Polityka prywatności

Polityka prywatności WEBCON

Data zmiany: 27.08.2019

Polityka prywatności określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych oraz innych danych anonimowych.

Ma ona zastosowanie do aplikacji mobilnych „WEBCON BPS 2019”, „WEBCON BPS”, aplikacji „WEBCON BPS Add-In for Outlook”, „WEBCON BPS Cloud Portal for Teams”, usługi „WEBCON BPS Cloud Platform” oraz zarządzanych przez Administratora serwisów internetowych:

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000) oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej określone w dokumencie jako „RODO”).

Administratorem danych osobowych jest:

WEBCON Sp. z o.o.
ul. Babińskiego 69
30-393 Kraków, Polska
NIP: PL 676-241-40-97,

REGON: 121153997

Email:rodo@webcon.com
Tel.: +48 12 443 13 90

(„Administrator danych osobowych”, „Administrator”, „WEBCON”)

W sprawach związanych z zakresem przetwarzania danych osobowych, prosimy o skontaktowanie się z Administratorem poprzez:

 • przesłanie prośby / żądania drogą mailową na adres rodo@webcon.com
 • przesłania prośby / żądania pocztą na adres wskazany powyżej.

1. Przetwarzanie danych osobowych na naszych serwisach internetowych

Administrator w ramach prowadzonych serwisów internetowych oraz usług gromadzi oraz przetwarza dane osobowe. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek w niektórych przypadkach może być niezbędne do otrzymania dostępu do niektórych funkcji serwisu. Użytkownikiem serwisu internetowego jest każda osoba odwiedzająca ten serwis.

Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udostępnionych informacji osobowych podczas korzystania z zarządzanych przez Administratora serwisów internetowych i podejmuje w tym celu określone działania zapobiegające nieuprawnionej ingerencji osób trzecich w przechowywane i przetwarzane dane osobowe, m.in.:

 • korzystanie z serwisów odbywa się za pomocą bezpiecznego szyfrowanego połączenia (SSL);
 • dane przechowywane są w odpowiednio zabezpieczonych serwerach na terenie UE;
 • dostęp do danych osobowych regulowany jest odpowiednimi wewnętrznymi procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa firmy;

Każdy użytkownik pomimo zabezpieczeń stosowanych przez WEBCON powinien sam przestrzegać zasad bezpieczeństwa. W celu uniemożliwienia korzystania z konta osobom nieupoważnionym należy się wylogować po zakończeniu korzystania z witryny oraz zachować poufność loginu i hasła, nie udostępniać ich osobom trzecim.

1.1. Rejestracja konta na stronie WEBCON

Zakres i cel przetwarzania danych

Administrator w celu rejestracji oraz założenia konta na stronie internetowej, które umożliwiają użytkownikowi dostęp do szczegółowych informacji oraz pobrania wersji demonstracyjnej lub darmowej produktu lub wybranych materiałów publikowanych przez WEBCON (takich jak raporty, opracowania, e-booki itp.) przetwarza następujące dane: imię i nazwisko użytkownika, nazwa firmy użytkownika, adres e-mail, numer telefonu. Dane te są niezbędne aby stworzyć konto użytkownika w serwisie.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO (zgoda użytkownika).

1.2. Formularze kontaktowe oraz kontakt przez e-mail

Zakres i cel przetwarzania danych

Administrator w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przez użytkownika za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na serwisach internetowych lub wysłanych bezpośrednio za pomocą adresu e-mail użytkownika przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO (zgoda użytkownika).

1.3. Rejestracja na wydarzenia i eventy organizowane przez WEBCON

Zakres i cel przetwarzania danych

Administrator w celu rejestracji na wydarzenia i eventy organizowane przez WEBCON przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko użytkownika, nazwa firmy użytkownika, adres e-mail, numer telefonu, dane do faktury (nazwa firmy, adres, NIP).

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO (zgoda użytkownika).

