Najnowsza wersja

WEBCON BPS 2017 R3

LIVE DEMO: kompletny obieg zapotrzebowań w WEBCON BPS 

WEBCON BPS 2017 przynosi szereg nowych funkcjonalności, pozwalających jeszcze szybciej dostarczać rezultaty i łatwiej zarządzać zmianami, bez względu na to, czy tworzą swoje pierwsze aplikacje biznesowe, czy zarządzają już wieloma istniejącymi.

WEBCON BPS 2017 R3

Data publikacji: 2018/01/26

Bieżąca wersja: 2017.1.3.396

Najnowsze wydanie WEBCON BPS 2017 R3 oferuje funkcjonalności ułatwiające dostosowanie się organizacji do nowych wymagań Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, jakie RODO stawia administratorom danych osobowych, WEBCON BPS 2017 R3 (release trzeci) wprowadza następujące funkcjonalności:

 • Wskazanie procesów będących słownikiem danych osobowych (np. karty kandydata, osoby kontaktowej, etc.) umożliwiające:
  • przejrzyste zarządzanie uprawnieniami do słowników danych osobowych,
  • sprawne edytowanie danych osobowych (prawo do sprostowania danych),
  • wywoływanie akcji usunięcia/pseudominimizacji danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”).
 • Oznaczenie procesów, a także poszczególnych pól na formularzu (atrybutów) przechowujących dane osobowe zapewniające:
  • możliwość automatycznej pseudonimizacji lub usunięcia danych wskazanej osoby w ramach danego procesu (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
  • możliwość ograniczenia widoczności danych osobowych, a nawet wybranych pól do wskazanych osób/grup (tzw. Privacy by Design).
 • Wyszczególnienie pól zawierających dane wrażliwe pozwalające na:
  • stworzenie osobnych reguł widoczności dla danych wrażliwych (tzw. Privacy by Design).
 • Pseudonimizacja/usunięcie danych osobowych na podstawie słownika z zewnętrznego systemu pozwalająca na:
  • zanonimizowanie lub usunięcie danych osobowych nie tylko na podstawie procesu WEBCON BPS, ale także źródeł danych zbudowanych na podstawie zewnętrznych systemów (np. CRM, ERP).

O szczegółach funkcjonalności wprowadzonych w wersji WEBCON BPS 2017.1.3 przeczytasz w tym dokumencie.​

 

WEBCON BPS 2017 R2

Poprzednia wersja – 2017.1.2 WEBCON BPS wprowadziła wiele nowych funkcjonalności i ulepszeń, m.in.:

 • WEBCON BPS Designer Studio wraz funkcją dokumentacji procesu w języku niemieckim
 • nowy typ pola formularza, umożliwiający walidację i zapamiętywanie adresów e-mail
 • dalsze ulepszenia dodatku do Outlooka
 • synchronizacja pojedynczego użytkownika AD
 • ulepszona nawigacja do instancji obiegów
 • dalsze ulepszenia reguł biznesowych i reguł formularza
 • pole wyszukiwania funkcji i operacji.

 

Opublikowana w połowie roku wersja WEBCON BPS 2017 wprowadza nowe funkcjonalności i zmiany, które umożliwiają jeszcze szybsze dostarczanie rezultatów i łatwiejszą adaptację do zmian, w tym:

 • zupełnie nowy silnik reguł zachowania formularza – tworzenie reguł nie wymaga już znajomości JavaScript, zwiększa się ich przejrzystość, mogą być z łatwością re-używane
 • rozbudowana funkcjonalność i jeszcze lepsza ergonomia silnika reguł biznesowych, który stał się, od momentu jego wprowadzenia, podstawowym narzędziem definiowania logiki zachowania aplikacji tworzonych na platformie WEBCON BPS
 • kompletnie przebudowane zarządzanie źródłami danych, tak by integracja z zewnętrznymi systemami była jeszcze prostsza, bardziej re-używalna i przejrzysta nawet dla użytkowników „nietechnicznych”
 • nowe możliwości tworzenia formularzy dla SharePoint i aplikacji mobilnych, oferujące większą elastyczność, bez uszczerbku dla standaryzacji i łatwości utrzymania
 • łatwa obsługa użytkowników zewnętrznych w scenariuszach B2B – dzięki nowym możliwościom logowania się do aplikacji budowanych w WEBCON BPS za pomocą kont Google, LinkedIn i innych
 • dynamiczny podgląd powiadomień e-mail
 • centralny panel zarządzania użytkownikami – lista użytkowników BPS
 • wzbogacony mechanizm eksport/import
 • rozbudowana weryfikacja spójności konfiguracji
 • jeszcze więcej możliwości w Outlooku
 • język korporacyjny procesów
 • widoczność i kolejności kolumn w atrybutach Tabela danych i Wiersz danych
 • centralna instalacja dodatków do Worda i Outlooka
 • format czasu AM/PM.

JAK ZBUDOWAĆ APLIKACJĘ BIZNESOWĄ W 45 MIN.

POZNAJ HISTORIE
NASZYCH KLIENTÓW

ZOBACZ I WYPRÓBUJ
ZA DARMO

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
O WEBCON BPS?

top