LOW-CODE, ALE LEPIEJ

Jeśli interesują Cię platformy low-code, rozwiązań dostępnych na rynku jest aż nadto.

Przekonaj się, dlaczego jesteśmy lepsi w zarządzaniu obiegami (workflow) i procesami, i dlaczego to właśnie nasze podejście jest lepsze.

Dla nas ważny jest proces – rdzeń każdej aplikacji

Danych nie gromadzi się i nie przechowuje, jeśli nie zamierza się zrobić z nich użytku. Formularzy nie tworzy się tylko po to, żeby je wypełnić i o nich zapomnieć. Mają one czemuś służyć. Mają usprawnić lub poprawić dany proces, umożliwić jego kontrolę, optymalizację lub automatyzację. Lub spełniać wszystkie te funkcje.

Zbyt wiele rozwiązań low-code wymaga rozpoczęcia pracy od modelowania danych – nawet jeśli nie wiadomo, do czego dane będą potrzebne. A przecież formularze nie mogą spełniać swoich funkcji, jeśli musimy skupiać się na edycji danych. W przypadku takich rozwiązań wprowadzenie do aplikacji pewnych elementów automatyzacji jest możliwe dopiero pod koniec pracy.

Na platformie WEBCON BPS budowę aplikacji możesz zacząć od modelowania całego procesu. Później możesz ustalić, jakich danych wymaga proces i przejść do ich modelowania. Na koniec wystarczy odpowiednio dostosować automatycznie wygenerowany interfejs użytkownika.

Oczywiście zawsze można to zrobić tradycyjnie, ale czy warto?

Bo nie wszystko udaje za pierwszym razem

Nie ma w tym nic złego. Może wymagania nie były precyzyjne? Może założenia były błędne? A może zrobiliśmy wszystko jak należy, ale pojawiła się nowa, nieprzewidziana potrzeba? Może zmieniły się warunki biznesowe? A może ktoś stworzył prototyp i trzeba przygotować go do działania w środowisku produkcyjnym?

Bez względu na przyczyny jedno jest pewne – aplikacje będą wymagać modyfikacji. I to wielu. Nie ma się czym martwić.

W WEBCON BPS można łatwo wprowadzać zmiany do aplikacji – nawet już uruchomionych. Tak właśnie działa nasza technologia InstantChange™. Możesz zmieniać logikę procesu, schematy danych, wygląd formularzy – właściwie wszystko – a aktualizacja natychmiast będzie dostępna dla wszystkich użytkowników. Z usprawnionej wersji aplikacji można korzystać bez konieczności jej ponownego uruchamiania.

Tylko pomyśl, o ile sprawniejsza może być praca dzięki takiemu uproszczeniu!

Bo nikt nie lubi ręcznej synchronizacji

Wiele osób obawia się wprowadzania zmian w aplikacji, bo wydaje im się, że oznacza to dużo pracy i może spowodować zakłócenia. Czas to zmienić.

Modyfikacja danego elementu procesu, na przykład zmiana przycisku lub opcji w menu, nie powinna wymagać edycji formularzy. Zmiana pola w formularzu powinna być odnotowana w bazie danych, logice obiegu i raportach, prawda? Modyfikacja jednego elementu nie powinna wymagać ręcznego wprowadzania kolejnych aktualizacji.

W WEBCON BPS nie trzeba tego robić. Wszystko odbywa się na poziomie jednej aplikacji. Wszystkie formularze, raporty, schematy, cała logika procesu są ze sobą stale zsynchronizowane.

Bo można zbudować całą aplikację w jednym miejscu, korzystając z jednego narzędzia

Wiele platform typu low-code oferuje tzw. „pakiet”. Zazwyczaj oznacza to, że „tego narzędzia używamy do tworzenia formularzy, tego do tworzenia raportów, tamtego do modelowania danych, a jeszcze innego do projektowania logiki automatyzacji”.

WEBCON BPS zapewnia jedno środowisko projektowe, w którym można stworzyć całe rozwiązanie od podstaw – każdy element można zbudować, wyświetlić, przeanalizować i zmienić w jednym miejscu.

Bo korzystanie z aplikacji w pięciu różnych miejscach i na pięć różnych sposobów nie powinno oznaczać pięć razy większych nakładów pracy

Powiedzmy, że zbudowałeś dobre rozwiązanie i pięć różnych działów chce je u siebie wdrożyć. Wiele narzędzi wymagałoby osobnego wdrożenia rozwiązania na każdym z portali współpracy lub w każdym środowisku pracy zespołowej.

