Najnowsza wersja

WEBCON BPS 2022

WEBCON BPS 2022

Data publikacji: 13/01/2022

Każdego roku publikujemy nową wersję naszej platformy low-code, WEBCON BPS. W tegorocznej wersji, szczególnie wsłuchaliśmy się głosy naszych klientów i partnerów, aby odpowiedzieć na ich rosnące potrzeby w zakresie dostarczania aplikacji biznesowych. Wprowadziliśmy szereg nowych funkcjonalności i usprawnień, które pozwolą podnieść atrakcyjność już zbudowanych aplikacji oraz jeszcze szybciej i taniej tworzyć nowe rozwiązania oraz zwinnie je rozbudowywać.

Oto przegląd nowości wprowadzonych w WEBCON BPS 2022:

1. Automatyzacje.

WEBCON BPS 2022 wprowadza zaawansowane zmiany w sposobie konfiguracji akcji pozwalających na automatyzacje w obrębie obiegów. Podstawowym założeniem nowego elementu konfiguracji, zwanych automatyzacją, jest zwiększenie łatwości, przejrzystości i możliwości konfiguracyjnych w sytuacjach, gdy wiele akcji realizowanych jest sekwencyjnie.

2. WEBCON Designer Desk:

 • rozbudowa funkcjonalności i poprawa ergonomii narzędzia,
 • uruchomienie darmowej wersji SaaS,
 • możliwość współdzielenia projektu prototypu pomiędzy wieloma użytkownikami w organizacji,
 • zwiększona przejrzystość dokumentacji stworzonego prototypu.

3. WEBCON BPS Portal:

 • dodanie dwóch tematów kolorystycznych Portalu – jasny i ciemny,
 • wprowadzenie profilu użytkownika, pozwalającego na zarządzanie ustawieniami języka, tematu i notyfikacji, oraz uprawnieniami, jakich użytkownik udzielił zewnętrznym aplikacjom,
 • usprawnienia w zakresie konfiguracji dashboardów.

4. Ulepszenie ergonomii edytora reguł biznesowych.

5. Formularze:

 • dodanie możliwości wskazania klawiatury wykorzystywanej podczas wypełniania pól tekstowych, tekstowych wielowierszowych i liczbowych na urządzeniach mobilnych,
 • nowa kontrolka oceny w skali,
 • umożliwienie umieszczania na formularzu komponentów Microsoft Graph Toolkit,
 • zmiany w sekcji załączników, umożliwiające m.in. operowanie na plikach o bardzo dużej wielkości,
 • rozszerzone opcje sortowania danych,
 • obsługa źródeł danych innych, niż zapytanie SQL, na potrzeby konfiguracji inicjalizacji listy pozycji oraz akcji zmiany wartości listy pozycji.

6. Powiadomienia masowe.

Całkowicie przebudowany mechanizm powiadomień masowych, agregujący informacje o zadaniach użytkownika do postaci tabelarycznej lub widoku kafelków.

7. Zarządzanie zastępstwami.

Rozbudowany sposób zarządzania zastępstwami dla zadań w systemie oraz zupełnie nowy, zaawansowany tryb pracy w imieniu innego użytkownika.

8. Raporty:

 • dodanie nowego widoku, umożliwiającego wyświetlanie zawartości raportu w postaci kalendarza lub agendy,
 • dodanie szeregu nowych, predefiniowanych filtrów,
 • wprowadzenie predefiniowanych stylów wyświetlania kolumn zawierających osoby,
 • dla raportów opartych o indeks wyszukiwania SOLR dodano także nowe okienko wyszukiwania, dostępne na górnej belce raportu.

9. Integracja.

Rozbudowa obsługi webserwisów typu REST i wprowadzenie obsługi standardu OAuth2.

10. Kompatybilność:

 • zakończenie wsparcia dla następujących technologii Microsoft: Internet Explorer, Exchange Server w wersjach wcześniejszych, niż 2013, SQL Server 2012, SharePoint Server 2013,
 • brak możliwości instalacji w trybie zintegrowanym z SharePoint, a więc zakończone wsparcie dla klasycznego formularza i webpartów SharePoint.

