Automatyzacja i zarządzanie procesami biznesowymi
dla branży produkcyjnej

Automatyzuj procesy biznesowe, aby zwiększyć produktywność, usprawnić zarządzanie łańcuchem dostaw, zoptymalizować cykl rozwoju nowych produktów, zapewnić bezpieczeństwo w zakładach produkcyjnych i efektywniej zarządzać jakością.

Mitsubishi Electric logo
Südzucker Logo
cedc logo
Nowy Styl logo
cersanit logo
TRW logo
adama logo

Automatyzuj i usprawniaj procesy biznesowe

dzięki platformie low-code

Podnieś produktywność
i jakość pracy

Automatyzując procesy, zwiększasz ich efektywność i skracasz czas potrzebny na realizację powtarzalnych zadań. Wszystko przy jednoczesnej eliminacji błędów, standaryzacji i lepszej kontroli. Przejrzyste procesy to także kopalnia cennych informacji dla kadry zarządzającej.

Szybciej wprowadzaj
nowe produkty na rynek

Skróć czas wprowadzania nowych produktów na rynek dzięki wsparciu nowoczesnych aplikacji. Śledź postępy projektów, z łatwością sprawdź, kto jest odpowiedzialny za jego poszczególne etapy i monitoruj, ile czasu trwa każda faza projektu - dzięki intuicyjnym raportom KPI.

Wspieraj
innowację

Zagwarantuj firmie swobodę testowania pomysłów, dzięki aplikacjom, które zbudujesz bez kodowania – błyskawicznie dostarczaj Proof of Concept i twórz skalowalne rozwiązania, które wesprą realizację celów biznesowych, aby wykorzystywać szanse do budowania przewagi rynkowej.

Odkryj procesy, które najczęściej automatyzują nasi klienci

z branży produkcyjnej

Wprowadzanie nowego produktu na rynek

Wprowadzaj lepsze produkty na rynek – znacznie szybciej. Wesprzyj współpracę pomiędzy departamentami i usprawnij cały proces powstawania produktu.

Zarządzanie obiegiem reklamacji

Automatyzuj i kompleksowo zarządzaj obsługą reklamacji. Przyspiesz proces rozpatrywania wniosków, obniż koszt ich obsługi i podnieś jakość obsługi klienta.

Zarządzanie
obiegiem umów

Usprawnij zarządzanie umowami w firmie. Monitoruj status umów, udostępniaj gotowe szablony, wysyłaj notyfikacje o zbliżających się ważnych terminach i więcej.

Instrukcje stanowiskowe

Zapewnij pracownikom dostęp do aktualnych instrukcji stanowiskowych, by wykonywali obowiązki zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ewidencja osób na terenie zakładu produkcyjnego

Kontroluj obecność gości na terenie zakładu z cyfrowym rejestrem odwiedzin. Nadawaj dostępy do wybranych stref i zwiększ bezpieczeństwo.

Ewidencja pojazdów wjeżdżających na teren zakładu produkcyjnego

Prowadź dokładny rejestr wszystkich pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu zakładu produkcyjnego oraz ich załadunku.

Obsługa wniosków o wprowadzenie zmian w produkcie

Przyspiesz obsługę wniosków o wprowadzanie zmian i zwiększaj zadowolenie swoich konsumentów, dostarczając im produkty lepszej jakości.

Elektroniczny obieg dokumentów


Usprawnij obieg dokumentów w firmie i pozbądź się papieru. Efektywniej zarządzaj nawet masowymi ilościami dokumentów i zwiększ bezpieczeństwo danych.

Aktualizacja specyfikacji technicznej produktu

Upewnij się, że wszystkie produkty są wytwarzane zgodnie ze standardami jakości oraz aktualnymi procedurami, dzięki cyfrowemu katalogowi dokumentacji technicznej.

Testy sensoryczne produktów


Gromadź wyniki testów sensorycznych w jednym miejscu – po wprowadzeniu ich przez laborantów na intuicyjny formularz, przechowywane będą w formie elektronicznej.

Zarządzanie materiałami POS


Kontrolują wydawanie materiałów POS, z łatwością lokalizuj ich położenie i efektywniej zarządzają zasobami, w celu maksymalizowania efektów kampanii marketingowych.