1.4. Newslettery oraz informacje o charakterze marketingowym

Zakres i cel przetwarzania danych

Administrator w celu przesyłania informacji o charakterze handlowym i marketingowym: oferty, newslettery, mailingi, informacje informujące i promujące produkty WEBCON, przetwarza następujące dane osobowe : imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail lub numer telefonu.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO (zgoda użytkownika).

1.5. Proces rekrutacji

Zakres i cel przetwarzania danych

Administrator w celu realizacji procesu rekrutacji przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, przebieg doświadczenia, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane zawarte przez użytkownika w załączonych dokumentach aplikacyjnych (CV, list motywacyjny).

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO (zgoda użytkownika).

2. Usługa WEBCON BPS Cloud Platform

Zakres i cel przetwarzania danych

Administrator w celu rejestracji oraz założenia konta i zakupu subskrypcji „WEBCON BPS Cloud Platform”, przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres email, numer telefonu, adres firmy, numer NIP. Dane te są niezbędne aby aktywować dostęp użytkownika do usług oraz dokonać zakupu subskrypcji.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, które stroną jest osoba której dane dotyczą).

2.1. Rejestracja w usłudze WEBCON BPS Cloud Platform za pośrednictwem Office 365.

W przypadku kiedy użytkownik chce wykorzystać posiadane konto Office 365 w celu założenia konta na usłudze WEBCON BPS Cloud Platform, zostanie on przekierowany przez link na stronę Office 365 świadczoną przez Microsoft (Microsoft Corporation One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, USA).

Zakres i cel przetwarzania danych

Wykorzystanie logowania za pośrednictwem konta Office 365 spowoduje połączenie profilu użytkownika z naszą usługą. Nie mamy wpływu na dane jakie są przetwarzane przez Microsoft. Otrzymujemy następujące dane z Microsoft: nazwa użytkownika, nazwisko, adres email. Te informacje są wymagane w celu zalogowania użytkownika do usługi oraz jego identyfikacji.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia RODO.

2.2. WEBCON BPS Add-In for Outlook

Nasz dodatek do Outlook umożliwia użytkownikowi zalogowanie się do jego konta na WEBCON BPS Cloud Platform i używanie tej usługi w oknie aplikacji Outlook. Nie mamy dostępu do danych osobowych użytkownika ani nie zbieramy żadnych informacji w tym dodatku.

2.3. WEBCON BPS Cloud Portal for Teams

Za pomocą tego dodatku do Microsoft Teams użytkownik ma dostęp do swojego własnego konta w WEBCON BPS Cloud Platform i może używać tej usługi bezpośrednio w aplikacji Microsoft Teams. Nie mamy dostępu do danych osobowych użytkownika ani nie zbieramy żadnych informacji w tym dodatku.

3. Prawa użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W zakresie w jakim dane użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) użytkownik może dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych

W zakresie, w jakim dane użytkownika są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora użytkownik może skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe są wskazane na początku tego dokumentu.

4. Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom współpracującym z WEBCON

WEBCON Sp. z o.o. może udostępnić dane osobowe użytkowników, wybranym partnerom z którymi podejmuje współpracę w zakresie prowadzonej działalności. Dane osobowe mogą zostać przekazane w szczególności w celu odpowiedzi na kontakt, rejestrację, zainteresowanie produktami ze strony użytkownika. Lista partnerów WEBCON opublikowana jest na stronie internetowej webcon.com.

WEBCON Sp. z o.o. może udostępnić dane osobowe użytkowników, wybranym usługodawcom z którymi podejmuje współpracę w celu realizacji działań marketingowych oraz analitycznych. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania odpowiednich czynności wynikających z charakteru prowadzonych działań.

W przypadku zgłoszenia udziału w konferencji, szkoleniu lub innym wydarzeniu – dane osobowe użytkowników mogą również zostać udostępnione innym uczestnikom, prelegentom, współorganizatorom, hotelom oraz innym podmiotom zaangażowanym w organizację eventu w zakresie niezbędnym do wykonywanych przez nich czynności.

Ze względu na globalny zasięg prowadzonych działań przez Administratora, dane osobowe użytkowników mogą zostać przekazane do Państw spoza obszaru Unii Europejskiej.

5. Działanie serwisów internetowych oraz usług

5.1. Pliki systemowe (log)

Zakres i cel przetwarzania danych

Korzystając z naszych serwisów internetowych i usług, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemów informatycznych za pomocą których użytkownik łączy się do serwisu lub usługi.

Zbieramy następujące dane:

 • nazwa przeglądarki internetowej oraz jej wersji,
 • system operacyjny użytkownika,
 • nazwa dostawcy sieci internet,
 • adres IP użytkownika,
 • data oraz czas dostępu do strony lub usługi
 • strona z której użytkownik został przekierowany na naszą stronę lub serwisu/usługę

Uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie działania strony lub serwisu/usługi, zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ich optymalizacja. Dane gromadzone w ten sposób nie są wykorzystywane w celach marketingowych.

Postawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika jest artykuł 6 ust. 1 lit. f). RODO (uzasadniony interes administratora).

5.2. Analityka aplikacji mobilnych

Korzystamy z oprogramowania analizującego działanie naszych aplikacji mobilnych w celu optymalizacji ich działania i funkcjonalności na urządzeniach mobilnych użytkowników. To oprogramowanie może zapisywać informacje takie jak: jak często aplikacja jest używana, zdarzenia występujące w aplikacji (np. błędy), dane dotyczące wydajności aplikacji. Dane te nie są powiązane z żadnymi danymi osobowymi.

6. Używanie plików cookie

Pliki Cookies oraz inne dane anonimowe

Nasze serwisy internetowe oraz usługi wykorzystują tzw. Cookies („ciasteczka”), czyli informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym (np. komputerze, telefonie). Cookies zawierają zazwyczaj nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z WEBCON dostawców zewnętrznych narzędzi do monitorowania ruchu i aktywności w serwisie.

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies:

 • Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
 • „Sesyjne” pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone.

Pliki cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych, nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika oraz nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce i telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

Technika cookies jest stosowana przez większość rozbudowanych stron www w celu poprawy jakości działania serwisu, a w szczególności:

 • tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych treści i zachowania użytkowników w serwisie internetowym,
 • personalizacji usług świadczonych z wykorzystaniem serwisu,
 • utrzymywania sesji użytkowników,
 • uwierzytelniania osób korzystających z serwisu,
 • dostarczania użytkownikom personalizowanych treści reklamowych.

Podmioty zewnętrzne współpracujące z WEBCON i wykorzystujące pliki cookies w witrynie webcon.com:

W celu zarządzania plikami cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Brak dokonania zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym WEBCON będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp.

Zmiany ustawień plików cookies w przeglądarkach internetowych:

Instrukcje dla urządzeń mobilnych:

Poniżej znajdziesz listę plików cookie, których używamy na naszej stronie www:

