Najnowsza wersja
WEBCON BPS 2023

WEBCON BPS 2023

Z dumą prezentujemy najnowszą wersję platformy: WEBCON BPS 2023.

Co roku publikujemy uaktualnioną wersję naszej platformy low-code, WEBCON BPS, by zaadresować nowe wyzwania, potrzeby i trendy i dać użytkownikom systemu nowe możliwości optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych.

Pracując nad tegoroczną wersją, skupiliśmy się na tym, by platforma:

 • jeszcze lepiej wspierała cały cykl życia aplikacji,
 • pozwalała jeszcze skuteczniej angażować użytkowników biznesowych w proces tworzenia aplikacji,
 • wspierała współpracę z kontrahentami i dostawcami,
 • w pełni wykorzystywała dostępne możliwości technologiczne.

 

 

Data publikacji najnowszej wersji: 18/12/2023 – WEBCON BPS 2023 R3

Nowa aplikacja mobilna

W wersji WEBCON BPS 2023 R3 prezentujemy aplikację mobilną WEBCON BPS w nowej odsłonie. Aplikacja zyskała odświeżony, bardziej przejrzysty i funkcjonalny layout oraz nowe funkcjonalności:

 

 • PIN i biometria: wprowadzone zostały nowe zabezpieczenia logowania do aplikacji. Od teraz, logowanie będzie możliwe zarówno za pomocą kodu PIN, jak i biometrii.
 • Powiadomienia push: notyfikacje push poinformują użytkowników o zadaniach czy konieczności wykonania konkretnych akcji w systemie.
 • Autoryzacja za pomocą aplikacji mobilnej: funkcjonalność ta wspiera bezpieczeństwo operacji. Nowy mechanizm wyśle powiadomienia push z aplikacji mobilnej z żądaniem autoryzacji operacji.
 • Dodawanie zaufanego urządzenia: dzięki rejestracji urządzenia jako zaufanego w Profilu użytkownika, użytkownicy zyskają możliwość pełnego korzystania z autoryzacji przejścia ścieżką.
 • Obsługa kodów QR: aplikacja obsługuje skaner kodów QR, kreskowych oraz DataMatrix. Skanując kody będzie można na przykład startować nowe elementy, czy wyszukiwać je za pomocą dostępnej w podstronie wyszukiwarki.
 • Nagrywanie notatek głosowych oraz wykonywanie i kadrowanie zdjęć: możliwość nagrywania i dodawania notatek głosowych oraz wykonywania i załączania zdjęć bezpośrednio z poziomu formularza.

Geolokalizacja dla wykonania działania

Wprowadzone zostały nowe mechanizmy związane z geolokalizacją, np. możliwość śledzenia i zapisywania dokładnej lokalizacji miejsca wykonania zadania, czy przejścia konkretnej ścieżki w systemie. Funkcja doskonale sprawdzi się w przypadku zadań wykonywanych „w terenie”, takich jak np. inwentaryzacja, czy kontrola jakości lub bezpieczeństwa.

Autoryzacja przejścia ścieżką – 2 factor authentication

Możliwość konfiguracji dodatkowej autoryzacji dla przejścia konkretną ścieżką. To w praktyce oznacza, że użytkownicy będą dodatkowo potwierdzać swoją tożsamość za pomocą SMS-a, maila lub aplikacji mobilnej zanim wykonają konkretne zadanie, np. zaakceptują dokument księgowy. Dzięki temu bezpieczeństwo najważniejszych akcji w aplikacjach otrzymuje dodatkowe, ważne wsparcie.

WEBCON BPS 2021

Data publikacji: 2020/12/29

Bieżąca wersja: 2021.1.2.76

WEBCON BPS 2021 - Nowa wersja! Platforma Low-Code do automatyzacji procesów i workflow | BPM | Elektroniczny obieg dokumentów

Najnowsza wersja WEBCON BPS, naszej platformy low-code do automatyzacji procesów biznesowych i elektronicznego obiegu (workflow) dokumentów, oferuje szereg nowych funkcjonalności, które sprawią, że budowanie, użytkowanie i utrzymywanie aplikacji biznesowych, opartych o system, będzie jeszcze prostsze i bardziej intuicyjne.