Umów się na rozmowę z naszym konsultantem i dowiedz się, w jaki sposób pomagamy
umacniać pozycję naszych klientów z branży produkcyjnej
oraz co możemy zrobić dla Twojej firmy

Automatyzuj procesy we wszystkich departamentach firmy

za pomocą jednej platformy

Operacje

 • Obsługa korespondencji i spraw
 • Repozytorium dokumentów i DMS
 • Zarządzanie flotą
 • Akceptacja i zwrot kosztów delegacji
 • Akceptacja płatności
 • Rozliczanie kosztów

HR

 • Obsługa cyklu zatrudnienia pracownika
 • Onboarding i offboarding pracownika
 • Obsługa wniosków urlopowych
 • Obsługa ocen okresowych
 • Akceptacja dodatków i bonusów pracowniczych
 • Obsługa planów emerytalnych
 • Zarządzanie pracownikami zdalnymi

Finanse

 • Budżetowanie, planowanie inwestycji
 • Zgłaszanie zapotrzebowania
 • Przetwarzanie RFI, RFP, zamówień i obsługa przetargów
 • Akceptacja faktur kosztowych
 • Automatyzacjia obsługi faktur i płatności
 • Zarządzanie limitami kredytowymi
 • Autoryzacja dostawców

Sprzedaż i marketing

 • CRM
 • Automatyzacja procesów marketingowych
 • Akceptacja i publikacja treści
 • Obsługa kampanii newsletterowych
 • Publikacje w mediach społecznościowych
 • Planowanie wydarzeń i działań po wydarzeniu

IT

 • Rejestracja oraz obsługa zasobów i systemów IT
 • Zarządzanie uprawnieniami
 • Obsługa kont AD & Exchange
 • Zarządzanie projektami
 • Obsługa zgłoszeń o wprowadzenie zmiany
 • Helpdesk i system ticketowy

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz dowiedzieć się jak wspieramy naszych klientów w branży produkcyjnej?

 

Umów się na indywidualne demo platformy lub opowiedz nam o swoich potrzebach biznesowych, a my powiemy Ci, jak możemy je zaadresować.

 

Poznaj opinie naszych klientów i dowiedz się, dlaczego wybrali właśnie WEBCON BPS

* Pola wymagane
top

Dobrze zaplanowany i odpowiednio zarządzany proces wprowadzania nowych produktów na rynek pozwala firmom szybciej rozszerzać swoją ofertę i oferować konsumentom wysokiej jakości produkty. Dzięki kompleksowej aplikacji, zbudowanej w WEBCON BPS, jest to możliwe. Pozwala ona usprawnić i znacznie przyspieszyć cały proces: od momentu powstania pomysłu, poprzez ocenę marketingową, analizę ekonomiczną, estymowanie kosztów produkcji, stworzenie prototypu, zaprojektowanie opakowania, aż po wytworzenie produktu, wprowadzenie go na rynek oraz analizę wyników.

Aplikacja wspiera współpracę pomiędzy departamentami firmy i zapewnia wygodny dostęp do wszystkich danych związanych z produktem. W efekcie, wszystkie osoby zaangażowane w projekt są dobrze poinformowane, a kadra kierownicza ma wgląd w proces, który może na bieżąco monitorować i optymalizować.

Według badań, klienci opowiadają średnio 15 osobom o swoich złych doświadczeniach z obsługą klienta, a aż 51% konsumentów, po zaledwie jednym negatywnym doświadczeniu zakupowym z daną firmą, nigdy więcej nie skorzysta z jej produktów lub usług. Sprawne zarządzanie reklamacjami potrafi jednak zmienić sfrustrowanych konsumentów w szczęśliwych i lojalnych klientów.

Obieg reklamacji zbudowany za pomocą WEBCON BPS pozwala automatyzować i kompleksowo zarządzać obsługą reklamacji, przyspiesza proces rozpatrywania wniosków i tym samym obniża koszt ich obsługi. Zgłoszenia reklamacyjne są automatycznie kategoryzowane i kierowane do odpowiednich osób według ustalonych ścieżek, co gwarantuje standaryzację i zgodność z wewnętrznymi procedurami. Dzięki możliwości zintegrowania aplikacji z systemem ERP, bazą produktów czy obiegiem faktur, pracownicy nie tracą czasu na poszukiwanie danych o kliencie – są one automatycznie prezentowane na formularzu reklamacji. W jednym miejscu gromadzone są wszystkie informacje potrzebne do rozpatrzenia wniosku, włącznie z dokumentacją znalezionych nieprawidłowości, którą można załączyć bezpośrednio z poziomu urządzenia mobilnego (m.in. zdjęcia, wideo, notatki głosowe).

