Wykorzystanie funkcjonalności Microsoft Project pozwala śledzić koszty pracy i użycia zasobów

jakie związane są z realizowanymi przedsięwzięciami projektowymi. Dzięki obecności silnika procesowego WEBCON Business Process Suite

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *