolki listy pozycji
 • Pytania i odpowiedzi

 

JAK ZBUDOWAĆ APLIKACJĘ BIZNESOWĄ W 45 MIN.

POZNAJ HISTORIE
NASZYCH KLIENTÓW

ZOBACZ I WYPRÓBUJ
ZA DARMO

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
O WEBCON BPS?

top