Najnowsza wersja

WEBCON BPS 2020

WEBCON BPS 2021 wprowadza nowe funkcjonalności, które sprawią, że tworzenie i użytkowanie aplikacji biznesowych opartych o platformę, będzie jeszcze prostsze i bardziej intuicyjne!

WEBCON BPS 2021

Data publikacji: 2020/12/29

WEBCON BPS 2021 - Nowa wersja! Platforma Low-Code do automatyzacji procesów i workflow | BPM | Elektroniczny obieg dokumentów

Najnowsza wersja WEBCON BPS, naszej platformy low-code do automatyzacji procesów biznesowych i elektronicznego obiegu (workflow) dokumentów, oferuje szereg nowych funkcjonalności, które sprawią, że budowanie, użytkowanie i utrzymywanie aplikacji biznesowych, opartych o system, będzie jeszcze prostsze i bardziej intuicyjne.

Wśród najważniejszych zmian, które wprowadziliśmy w wersji 2021, możemy wymienić:

1. WEBCON BPS Designer Desk

To zupełnie nowe narzędzie wspomagające proces zbierania wymagań dla aplikacji biznesowych, wpisujące się w ideę Citizen-Assisted Development. Dzięki niemu, użytkownicy biznesowi mogą w prosty, niewymagający kodowania, sposób stworzyć prototyp aplikacji, przetestować go a następnie przekazać działowi IT lub partnerowi wdrożeniowemu, który dokończy budowę rozwiązania i uruchomi je produkcyjnie.

2. Zmiany i usprawnienia w ramach WEBCON BPS Portal, w tym m.in.:

 • odświeżony i bardziej elastyczny interfejs, pozwalający na jeszcze więcej możliwości dostosowania go do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników końcowych
 • możliwość zmiany wielkości kafelka startu aplikacji
 • wprowadzenie nowej sekcji „Ulubione”, w ramach strony domowej portalu, dzięki czemu dostęp do najważniejszych dla użytkownika aplikacji jest jeszcze prostszy
 • możliwość ustalenia warunkowego formatowania kolumn raportów
 • nowy raport typu KPI (Key Performance Indicator), pozwalający zestawiać czas realizacji zadań w poszczególnych krokach obiegów z czasem oczekiwanym, umożliwiający tym samym łatwą analizę trendów oraz odnajdywanie tzw. wąskich gardeł w procesach

3. Nowe możliwości formularza, dzięki którym projektanci aplikacji mają jeszcze większy wpływ na ich wygląd i zachowanie, w tym m.in:

 • nowa kontrolka HTML, umożliwiająca tworzenie własnych kontrolek formularza za pomocą kodu HTML oraz JScript, bez konieczności programowania w .NET
 • nowa kontrolka urlopowa, dająca możliwość przejrzystej wizualizacji harmonogramu planowanych nieobecności w ramach procesu urlopowego
 • rozbudowa list pozycji
 • nowe reguły formularza

4. Przebudowa aplikacji mobilnych

Ujednolicenie UX (User Experience), większa użyteczność, odzwierciedlenie zmian wprowadzonych w WEBCON BPS Portal oraz dodanie natywnej dla urządzenia obsługi kodów kreskowych.

5. Usprawnienie mechanizmów diagnostyki zachowania portalu i formularza, które znacznie usprawnią utrzymywanie aplikacji i troubleshooting

6. Wprowadzenie autentykacji w standardzie OpenID

7. Nowe reguły biznesowe

8. Rozbudowanie funkcjonalności akcji wywołania REST web service

9. Nowe możliwości zarządzania wykorzystaniem źródeł danych

10. Rozbudowana obsługa wielojęzyczności

Możliwość m.in. ustalenia preferowanego języka globalnego oraz języków poszczególnych aplikacji dla nowych użytkowników systemu.

11. Rozbudowanie webAPI

Dostęp do informacji wykorzystywanych przez Microsoft BOT Framework, w celu tworzenia przyjaznych linków; o funkcje pozwalające na integrację WEBCON BPS z platformami podpisów cyfrowych.