Wśród najważniejszych zmian, które wprowadziliśmy w wersji 2021, możemy wymienić:

1. WEBCON BPS Designer Desk

To zupełnie nowe narzędzie wspomagające proces zbierania wymagań dla aplikacji biznesowych, wpisujące się w ideę Citizen-Assisted Development. Dzięki niemu, użytkownicy biznesowi mogą w prosty, niewymagający kodowania, sposób stworzyć prototyp aplikacji, przetestować go a następnie przekazać działowi IT lub partnerowi wdrożeniowemu, który dokończy budowę rozwiązania i uruchomi je produkcyjnie.

2. Zmiany i usprawnienia w ramach WEBCON BPS Portal, w tym m.in.:

 • odświeżony i bardziej elastyczny interfejs, pozwalający na jeszcze więcej możliwości dostosowania go do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników końcowych
 • możliwość zmiany wielkości kafelka startu aplikacji
 • wprowadzenie nowej sekcji „Ulubione”, w ramach strony domowej portalu, dzięki czemu dostęp do najważniejszych dla użytkownika aplikacji jest jeszcze prostszy
 • możliwość ustalenia warunkowego formatowania kolumn raportów
 • nowy raport typu KPI (Key Performance Indicator), pozwalający zestawiać czas realizacji zadań w poszczególnych krokach obiegów z czasem oczekiwanym, umożliwiający tym samym łatwą analizę trendów oraz odnajdywanie tzw. wąskich gardeł w procesach

3. Nowe możliwości formularza, dzięki którym projektanci aplikacji mają jeszcze większy wpływ na ich wygląd i zachowanie, w tym m.in:

 • nowa kontrolka HTML, umożliwiająca tworzenie własnych kontrolek formularza za pomocą kodu HTML oraz JScript, bez konieczności programowania w .NET
 • nowa kontrolka urlopowa, dająca możliwość przejrzystej wizualizacji harmonogramu planowanych nieobecności w ramach procesu urlopowego
 • rozbudowa list pozycji
 • nowe reguły formularza

4. Przebudowa aplikacji mobilnych

Ujednolicenie UX (User Experience), większa użyteczność, odzwierciedlenie zmian wprowadzonych w WEBCON BPS Portal oraz dodanie natywnej dla urządzenia obsługi kodów kreskowych.

5. Usprawnienie mechanizmów diagnostyki zachowania portalu i formularza, które znacznie usprawnią utrzymywanie aplikacji i troubleshooting

6. Wprowadzenie autentykacji w standardzie OpenID

7. Nowe reguły biznesowe

8. Rozbudowanie funkcjonalności akcji wywołania REST web service

9. Nowe możliwości zarządzania wykorzystaniem źródeł danych

10. Rozbudowana obsługa wielojęzyczności

Możliwość m.in. ustalenia preferowanego języka globalnego oraz języków poszczególnych aplikacji dla nowych użytkowników systemu.

11. Rozbudowanie webAPI

Dostęp do informacji wykorzystywanych przez Microsoft BOT Framework, w celu tworzenia przyjaznych linków; o funkcje pozwalające na integrację WEBCON BPS z platformami podpisów cyfrowych.

12. Umożliwienie uruchomienia WEBCON BPS Designer Studio bezpośrednio z poziomu WEBCON BPS Portal

Data publikacji najnowszej wersji: 21/08/2023 – WEBCON BPS 2023 R2 (2023.1.2.44)

Oto przegląd ostatnio wprowadzonych funkcjonalności:

1. Kod autoryzacyjny dla udostępnień publicznych

W wersji WEBCON BPS 2023 R2 wprowadziliśmy możliwość zabezpieczania publicznych linków jednorazowym kodem autoryzacyjnym przesyłanym na adres poczty elektronicznej odbiorcy linku, który wyklucza nieupoważniony dostęp do elementu, bądź zadania.

2. Anulowanie obliczania wskaźnika wydajności

Od dziś można będzie anulować wcześniej skonfigurowane wskaźniki wydajności, przywracając ich stan do wartości z ostatniego zatrzymania lub usuwając wszystkie dane dotyczące wyliczeń, tak jakby liczenie nigdy się nie rozpoczęło. To pozwoli jeszcze dokładniej naliczać czas poświęcony na zadania oraz identyfikować ewentualne wąskie gardła w obiegach i zapobiegać im.