Z WEBCON BPS jest inaczej. Rozwiązanie wystarczy wdrożyć raz, aby działało wszędzie. Nadal możesz ograniczyć dostęp poszczególnych działów do danych i wprowadzić ustawienia unikalne dla każdego z nich.

Nie musisz utrzymywać wielu instancji rozwiązania i tworzyć wymyślnych algorytmów pozyskiwania danych, kiedy trzeba je zagregować, aby przeprowadzić analizę na poziomie firmy.

Aplikacja stworzona w WEBCON BPS działa w środowisku portalu procesów WEBCON BPS, ale można ją również uruchomić w SharePoint, Microsoft Teams, Microsoft Outlook, a także na smartfonie lub tablecie.

Wystarczy ją zbudować tylko raz. Aplikacja dynamicznie dostosuje się do każdego środowiska, w którym jest uruchamiana, do użytkownika i jego narzędzi pracy.

Dotyczy to nie tylko formularzy, ale również raportów, pulpitów nawigacyjnych, list zadań – wszystkiego

Bo wszystko powinno się dać zrozumieć, ponownie zastosować i łatwo przeanalizować

Bardzo często aplikacje nie są dokumentowane – brakuje czasu, dyscypliny: powodów może być mnóstwo. Z WEBCON BPS nie ma takiego problemu. Wystarczą dwa kliknięcia, aby wygenerować metadane aplikacji i stworzyć przystępną dokumentację dla działu IT, adminów i użytkowników.

Co z elementami powstałymi w trakcie budowy aplikacji? Co z regułami, połączeniami aplikacji, źródłami danych, formularzami, obiegami, elementami stałymi, definicjami pól itd.? Wszystkie te elementy są automatycznie katalogowane. Można wykorzystać je ponownie, jeśli zajdzie potrzeba (a pewnie zajdzie – kto chciałby jeszcze raz robić to samo?), a także udostępniać je w innych aplikacjach, generować raporty na ich podstawie itd.

Być może budując pierwszą aplikację w WEBCON BPS nie zaoszczędzisz szczególnie dużo czasu w porównaniu z wieloma innymi platformami. Ale każda kolejna aplikacja zajmie już o wiele mniej czasu.

A co z analizami? Też nie wymagają dodatkowej pracy. Podczas tworzenia aplikacji platforma automatycznie generuje wskaźniki wydajności, które będą mierzone i utrzymywane (można też dodawać kolejne). Dostęp do wskaźników możesz uzyskać z poziomu interfejsu użytkownika, pulpitu nawigacyjnego administratora lub środowiska projektowego. Jest to bardzo przydatne podczas wprowadzania zmian.

Bo łączenie i automatyzacja innych aplikacji to za mało

Niektóre platformy low-code pełnią funkcję „spoiwa” lub mają na celu „integrację”. Nie ma w tym nic złego, WEBCON BPS też tak działa. Często jednak trzeba stworzyć aplikację, która korzysta z własnych danych, wymaga własnego interfejsu użytkownika itd.

Aplikacje WEBCON BPS można połączyć właściwie ze wszystkim, ale każda jest co do zasady samowystarczalna, można ją wdrożyć jako osobny pakiet, a zbiór aplikacji wersjonować wspólnie oraz zarządzać nimi z jednego miejsca.

Ale przede wszystkim… pracujesz na elementach bardziej złożonych niż wiersze z danymi. To rozbudowane kartoteki, z których każda zawiera dane podstawowe, szczegółowe, załączniki w formie dokumentów, załączniki do wiadomości e-mail, wątki komentarzy i wiele innych elementów. Można je zabezpieczyć, wersjonować, archiwizować i generować na ich podstawie raporty w ramach jednego, wspólnego zbioru.

Tak, warto wybrać WEBCON BPS

WEBCON BPS to platforma low-code, która umożliwia pracę zorientowaną na proces i bezproblemowe wprowadzanie zmian – właśnie to nas wyróżnia.

Dla nas nawet pozornie statyczne dane mają swój cykl życia, który nie sprowadza się do „utwórz/aktualizuj/usuń”. Procesy są wszędzie, a dzięki nam stają się przyjemne.

Chcesz wiedzieć, jak tworzymy formularze, ale lepsze? Sprawdź >

A może chcesz się przekonać, jak powstają obiegi, ale lepsze? Sprawdź >

JAK ZBUDOWAĆ APLIKACJĘ BIZNESOWĄ W 45 MIN.

POZNAJ HISTORIE
NASZYCH KLIENTÓW

ZOBACZ I WYPRÓBUJ
ZA DARMO

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
O WEBCON BPS?

top