C0 - Podstawy budowania aplikacji

KURS STACJONARNY

DZIEŃ 1-2

 • Pierwsze uruchomienie WEBCON BPS Designer Studio i omówienie podstawowych elementów składowych aplikacji WEBCON BPS
 • Środowisko WEBCON BPS Portal – katalog aplikacji i obszar aplikacji
 • Osadzanie elementów aplikacji WEBCON BPS na witrynach SharePoint w trybie classic
 • Konfiguracja obiegów
  • Warunkowe sterowanie obiegiem
  • Warunkowe przypisanie zadań
  • Wykorzystanie akcji
  • Operacje timeout
  • Notyfikacje
  • Generacja dokumentów Word i praca z dodatkiem Word Add-In
 • Konfiguracja formularzy
  • Praca z listami pozycji
  • Obsługa kaskadowych pól wyboru
  • Grupy atrybutów
  • Panele zakładek
  • Dynamiczna zmiana wyglądu formularza
 • Wprowadzenie do reguł biznesowych
 • Źródła danych
  • Baza danych SQL Server
  • Listy SharePoint
  • Obiegi i formularze WEBCON BPS
 • Uprawnienia w systemie WEBCON BPS
 • Wykorzystanie procesów słownikowych
 • Wykorzystanie stałych globalnych i atrybutów globalnych

Organizator zapewnia:

 • Środowisko IT na potrzeby szkoleń oraz pracy własnej uczestnika
 • Materiały szkoleniowe, prezentacje (także w wersji drukowanej) i materiały pomocnicze
 • Przerwy kawowe oraz catering
 • Przestrzeń do samodzielnej pracy
 • Dostęp do konsultacji z trenerem podczas kursu

Od uczestników wymagamy:

 • Laptopa do pracy podczas kursów. Na laptopie muszą być zainstalowane MS Outlook, MS Word i MS Excel
 • Aktywnego udziału w zajęciach
 • Akceptacji Regulaminu WEBCON Academy

KURS ZDALNY

DZIEŃ 1-3

 • Pierwsze uruchomienie WEBCON BPS Designer Studio i omówienie podstawowych elementów składowych aplikacji WEBCON BPS
 • Środowisko WEBCON BPS Portal – katalog aplikacji i obszar aplikacji
 • Osadzanie elementów aplikacji WEBCON BPS na witrynach SharePoint w trybie classic
 • Konfiguracja obiegów
  • Warunkowe sterowanie obiegiem
  • Warunkowe przypisanie zadań
  • Wykorzystanie akcji
  • Operacje timeout
  • Notyfikacje
  • Generacja dokumentów Word i praca z dodatkiem Word Add-In
 • Konfiguracja formularzy
  • Praca z listami pozycji
  • Obsługa kaskadowych pól wyboru
  • Grupy atrybutów
  • Panele zakładek
  • Dynamiczna zmiana wyglądu formularza
 • Wprowadzenie do reguł biznesowych
 • Źródła danych
  • Baza danych SQL Server
  • Listy SharePoint
  • Obiegi i formularze WEBCON BPS
 • Uprawnienia w systemie WEBCON BPS
 • Wykorzystanie procesów słownikowych
 • Wykorzystanie stałych globalnych i atrybutów globalnych

Organizator zapewnia:

 • Środowisko IT na potrzeby szkoleń oraz pracy własnej uczestnika
 • Materiały szkoleniowe, prezentacje i materiały pomocnicze
 • Dostęp do konsultacji z trenerem podczas kursu

Od uczestników wymagamy:

 • Laptopa do pracy podczas kursów. Na laptopie muszą być zainstalowane MS Outlook, MS Word i MS Excel
 • Dostępu do aplikacji MS Teams lub możliwości uruchomienia narzędzia poprzez przeglądarkę
 • Stabilnego łącza internetowego
 • Sprawnego mikrofonu i kamery
 • Aktywnego udziału w zajęciach
 • Akceptacji Regulaminu WEBCON Academy

Zachęcamy do podłączenia na czas szkolenia dodatkowego ekranu lub telewizora – praca podczas szkolenia będzie znacznie wygodniejsza. W miarę możliwości, zachęcamy także do wydrukowania wcześniej przesłanych materiałów szkoleniowych lub otwarcia ich na innym urządzeniu mobilnym.

ZOBACZ POZOSTAŁE KURSY

Program certyfikacyjny

Kurs dla osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności w zakresie konfiguracji i analizy procesów realizowanych w WEBCON BPS. Program kursu podzielony jest na dwie specjalizacje, dla których zajęcia odbywają się równolegle:

 • Analiza biznesowa
 • Zaawansowana konfiguracja i wdrożenia

Kursy dodatkowe

Kurs dla osób, które ukończyły poziom podstawowy C00 i chcą dalej rozwijać swoje kompetencje wdrożeniowe. Uczestnicy mają do wyboru następujące ścieżki specjalizacji:

 • Praca z dokumentami
 • Instalacja i administracja
 • Wykorzystanie SDK

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

WEBCON jest producentem WEBCON BPS – platformy low-code klasy BPM (Business Process Management). To idealne rozwiązanie zwłaszcza dla dużych firm i korporacji, szukających systemu workflow do elektronicznego obiegu dokumentów czy digitalizacji i automatyzacji procesów biznesowych. WEBCON BPS umożliwia szybkie budowanie aplikacji biznesowych bez kodowania. Pozwala również na – elastyczne i z natychmiastowym efektem – dostosowywanie ich do zmieniających się potrzeb.

Kontakt

Napisz do nas
Nasze biura:

© WEBCON 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności

top