C0 - Podstawy budowania aplikacji

KURS STACJONARNY

DZIEŃ 1-2

 • Pierwsze uruchomienie WEBCON BPS Designer Studio i omówienie podstawowych elementów składowych aplikacji WEBCON BPS
 • Środowisko WEBCON BPS Portal – katalog aplikacji i obszar aplikacji
 • Osadzanie elementów aplikacji WEBCON BPS na witrynach SharePoint w trybie classic
 • Konfiguracja obiegów
  • Warunkowe sterowanie obiegiem
  • Warunkowe przypisanie zadań
  • Wykorzystanie akcji
  • Operacje timeout
  • Notyfikacje
  • Generacja dokumentów Word i praca z dodatkiem Word Add-In
 • Konfiguracja formularzy
  • Praca z listami pozycji
  • Obsługa kaskadowych pól wyboru
  • Grupy atrybutów
  • Panele zakładek
  • Dynamiczna zmiana wyglądu formularza
 • Wprowadzenie do reguł biznesowych
 • Źródła danych
  • Baza danych SQL Server
  • Listy SharePoint
  • Obiegi i formularze WEBCON BPS
 • Uprawnienia w systemie WEBCON BPS
 • Wykorzystanie procesów słownikowych
 • Wykorzystanie stałych globalnych i atrybutów globalnych

Organizator zapewnia:

 • Środowisko IT na potrzeby szkoleń oraz pracy własnej uczestnika
 • Materiały szkoleniowe, prezentacje (także w wersji drukowanej) i materiały pomocnicze
 • Przerwy kawowe oraz catering
 • Przestrzeń do samodzielnej pracy
 • Dostęp do konsultacji z trenerem podczas kursu

  Od uczestników wymagamy:

  • Laptopa do pracy podczas kursów. Na laptopie muszą być zainstalowane MS Outlook, MS Word i MS Excel
  • Aktywnego udziału w zajęciach
  • Akceptacji Regulaminu WEBCON Academy

  KURS ZDALNY

  DZIEŃ 1-3

  • Pierwsze uruchomienie WEBCON BPS Designer Studio i omówienie podstawowych elementów składowych aplikacji WEBCON BPS
  • Środowisko WEBCON BPS Portal – katalog aplikacji i obszar aplikacji
  • Osadzanie elementów aplikacji WEBCON BPS na witrynach SharePoint w trybie classic
  • Konfiguracja obiegów
   • Warunkowe sterowanie obiegiem
   • Warunkowe przypisanie zadań
   • Wykorzystanie akcji
   • Operacje timeout
   • Notyfikacje
   • Generacja dokumentów Word i praca z dodatkiem Word Add-In
  • Konfiguracja formularzy
   • Praca z listami pozycji
   • Obsługa kaskadowych pól wyboru
   • Grupy atrybutów
   • Panele zakładek
   • Dynamiczna zmiana wyglądu formularza
  • Wprowadzenie do reguł biznesowych
  • Źródła danych
   • Baza danych SQL Server
   • Listy SharePoint
   • Obiegi i formularze WEBCON BPS
  • Uprawnienia w systemie WEBCON BPS
  • Wykorzystanie procesów słownikowych
  • Wykorzystanie stałych globalnych i atrybutów globalnych

  Organizator zapewnia:

  • Środowisko IT na potrzeby szkoleń oraz pracy własnej uczestnika
  • Materiały szkoleniowe, prezentacje i materiały pomocnicze
  • Dostęp do konsultacji z trenerem podczas kursu

   

  Od uczestników wymagamy:

  • Laptopa do pracy podczas kursów. Na laptopie muszą być zainstalowane MS Outlook, MS Word i MS Excel
  • Dostępu do aplikacji MS Teams lub możliwości uruchomienia narzędzia poprzez przeglądarkę
  • Stabilnego łącza internetowego
  • Sprawnego mikrofonu i kamery
  • Aktywnego udziału w zajęciach
  • Akceptacji Regulaminu WEBCON Academy

   

  Zachęcamy do podłączenia na czas szkolenia dodatkowego ekranu lub telewizora – praca podczas szkolenia będzie znacznie wygodniejsza. W miarę możliwości, zachęcamy także do wydrukowania wcześniej przesłanych materiałów szkoleniowych lub otwarcia ich na innym urządzeniu mobilnym.

  ZOBACZ POZOSTAŁE KURSY

  Program certyfikacyjny

  Kurs dla osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności w zakresie konfiguracji i analizy procesów realizowanych w WEBCON BPS. Program kursu podzielony jest na dwie specjalizacje, dla których zajęcia odbywają się równolegle:

  • Analiza biznesowa
  • Zaawansowana konfiguracja i wdrożenia

  Kursy dodatkowe

  Kurs dla osób, które ukończyły poziom podstawowy C00 i chcą dalej rozwijać swoje kompetencje wdrożeniowe. Uczestnicy mają do wyboru następujące ścieżki specjalizacji:

  • Praca z dokumentami
  • Instalacja i administracja
  • Wykorzystanie SDK

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  top