WEBCON BPS 2021

Data publikacji: 2020/12/29

Bieżąca wersja: 2021.1.2.76

WEBCON BPS 2021 - Nowa wersja! Platforma Low-Code do automatyzacji procesów i workflow | BPM | Elektroniczny obieg dokumentów

Najnowsza wersja WEBCON BPS, naszej platformy low-code do automatyzacji procesów biznesowych i elektronicznego obiegu (workflow) dokumentów, oferuje szereg nowych funkcjonalności, które sprawią, że budowanie, użytkowanie i utrzymywanie aplikacji biznesowych, opartych o system, będzie jeszcze prostsze i bardziej intuicyjne.

Wśród najważniejszych zmian, które wprowadziliśmy w wersji 2021, możemy wymienić:

1. WEBCON BPS Designer Desk

To zupełnie nowe narzędzie wspomagające proces zbierania wymagań dla aplikacji biznesowych, wpisujące się w ideę Citizen-Assisted Development. Dzięki niemu, użytkownicy biznesowi mogą w prosty, niewymagający kodowania, sposób stworzyć prototyp aplikacji, przetestować go a następnie przekazać działowi IT lub partnerowi wdrożeniowemu, który dokończy budowę rozwiązania i uruchomi je produkcyjnie.

2. Zmiany i usprawnienia w ramach WEBCON BPS Portal, w tym m.in.:

 • odświeżony i bardziej elastyczny interfejs, pozwalający na jeszcze więcej możliwości dostosowania go do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników końcowych
 • możliwość zmiany wielkości kafelka startu aplikacji
 • wprowadzenie nowej sekcji „Ulubione”, w ramach strony domowej portalu, dzięki czemu dostęp do najważniejszych dla użytkownika aplikacji jest jeszcze prostszy
 • możliwość ustalenia warunkowego formatowania kolumn raportów
 • nowy raport typu KPI (Key Performance Indicator), pozwalający zestawiać czas realizacji zadań w poszczególnych krokach obiegów z czasem oczekiwanym, umożliwiający tym samym łatwą analizę trendów oraz odnajdywanie tzw. wąskich gardeł w procesach

3. Nowe możliwości formularza, dzięki którym projektanci aplikacji mają jeszcze większy wpływ na ich wygląd i zachowanie, w tym m.in:

 • nowa kontrolka HTML, umożliwiająca tworzenie własnych kontrolek formularza za pomocą kodu HTML oraz JScript, bez konieczności programowania w .NET
 • nowa kontrolka urlopowa, dająca możliwość przejrzystej wizualizacji harmonogramu planowanych nieobecności w ramach procesu urlopowego
 • rozbudowa list pozycji
 • nowe reguły formularza

4. Przebudowa aplikacji mobilnych

Ujednolicenie UX (User Experience), większa użyteczność, odzwierciedlenie zmian wprowadzonych w WEBCON BPS Portal oraz dodanie natywnej dla urządzenia obsługi kodów kreskowych.

5. Usprawnienie mechanizmów diagnostyki zachowania portalu i formularza, które znacznie usprawnią utrzymywanie aplikacji i troubleshooting

6. Wprowadzenie autentykacji w standardzie OpenID

7. Nowe reguły biznesowe

8. Rozbudowanie funkcjonalności akcji wywołania REST web service

9. Nowe możliwości zarządzania wykorzystaniem źródeł danych

10. Rozbudowana obsługa wielojęzyczności

Możliwość m.in. ustalenia preferowanego języka globalnego oraz języków poszczególnych aplikacji dla nowych użytkowników systemu.

11. Rozbudowanie webAPI

Dostęp do informacji wykorzystywanych przez Microsoft BOT Framework, w celu tworzenia przyjaznych linków; o funkcje pozwalające na integrację WEBCON BPS z platformami podpisów cyfrowych.

12. Umożliwienie uruchomienia WEBCON BPS Designer Studio bezpośrednio z poziomu WEBCON BPS Portal

WEBCON jest producentem WEBCON BPS – platformy low-code klasy BPM (Business Process Management). To idealne rozwiązanie zwłaszcza dla dużych firm i korporacji, szukających systemu workflow do elektronicznego obiegu dokumentów czy digitalizacji i automatyzacji procesów biznesowych. WEBCON BPS umożliwia szybkie budowanie aplikacji biznesowych bez kodowania. Pozwala również na – elastyczne i z natychmiastowym efektem – dostosowywanie ich do zmieniających się potrzeb.

Kontakt

Napisz do nas
Nasze biura:

© WEBCON 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności

top