12. Umożliwienie uruchomienia WEBCON BPS Designer Studio bezpośrednio z poziomu WEBCON BPS Portal

WEBCON BPS 2021

Data publikacji: 2020/12/29

Bieżąca wersja: 2021.1.2.76

WEBCON BPS 2021 - Nowa wersja! Platforma Low-Code do automatyzacji procesów i workflow | BPM | Elektroniczny obieg dokumentów

Najnowsza wersja WEBCON BPS, naszej platformy low-code do automatyzacji procesów biznesowych i elektronicznego obiegu (workflow) dokumentów, oferuje szereg nowych funkcjonalności, które sprawią, że budowanie, użytkowanie i utrzymywanie aplikacji biznesowych, opartych o system, będzie jeszcze prostsze i bardziej intuicyjne.

Wśród najważniejszych zmian, które wprowadziliśmy w wersji 2021, możemy wymienić:

1. WEBCON BPS Designer Desk

To zupełnie nowe narzędzie wspomagające proces zbierania wymagań dla aplikacji biznesowych, wpisujące się w ideę Citizen-Assisted Development. Dzięki niemu, użytkownicy biznesowi mogą w prosty, niewymagający kodowania, sposób stworzyć prototyp aplikacji, przetestować go a następnie przekazać działowi IT lub partnerowi wdrożeniowemu, który dokończy budowę rozwiązania i uruchomi je produkcyjnie.

2. Zmiany i usprawnienia w ramach WEBCON BPS Portal, w tym m.in.:

 • odświeżony i bardziej elastyczny interfejs, pozwalający na jeszcze więcej możliwości dostosowania go do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników końcowych
 • możliwość zmiany wielkości kafelka startu aplikacji
 • wprowadzenie nowej sekcji „Ulubione”, w ramach strony domowej portalu, dzięki czemu dostęp do najważniejszych dla użytkownika aplikacji jest jeszcze prostszy
 • możliwość ustalenia warunkowego formatowania kolumn raportów
 • nowy raport typu KPI (Key Performance Indicator), pozwalający zestawiać czas realizacji zadań w poszczególnych krokach obiegów z czasem oczekiwanym, umożliwiający tym samym łatwą analizę trendów oraz odnajdywanie tzw. wąskich gardeł w procesach

3. Nowe możliwości formularza, dzięki którym projektanci aplikacji mają jeszcze większy wpływ na ich wygląd i zachowanie, w tym m.in:

 • nowa kontrolka HTML, umożliwiająca tworzenie własnych kontrolek formularza za pomocą kodu HTML oraz JScript, bez konieczności programowania w .NET
 • nowa kontrolka urlopowa, dająca możliwość przejrzystej wizualizacji harmonogramu planowanych nieobecności w ramach procesu urlopowego
 • rozbudowa list pozycji
 • nowe reguły formularza

4. Przebudowa aplikacji mobilnych

Ujednolicenie UX (User Experience), większa użyteczność, odzwierciedlenie zmian wprowadzonych w WEBCON BPS Portal oraz dodanie natywnej dla urządzenia obsługi kodów kreskowych.

5. Usprawnienie mechanizmów diagnostyki zachowania portalu i formularza, które znacznie usprawnią utrzymywanie aplikacji i troubleshooting

6. Wprowadzenie autentykacji w standardzie OpenID

7. Nowe reguły biznesowe

8. Rozbudowanie funkcjonalności akcji wywołania REST web service

9. Nowe możliwości zarządzania wykorzystaniem źródeł danych

10. Rozbudowana obsługa wielojęzyczności

Możliwość m.in. ustalenia preferowanego języka globalnego oraz języków poszczególnych aplikacji dla nowych użytkowników systemu.

11. Rozbudowanie webAPI

Dostęp do informacji wykorzystywanych przez Microsoft BOT Framework, w celu tworzenia przyjaznych linków; o funkcje pozwalające na integrację WEBCON BPS z platformami podpisów cyfrowych.

12. Umożliwienie uruchomienia WEBCON BPS Designer Studio bezpośrednio z poziomu WEBCON BPS Portal

JAK ZBUDOWAĆ APLIKACJĘ BIZNESOWĄ W 45 MIN.

POZNAJ HISTORIE
NASZYCH KLIENTÓW

ZOBACZ I WYPRÓBUJ
ZA DARMO

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
O WEBCON BPS?

top