NEWSROOM

KSeF – przykry obowiązek czy rynkowe szanse? Zapytaliśmy polskich przedsiębiorców

Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Finansów, Krajowy System e-Faktur nie będzie obowiązkowy w 2024 roku. Możemy bezpiecznie założyć, że przedsiębiorcy otrzymali kilka dodatkowych miesięcy, podczas których mogą przygotować się do wdrożenia. Czy to jednak dużo? Nie dla wszystkich, biorąc pod uwagę wyzwania, jakie niesie za sobą reforma oraz fakt, że wzrasta świadomość zalet nowego systemu, jak i obaw z nim związanych. Tak wynika z drugiej edycji raportu Webcon: „Rewolucja w fakturowaniu: czy polskie firmy są gotowe na KSeF?”, którego wynikami dzielimy się przedpremierowo.
Główne wyzwania i obawy związane z wdrażaniem e-faktur w przedsiębiorstwach
Wyniki badania pokazują, że firmy widzą największe wyzwania związane z wdrożeniem KSeF w podobny sposób, jak w 2022 roku, kiedy pytaliśmy o nie w pierwszej edycji raportu. Przedstawiciele wielu branż – handlowej, usługowej, produkcji, budownictwa, logistyki i IT zgodnie wskazują, że największym wyzwaniem jest dla nich dostosowanie do nowych przepisów wewnętrznych procedur i narzędzi w zakresie fakturowania. Przed potrzebą dostosowania procedur staną zarówno organizacje, które jeszcze nie wdrożyły narzędzia do elektronicznego obiegu faktur, jak i te, które już korzystają z takich systemów. W pierwszym przypadku firmy będą musiały zaopatrzyć się w odpowiednią platformę, wdrożyć ją i przeszkolić z jej obsługi swoich pracowników, a taki projekt może być czasochłonny. Organizacje, które już korzystają z narzędzi do elektronicznego obiegu faktur, będą za to musiały upewnić się, że ich system jest zintegrowany z KSeF. Jeśli nie będzie on kompatybilny, to staną przed koniecznością odnalezienia „warstwy pośredniej”, czyli narzędzia, które połączy ich system finansowo-księgowy z rządową platformą.
Z naszego badania wynika również, że istotną obawą przedsiębiorców w kontekście obowiązkowego KSeF są dodatkowe koszty. I tu trzeba jasno powiedzieć: tak – z pewnością wprowadzenie elektronicznego obiegu faktur wiąże się z wydatkiem, ale ten w dalszej perspektywie przełoży się na optymalizację czasu pracy i procesów. Bardziej właściwe wydaje się potraktowanie go jako inwestycji, która z czasem zacznie się zwracać. Kluczowe jest też, by wybrany system bądź narzędzie w obliczu dynamicznych zmian były na tyle elastyczne, aby wspierać przedsiębiorców w dostosowywaniu firm do zmieniających się regulacji nie generując dodatkowych kosztów.
Najkorzystniejsze rozwiązania Krajowego Systemu e-Faktur
Nie tylko wyzwania, ale i korzyści stoją przed polskimi przedsiębiorcami. Dzięki cyfryzacji obiegu faktur nie trzeba już będzie drukować ani przesyłać dokumentów kosztowych pocztą tradycyjną, a także ręcznie rejestrować faktur, co znacznie przyśpieszy ich przetwarzanie. Jednocześnie każda umieszczona w systemie faktura będzie musiała być w odpowiedni sposób ustandaryzowana. To całkiem sporo zalet, ale które z nich zdaniem przedsiębiorców są najistotniejsze?
Według przeprowadzonego przez Webcon badania najważniejsze korzyści związane z KSeF, które widzą polskie firmy to jednolity wzór faktur (32%) oraz automatyzacja i standaryzacja procesu fakturowania (31%). Coraz więcej przedsiębiorców zaczyna też doceniać nowe regulacje za ułatwienie codziennego procesu fakturowania i przyśpieszenie cyfryzacji (po 28%). Na te zalety wskazywały szczególnie duże firmy i takie, które procesują największą liczbę faktur miesięcznie. To dobry znak, który świadczy o tym, że firmy zaczynają rozumieć zalety cyfrowej transformacji procesów biznesowych. Mimo odwołania obowiązku KSeF w 2024 roku, wiele organizacji założyło już w budżecie na ten rok pracę nad elektronicznym obiegiem faktur i rozpocznie jego wdrożenie. W efekcie do czasu wprowadzenia obowiązkowego korzystania z KSeF zdążą się już dobrze do niego przygotować i dostrzegać pozytywne efekty zmian.

„Jak wynika z naszego doświadczenia ze współpracy z firmami różnej wielkości, działającymi w różnych branżach, wprowadzenie elektronicznego obiegu faktur to dla przedsiębiorstwa dobry start na drodze do szerokiej cyfrowej transformacji, uwzględniającej też inne obszary działalności. Taka zmiana to zwykle okazja do analizy obecnych procesów oraz ich reorganizacji, a w efekcie do usprawnienia i zwiększenia efektywności. Za takimi działaniami idzie także często zmiana myślenia. Wygrają ci, którzy potraktują to wyzwanie nie tylko jako obowiązek, ale przede wszystkim jako szansę dla dalszego rozwoju” – komentuje Anna Puka, Dyrektor Działu Pre-sales Consulting w WEBCON.

*W badaniu ankietowanych zostało 331 osób zarządzających przedsiębiorstwami lub zajmujących się księgowością i finansami. Badanie miało zasięg ogólnopolski. Struktura została dobrana według uśrednionego udziału w zatrudnieniu i PKB. Dane zebrano metodą CAWI w dniach 16-21 listopada 2023 roku. Pełne wyniki badania dostępne na stronie www.webcon.com

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz dowiedzieć się jak wspieramy naszych klientów?

 

Umów się na indywidualne demo platformy lub opowiedz nam o swoich potrzebach biznesowych, a my powiemy Ci, jak możemy je zaadresować.

 

Poznaj opinie naszych klientów i dowiedz się, dlaczego wybrali właśnie WEBCON BPS

WEBCON jest producentem WEBCON BPS – platformy low-code klasy BPM (Business Process Management). To idealne rozwiązanie zwłaszcza dla dużych firm i korporacji, szukających systemu workflow do elektronicznego obiegu dokumentów czy digitalizacji i automatyzacji procesów biznesowych. WEBCON BPS umożliwia szybkie budowanie aplikacji biznesowych bez kodowania. Pozwala również na – elastyczne i z natychmiastowym efektem – dostosowywanie ich do zmieniających się potrzeb.

Kontakt

Napisz do nas
Nasze biura:

© WEBCON 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności

top