Możliwość generowania precyzyjnych raportów ułatwia analizowanie danych i wyciąganie wniosków, będących silą napędową dla poprawy jakości oferowanych produktów. W odpowiednich przypadkach, aplikacja zainicjuje proces CAPA (z ang. Corrective and Preventive Actions, Działania Korygujące i Zapobiegawcze), w celu wyeliminowania przyczyn niezgodności i wdrożenia niezbędnych działań korygujących w całej organizacji.

Zarządzanie umowami za pomocą maili jest czasochłonne, utrudnia śledzenie statusu realizacji procesu i nie gwarantuje zgodności z wewnętrznymi procedurami. Dzięki aplikacji opartej o elektroniczny obieg dokumentów, nasi klienci posiadają zestawienie wszystkich umów w jednym miejscu. Obieg umów umożliwia łatwe monitorowanie ich statusu, jak również zapewnia dostęp do gotowych szablonów, a także wysyła powiadomienia o zbliżających się ważnych terminach (np. konieczności przedłużenia lub wypowiedzenia umowy). Workflow umów stworzony w WEBCON BPS pozwala automatycznie przydzielać zadania, sprawnie zarządzać procesem negocjacji i współpracą pomiędzy zaangażowanymi stronami. Umożliwia także przypisanie użytkownikom różnych uprawnień dostępowych, a rozbudowane ścieżki audytu gwarantują przejrzystość procesu.

Dowiedz się więcej o automatyzacji procesu zarządzania umowami z WEBCON BPS.

Zapewnienie pracownikom aktualnych instrukcji stanowiskowych jest kluczowe, aby wykonywali swoje obowiązki zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy – jest to szczególnie ważne w przypadku firm produkcyjnych. Instrukcje powinny być zawsze łatwo dostępne dla wszystkich pracowników, aby nie tracili czasu na ich poszukiwanie. Dzięki dedykowanej aplikacji, można zamienić instrukcje stanowiskowe z papierowych na elektroniczne, dostępne w jednym miejscu oraz zapewnić standaryzację dokumentów, które można z łatwością aktualizować w miarę rozwoju firmy.

Instrukcje stanowiskowe nie powinny popadać w stagnację – należy je stale udoskonalać poprzez audyty oraz informacje zwrotne otrzymywane od pracowników, którzy na co dzień pracują na danym stanowisku i obsługują procesy produkcyjne. Aplikacja umożliwia w tym przypadku błyskawiczne wprowadzenie zmian oraz udostępnienie pracownikom zaktualizowanych instrukcji, jak również archiwizację tych nieaktualnych w elektronicznym repozytorium.

Przedsiębiorca odpowiada za bezpieczeństwo wszystkich osób znajdujących się na terenie zakładu produkcyjnego – dotyczy to nie tylko pracowników, ale również gości czy wykonawców (np. prac konstrukcyjnych czy montażowych). Dzięki wsparciu dedykowanej aplikacji, można:

 • łatwo skontrolować kto wszedł i wyszedł z terenu zakładu dzięki elektronicznemu rejestrowi odwiedzin,
 • zweryfikować do jakich stref dana osoba może mieć dostęp, w celu wydania odpowiedniego identyfikatora,
 • sprawdzić, kto jest opiekunem gościa na czas jego pobytu w zakładzie produkcyjnym.

Rozwiązanie pozwala więc firmom zwiększać poziom bezpieczeństwa zakładów, zapobiegając wpuszczaniu na ich teren osób nieupoważnionych. Gwarantuje również kompletną dokumentację gości a w sytuacji zajścia incydentu na terenie zakładu (np. pożaru), ochrona może szybko zweryfikować, kto wciąż znajduje się w budynku i korzystając z danych dostępnych w aplikacji, telefonicznie skontaktować się z daną osobą.