3. Generowanie plików w formacie PDF/A

Wprowadziliśmy możliwość generowania dokumentów w formacie PDF/A, który umożliwia przedstawienie zawartości pliku w taki sam sposób, niezależnie od systemu operacyjnego czy wykorzystywanego oprogramowania. To gwarancja, że dokumenty będą otwieralne w przyszłości, co pozwala na długoterminowe przechowywanie ich w celach archiwalnych.

4. Zmiana sygnatury formularza

Od teraz, dzięki nowej regule formularza, będzie można zmienić tekst sygnatury elementu oraz tytuł karty lub okna przeglądarki, zastępując numer czytelną i przyjazną dla użytkownika nazwą.

WEBCON BPS 2021

Data publikacji: 2020/12/29

Bieżąca wersja: 2021.1.2.76

WEBCON BPS 2021 - Nowa wersja! Platforma Low-Code do automatyzacji procesów i workflow | BPM | Elektroniczny obieg dokumentów

Najnowsza wersja WEBCON BPS, naszej platformy low-code do automatyzacji procesów biznesowych i elektronicznego obiegu (workflow) dokumentów, oferuje szereg nowych funkcjonalności, które sprawią, że budowanie, użytkowanie i utrzymywanie aplikacji biznesowych, opartych o system, będzie jeszcze prostsze i bardziej intuicyjne.

Wśród najważniejszych zmian, które wprowadziliśmy w wersji 2021, możemy wymienić:

1. WEBCON BPS Designer Desk

To zupełnie nowe narzędzie wspomagające proces zbierania wymagań dla aplikacji biznesowych, wpisujące się w ideę Citizen-Assisted Development. Dzięki niemu, użytkownicy biznesowi mogą w prosty, niewymagający kodowania, sposób stworzyć prototyp aplikacji, przetestować go a następnie przekazać działowi IT lub partnerowi wdrożeniowemu, który dokończy budowę rozwiązania i uruchomi je produkcyjnie.

2. Zmiany i usprawnienia w ramach WEBCON BPS Portal, w tym m.in.:

 • odświeżony i bardziej elastyczny interfejs, pozwalający na jeszcze więcej możliwości dostosowania go do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników końcowych
 • możliwość zmiany wielkości kafelka startu aplikacji
 • wprowadzenie nowej sekcji „Ulubione”, w ramach strony domowej portalu, dzięki czemu dostęp do najważniejszych dla użytkownika aplikacji jest jeszcze prostszy
 • możliwość ustalenia warunkowego formatowania kolumn raportów
 • nowy raport typu KPI (Key Performance Indicator), pozwalający zestawiać czas realizacji zadań w poszczególnych krokach obiegów z czasem oczekiwanym, umożliwiający tym samym łatwą analizę trendów oraz odnajdywanie tzw. wąskich gardeł w procesach

3. Nowe możliwości formularza, dzięki którym projektanci aplikacji mają jeszcze większy wpływ na ich wygląd i zachowanie, w tym m.in:

 • nowa kontrolka HTML, umożliwiająca tworzenie własnych kontrolek formularza za pomocą kodu HTML oraz JScript, bez konieczności programowania w .NET
 • nowa kontrolka urlopowa, dająca możliwość przejrzystej wizualizacji harmonogramu planowanych nieobecności w ramach procesu urlopowego
 • rozbudowa list pozycji
 • nowe reguły formularza

4. Przebudowa aplikacji mobilnych

Ujednolicenie UX (User Experience), większa użyteczność, odzwierciedlenie zmian wprowadzonych w WEBCON BPS Portal oraz dodanie natywnej dla urządzenia obsługi kodów kreskowych.

5. Usprawnienie mechanizmów diagnostyki zachowania portalu i formularza, które znacznie usprawnią utrzymywanie aplikacji i troubleshooting

6. Wprowadzenie autentykacji w standardzie OpenID

7. Nowe reguły biznesowe

8. Rozbudowanie funkcjonalności akcji wywołania REST web service

9. Nowe możliwości zarządzania wykorzystaniem źródeł danych

10. Rozbudowana obsługa wielojęzyczności

Możliwość m.in. ustalenia preferowanego języka globalnego oraz języków poszczególnych aplikacji dla nowych użytkowników systemu.

