WEBCON DAY 2023

26 września

WEBCON DAY 2023 - Największa konferencja poświęcona cyfrowej transformacji

26 września, ICE Kraków

C0 - Podstawy budowania aplikacji

KURS STACJONARNY

DZIEŃ 1-2

 • Pierwsze uruchomienie WEBCON BPS Designer Studio i omówienie podstawowych elementów składowych aplikacji WEBCON BPS
 • Środowisko WEBCON BPS Portal – katalog aplikacji i obszar aplikacji
 • Osadzanie elementów aplikacji WEBCON BPS na witrynach SharePoint w trybie classic
 • Konfiguracja obiegów
  • Warunkowe sterowanie obiegiem
  • Warunkowe przypisanie zadań
  • Wykorzystanie akcji
  • Operacje timeout
  • Notyfikacje
  • Generacja dokumentów Word i praca z dodatkiem Word Add-In
 • Konfiguracja formularzy
  • Praca z listami pozycji
  • Obsługa kaskadowych pól wyboru
  • Grupy atrybutów
  • Panele zakładek
  • Dynamiczna zmiana wyglądu formularza
 • Wprowadzenie do reguł biznesowych
 • Źródła danych
  • Baza danych SQL Server
  • Listy SharePoint
  • Obiegi i formularze WEBCON BPS
 • Uprawnienia w systemie WEBCON BPS
 • Wykorzystanie procesów słownikowych
 • Wykorzystanie stałych globalnych i atrybutów globalnych

Organizator zapewnia:

 • Środowisko IT na potrzeby szkoleń oraz pracy własnej uczestnika
 • Materiały szkoleniowe, prezentacje (także w wersji drukowanej) i materiały pomocnicze
 • Przerwy kawowe oraz catering
 • Przestrzeń do samodzielnej pracy
 • Dostęp do konsultacji z trenerem podczas kursu

Od uczestników wymagamy:

 • Laptopa do pracy podczas kursów. Na laptopie muszą być zainstalowane MS Outlook, MS Word i MS Excel
 • Aktywnego udziału w zajęciach
 • Akceptacji Regulaminu WEBCON Academy

KURS ZDALNY

DZIEŃ 1-3

 • Pierwsze uruchomienie WEBCON BPS Designer Studio i omówienie podstawowych elementów składowych aplikacji WEBCON BPS
 • Środowisko WEBCON BPS Portal – katalog aplikacji i obszar aplikacji
 • Osadzanie elementów aplikacji WEBCON BPS na witrynach SharePoint w trybie classic
 • Konfiguracja obiegów
  • Warunkowe sterowanie obiegiem
  • Warunkowe przypisanie zadań
  • Wykorzystanie akcji
  • Operacje timeout
  • Notyfikacje
  • Generacja dokumentów Word i praca z dodatkiem Word Add-In
 • Konfiguracja formularzy
  • Praca z listami pozycji
  • Obsługa kaskadowych pól wyboru
  • Grupy atrybutów
  • Panele zakładek
  • Dynamiczna zmiana wyglądu formularza
 • Wprowadzenie do reguł biznesowych
 • Źródła danych
  • Baza danych SQL Server
  • Listy SharePoint
  • Obiegi i formularze WEBCON BPS
 • Uprawnienia w systemie WEBCON BPS
 • Wykorzystanie procesów słownikowych
 • Wykorzystanie stałych globalnych i atrybutów globalnych

Organizator zapewnia:

 • Środowisko IT na potrzeby szkoleń oraz pracy własnej uczestnika
 • Materiały szkoleniowe, prezentacje i materiały pomocnicze
 • Dostęp do konsultacji z trenerem podczas kursu

Od uczestników wymagamy:

 • Laptopa do pracy podczas kursów. Na laptopie muszą być zainstalowane MS Outlook, MS Word i MS Excel
 • Dostępu do aplikacji MS Teams lub możliwości uruchomienia narzędzia poprzez przeglądarkę
 • Stabilnego łącza internetowego
 • Sprawnego mikrofonu i kamery
 • Aktywnego udziału w zajęciach
 • Akceptacji Regulaminu WEBCON Academy

Zachęcamy do podłączenia na czas szkolenia dodatkowego ekranu lub telewizora – praca podczas szkolenia będzie znacznie wygodniejsza. W miarę możliwości, zachęcamy także do wydrukowania wcześniej przesłanych materiałów szkoleniowych lub otwarcia ich na innym urządzeniu mobilnym.

ZOBACZ POZOSTAŁE KURSY

Program certyfikacyjny

Kurs dla osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności w zakresie konfiguracji i analizy procesów realizowanych w WEBCON BPS. Program kursu podzielony jest na dwie specjalizacje, dla których zajęcia odbywają się równolegle:

 • Analiza biznesowa
 • Zaawansowana konfiguracja i wdrożenia

Kursy dodatkowe

Kurs dla osób, które ukończyły poziom podstawowy C00 i chcą dalej rozwijać swoje kompetencje wdrożeniowe. Uczestnicy mają do wyboru następujące ścieżki specjalizacji:

 • Praca z dokumentami
 • Instalacja i administracja
 • Wykorzystanie SDK

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

WEBCON jest producentem WEBCON BPS – platformy low-code klasy BPM (Business Process Management). To idealne rozwiązanie zwłaszcza dla dużych firm i korporacji, szukających systemu workflow do elektronicznego obiegu dokumentów czy digitalizacji i automatyzacji procesów biznesowych. WEBCON BPS umożliwia szybkie budowanie aplikacji biznesowych bez kodowania. Pozwala również na – elastyczne i z natychmiastowym efektem – dostosowywanie ich do zmieniających się potrzeb.

Kontakt

Napisz do nas
Nasze biura:

© WEBCON 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności

top

ECR Management

An engineering change request (ECR) to alter a product design can be triggered by various sources: audits, enhancement ideas, customer complaints, etc. A fix to a product design can be issued by any employee and the ultimate goal is quality improvement, which can directly influence revenue. By automating the Engineering Change Management (ECM) process, you can bring better products to market faster. Forget missing deadlines, loosing documents, flawed decision-making due to poor visibility of the process, duplicating change requests. Instead, with a dedicated application, gain an overview of the changes that are underway, boost productivity, lower the process costs, eliminate bottlenecks and gather all information related to the ECRs in one place.

New Product Development

A well-managed product lifecycle process allows to bring better products to market faster. With WEBCON BPS, you can provide an enterprise-wide solution that will streamline product development process, improve collaboration between departments, and provide seamless access to all product-related data. From submitting an idea, through research, creating a prototype, testing, designing the packaging, up to manufacturing, introducing the product to the market, and analyzing the feedback – a dedicated application will make sure everyone involved is well-informed on the assigned tasks, and the management gains visibility to improve productivity, and spot any bottlenecks along the way.