Source (domain) Type of cookie Expiration time Type Description
.ws.zoominfo.com visitorId 1 year Marketing/Analytics ZoomInfo sets this cookie to identify a user.
.zoominfo.com __cf_bm 30 minutes Marketing/Analytics Cloudflare set the cookie to support Cloudflare Bot Management.
.youtube.com VISITOR_INFO1_LIVE 5 months 27 days Marketing/Analytics YouTube sets this cookie to measure bandwidth, determining whether the user gets the new or old player interface.
.doubleclick.net IDE 1 year 24 days Marketing/Analytics Google DoubleClick IDE cookies store information about how the user uses the website to present them with relevant ads according to the user profile.
.webcon.com _ga 1 year 1 month 4 days Marketing/Analytics Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site’s analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors.
.webcon.com _gid 1 day Marketing/Analytics Google Analytics sets this cookie to store information on how visitors use a website while also creating an analytics report of the website’s performance. Some of the collected data includes the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously.
.webcon.com _gat_UA-* 1 minute Marketing/Analytics Google Analytics sets this cookie for user behaviour tracking.
.webcon.com _ga_* 1 year 1 month 4 days Marketing/Analytics Google Analytics sets this cookie to store and count page views.
webcon.com referrerWebconStat 1 day Marketing/Analytics No description
.webcon.com _fbp 3 months Marketing/Analytics Facebook sets this cookie to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising after visiting the website.
webcon.com referrerWebconStatTime 1 day Marketing/Analytics No description
.linkedin.com li_sugr 3 months Marketing/Analytics LinkedIn sets this cookie to collect user behaviour data to optimise the website and make advertisements on the website more relevant.
.linkedin.com bcookie 1 year Marketing/Analytics LinkedIn sets this cookie from LinkedIn share buttons and ad tags to recognize browser IDs.
webcon.com ln_or 1 day Marketing/Analytics Linkedin sets this cookie to registers statistical data on users’ behaviour on the website for internal analytics.
.linkedin.com lidc 1 day Marketing/Analytics LinkedIn sets the lidc cookie to facilitate data center selection.
.linkedin.com UserMatchHistory 1 month Marketing/Analytics LinkedIn sets this cookie for LinkedIn Ads ID syncing.
.linkedin.com AnalyticsSyncHistory 1 month Marketing/Analytics Linkedin set this cookie to store information about the time a sync took place with the lms_analytics cookie.
.www.linkedin.com bscookie 1 year Marketing/Analytics LinkedIn sets this cookie to store performed actions on the website.
.linkedin.com li_gc 5 months 27 days Marketing/Analytics Linkedin set this cookie for storing visitor’s consent regarding using cookies for non-essential purposes.
www.google.com _GRECAPTCHA 5 months 27 days Necessary Google Recaptcha service sets this cookie to identify bots to protect the website against malicious spam attacks.
.doubleclick.net test_cookie 15 minutes Marketing/Analytics doubleclick.net sets this cookie to determine if the user’s browser supports cookies.
.youtube.com CONSENT 2 years Marketing/Analytics YouTube sets this cookie via embedded YouTube videos and registers anonymous statistical data.
.youtube.com VISITOR_PRIVACY_METADATA 5 months 27 days Marketing/Analytics No description
webcon.com elementor never Necessary The website’s WordPress theme uses this cookie. It allows the website owner to implement or change the website’s content in real-time.
www.mooveagency.com moove_gdpr_popup, PHPSESSID never Necessary The first stores whether the user has accepted or closed the cookie and Privacy Policy notification, and the second is the PHP session ID.
WEBCON jest producentem WEBCON BPS – platformy low-code klasy BPM (Business Process Management). To idealne rozwiązanie zwłaszcza dla dużych firm i korporacji, szukających systemu workflow do elektronicznego obiegu dokumentów czy digitalizacji i automatyzacji procesów biznesowych. WEBCON BPS umożliwia szybkie budowanie aplikacji biznesowych bez kodowania. Pozwala również na – elastyczne i z natychmiastowym efektem – dostosowywanie ich do zmieniających się potrzeb.

Kontakt

Napisz do nas
Nasze biura:

© WEBCON 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności

top

ECR Management

An engineering change request (ECR) to alter a product design can be triggered by various sources: audits, enhancement ideas, customer complaints, etc. A fix to a product design can be issued by any employee and the ultimate goal is quality improvement, which can directly influence revenue. By automating the Engineering Change Management (ECM) process, you can bring better products to market faster. Forget missing deadlines, loosing documents, flawed decision-making due to poor visibility of the process, duplicating change requests. Instead, with a dedicated application, gain an overview of the changes that are underway, boost productivity, lower the process costs, eliminate bottlenecks and gather all information related to the ECRs in one place.

New Product Development

A well-managed product lifecycle process allows to bring better products to market faster. With WEBCON BPS, you can provide an enterprise-wide solution that will streamline product development process, improve collaboration between departments, and provide seamless access to all product-related data. From submitting an idea, through research, creating a prototype, testing, designing the packaging, up to manufacturing, introducing the product to the market, and analyzing the feedback – a dedicated application will make sure everyone involved is well-informed on the assigned tasks, and the management gains visibility to improve productivity, and spot any bottlenecks along the way.