11. Rozbudowanie webAPI

Dostęp do informacji wykorzystywanych przez Microsoft BOT Framework, w celu tworzenia przyjaznych linków; o funkcje pozwalające na integrację WEBCON BPS z platformami podpisów cyfrowych.

12. Umożliwienie uruchomienia WEBCON BPS Designer Studio bezpośrednio z poziomu WEBCON BPS Portal

Data publikacji: 15/05/2023

Oto przegląd nowych funkcjonalności wprowadzonych w WEBCON BPS 2023:

1. Nowy moduł: Advanced Analytics Framework

WEBCON BPS 2023 wprowadza do systemu nowy, zaawansowany moduł analityczny. Advanced Analytics Framework umożliwi szybką analizę porównawczą danych dotyczących stopnia wykorzystania aplikacji stworzonych na bazie platformy.

2. Wskaźniki wydajności

Moduł Advanced Analytics Framework dodaje do platformy nowy mechanizm, który pozwoli na definiowanie zaawansowanych wskaźników wydajności. Wskaźniki te będą:

 • wyliczane również w sytuacji, gdy dotyczą realizacji zadań na przestrzeni wielu kroków procesu,
 • obsługiwać skomplikowane scenariusze obiegów, w których liczenie wskaźnika może być wielokrotnie przerywane i wznawiane,
 • uwzględniać kalendarz dni roboczych oraz definicję godzin roboczych.

3. Wbudowane raporty

Każda aplikacja stworzona na bazie WEBCON BPS 2023 będzie poszerzona o zupełnie nowy obszar analityczny, który pozwoli na szybki wgląd w:

 • liczbę instancji uruchomionych w obrębie aplikacji,
 • liczbę osób, które aktywnie korzystają z aplikacji,
 • liczbę aktywnych zadań w aplikacji,
 • średni czas trwania zadania.

Nowe raporty pozwolą m.in. na przeprowadzenie analizy zmian wskaźników wykorzystania aplikacji w czasie oraz na analizę konkretnych obiegów w zakresie wykorzystania poszczególnych kroków i ścieżek przejścia – dzięki temu możliwe będzie łatwe zidentyfikowanie elementów wymagających optymalizacji.

4. Współpraca z użytkownikami zewnętrznymi

W najnowszej wersji WEBCON BPS możliwe staje się udostępnianie załączników przez OneDrive oraz udostępnianie formularzy i zadań użytkownikom zewnętrznym za pomocą generowanego automatycznie, unikalnego adresu URL.

5. Wbudowane sugestie zmian

Od teraz sugestie związane z rozwojem aplikacji mogą być rejestrowane dla niemal każdego elementu narzędzi – formularza, raportu czy dashboardu, bezpośrednio z poziomu tego elementu.

6. Podgląd i edycja konfiguracji aplikacji w portalu

Użytkownicy WEBCON Designer Desk otrzymają w nowej wersji możliwość podglądu aplikacji uruchomionych na środowisku produkcyjnym (niezależnie od tego, czy aplikacje zostały zbudowane na bazie prototypu utworzonego wcześniej w Designer Desk czy nie).

7. Edycja tłumaczeń

W wersji 2023 udostępniliśmy opcję wprowadzania tłumaczeń interfejsu użytkownika aplikacji za pośrednictwem WEBCON BPS Designer Desk.

8. Ulepszone formularze

Od najnowszej wersji możliwa będzie m.in. zmiana szerokości kolumn listy pozycji. Dostępne są również usprawnienia na poziomie paska informacyjnego (po prawej stronie formularza), gdzie dodana została nowa zakładka analiz.

9. Automatyzacje globalne

WEBCON BPS 2023 wprowadza możliwość definiowania automatyzacji globalnych – a więc takich, które mogą być re-używane w obrębie wielu aplikacji i procesów.

10. Przydzielanie zadań do grup

Od teraz, w momencie przypisania zadania do grupy, system będzie weryfikować przynależność użytkownika do grupy w momencie realizacji zadania.