Dedykowana aplikacja umożliwia prowadzenie dokładnego rejestru wszystkich pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu zakładu produkcyjnego oraz ich załadunku. Ciężarówka wjeżdżająca na teren zakładu zostaje zważona, a waga odnotowana w aplikacji. Dzięki integracji z systemem ERP, na formularzu znajduje się również informacja o wadze towarów, z którymi ciężarówka powinna opuścić zakład. Jeśli przy wyjeździe wartości te się nie zgadzają, jest to sygnał, że konieczne jest przeprowadzenie kontroli.

Aplikacja pozwala więc usprawnić proces wydawania towarów, zmniejszyć ryzyko kradzieży i w jednym miejscu gromadzić dane na temat wszystkich ciężarówek, kierowców i załadunku, które opuszczają zakład produkcyjny.

Poprawa jakości produktów może mieć bezpośrednie przełożenie na wzrost przychodów firmy i utrzymanie pozycji na rynku. Dzięki automatyzacji tego procesu, można zwiększyć efektywność obsługi wniosków, obniżyć koszty, zyskać lepszą kontrolę nad każdym etapem procesu i w efekcie szybciej dostarczać lepsze produkty konsumentom.

Dokumenty, zarówno papierowe jak i elektroniczne, są integralnym elementem każdego przedsiębiorstwa. Jednak tradycyjna obsługa dużych ilości dokumentów bywa żmudnym, czasochłonnym procesem, w dodatku podatnym na błędy ludzkie. Nasi klienci z sektora finansowego potrzebowali rozwiązania, które pozwoli im bezpiecznie przechowywać i zarządzać dokumentami w sposób elektroniczny. Dzięki dedykowanej aplikacji mogą teraz uzyskać dostęp do dokumentów z dowolnego miejsca na świecie, szybko znaleźć potrzebny dokument za pomocą inteligentnej wyszukiwarki oraz usprawnić obieg dokumentów pomiędzy różnymi uczestnikami procesu. Ścieżki audytu i historia akceptacji gwarantują lepszą kontrolę nad dokumentami, do których dostęp może być ograniczony i wymagać odpowiednich dostępów.

WEBCON BPS oferuje także rozbudowaną funkcjonalność Optycznego Rozpoznawania Znaków (z ang. OCR, Optical Character Recognition), która wspiera efektywną indeksację i zautomatyzowane rozpoznawanie informacji (z zastosowaniem mechanizmów sztucznej inteligencji, AI). Dzięki niej obsługa firmowej dokumentacji, szczególnie w organizacjach przetwarzających masowe ilości dokumentów, przebiega jeszcze sprawniej. Dowiedz się więcej o elektronicznym obiegu dokumentów z WEBCON BPS.

 

Aby mieć pewność, że wszystkie produkty są wytwarzane w pełnej zgodności ze standardami jakości oraz aktualnymi procedurami, w WEBCON BPS można z łatwością stworzyć cyfrowy katalog dokumentacji technicznej dla wszystkich wytwarzanych produktów. Przechowując dokumenty elektronicznie, w jednym miejscu, można zagwarantować łatwy dostęp do wszystkich specyfikacji oraz umożliwić szybkie i dobrze udokumentowane wprowadzenie w nich zmian (m.in. zobaczyć, kiedy dana zmiana została wprowadzona), co minimalizuje ryzyko wytwarzania produktów zgodnie z nieaktualnymi wytycznymi. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym otrzymują więc skuteczne narzędzie ułatwiające ich pracę i usprawniające proces analizy jakości produkcji. Aplikacja może zostać zintegrowana z BOM (ang. Bill of Material) z modułu systemu ERP.

Niektórzy z naszych klientów muszą na bieżąco przeprowadzać zaawansowane testy sensoryczne, zarówno dla istniejących, jak i nowych produktów. Wyniki testów są wprowadzane przez laborantów na intuicyjny formularz na urządzeniach mobilnych i przechowywane w formie elektronicznej, co znacznie ułatwia dostęp do danych oraz ich późniejszą analizę.

Zarządzanie położeniem 22 000 lodówek, stanowiących materiały POS, może stanowić wyzwanie. Dzięki aplikacji zintegrowanej z bazą umów, bazą materiałów POS oraz zewnętrzną firmą logistyczną odpowiedzialną za ich transport, nasi klienci skutecznie kontrolują wydawanie materiałów, z łatwością lokalizują ich położenie oraz efektywniej zarządzają zasobami w celu maksymalizowania efektów kampanii marketingowych wspierających sprzedaż.