WEBCON BPS 2021

Data publikacji: 2020/12/29

Bieżąca wersja: 2021.1.2.76

WEBCON BPS 2021 - Nowa wersja! Platforma Low-Code do automatyzacji procesów i workflow | BPM | Elektroniczny obieg dokumentów

Najnowsza wersja WEBCON BPS, naszej platformy low-code do automatyzacji procesów biznesowych i elektronicznego obiegu (workflow) dokumentów, oferuje szereg nowych funkcjonalności, które sprawią, że budowanie, użytkowanie i utrzymywanie aplikacji biznesowych, opartych o system, będzie jeszcze prostsze i bardziej intuicyjne.

Wśród najważniejszych zmian, które wprowadziliśmy w wersji 2021, możemy wymienić:

1. WEBCON BPS Designer Desk

To zupełnie nowe narzędzie wspomagające proces zbierania wymagań dla aplikacji biznesowych, wpisujące się w ideę Citizen-Assisted Development. Dzięki niemu, użytkownicy biznesowi mogą w prosty, niewymagający kodowania, sposób stworzyć prototyp aplikacji, przetestować go a następnie przekazać działowi IT lub partnerowi wdrożeniowemu, który dokończy budowę rozwiązania i uruchomi je produkcyjnie.

2. Zmiany i usprawnienia w ramach WEBCON BPS Portal, w tym m.in.:

 • odświeżony i bardziej elastyczny interfejs, pozwalający na jeszcze więcej możliwości dostosowania go do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników końcowych
 • możliwość zmiany wielkości kafelka startu aplikacji
 • wprowadzenie nowej sekcji „Ulubione”, w ramach strony domowej portalu, dzięki czemu dostęp do najważniejszych dla użytkownika aplikacji jest jeszcze prostszy
 • możliwość ustalenia warunkowego formatowania kolumn raportów
 • nowy raport typu KPI (Key Performance Indicator), pozwalający zestawiać czas realizacji zadań w poszczególnych krokach obiegów z czasem oczekiwanym, umożliwiający tym samym łatwą analizę trendów oraz odnajdywanie tzw. wąskich gardeł w procesach

3. Nowe możliwości formularza, dzięki którym projektanci aplikacji mają jeszcze większy wpływ na ich wygląd i zachowanie, w tym m.in:

 • nowa kontrolka HTML, umożliwiająca tworzenie własnych kontrolek formularza za pomocą kodu HTML oraz JScript, bez konieczności programowania w .NET
 • nowa kontrolka urlopowa, dająca możliwość przejrzystej wizualizacji harmonogramu planowanych nieobecności w ramach procesu urlopowego
 • rozbudowa list pozycji
 • nowe reguły formularza

4. Przebudowa aplikacji mobilnych

Ujednolicenie UX (User Experience), większa użyteczność, odzwierciedlenie zmian wprowadzonych w WEBCON BPS Portal oraz dodanie natywnej dla urządzenia obsługi kodów kreskowych.

5. Usprawnienie mechanizmów diagnostyki zachowania portalu i formularza, które znacznie usprawnią utrzymywanie aplikacji i troubleshooting

6. Wprowadzenie autentykacji w standardzie OpenID

7. Nowe reguły biznesowe

8. Rozbudowanie funkcjonalności akcji wywołania REST web service

9. Nowe możliwości zarządzania wykorzystaniem źródeł danych

10. Rozbudowana obsługa wielojęzyczności

Możliwość m.in. ustalenia preferowanego języka globalnego oraz języków poszczególnych aplikacji dla nowych użytkowników systemu.

11. Rozbudowanie webAPI

Dostęp do informacji wykorzystywanych przez Microsoft BOT Framework, w celu tworzenia przyjaznych linków; o funkcje pozwalające na integrację WEBCON BPS z platformami podpisów cyfrowych.

12. Umożliwienie uruchomienia WEBCON BPS Designer Studio bezpośrednio z poziomu WEBCON BPS Portal

WEBCON jest producentem WEBCON BPS – platformy low-code klasy BPM (Business Process Management). To idealne rozwiązanie zwłaszcza dla dużych firm i korporacji, szukających systemu workflow do elektronicznego obiegu dokumentów czy digitalizacji i automatyzacji procesów biznesowych. WEBCON BPS umożliwia szybkie budowanie aplikacji biznesowych bez kodowania. Pozwala również na – elastyczne i z natychmiastowym efektem – dostosowywanie ich do zmieniających się potrzeb.

Kontakt

Napisz do nas
Nasze biura:

© WEBCON 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności

top