Automatyzacja i zarządzanie procesami biznesowymi
dla branży usług finansowych

Branża finansowa jest jednym z najbardziej konkurencyjnych sektorów gospodarki, w którym nowe modele biznesowe, FinTech (technologie finansowe) oraz innowacyjne produkty mają znaczny wpływ na sposób funkcjonowania rynku. Instytucje finansowe coraz chętniej sięgają po zaawansowane systemy informatyczne.

Wykorzystanie digitalizacji i automatyzacji procesów biznesowych oraz elektronicznego obiegu dokumentów w sektorze Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia umożliwia podejmowanie lepszych decyzji w krótszym czasie, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka oraz zapewnieniu zgodności z obowiązującymi przepisami, doskonałej jakości obsługi klienta oraz wyższej wydajności operacyjnej.

Siemens Logo
societe generale logo
The Total Economic Impact of WEBCON BPS by Forrester

Odkryj wymierne korzyści automatyzacji procesów

Poznaj wyniki badania The Total Economic Impact™ agencji Forrester i dowiedz się, jak firma świadcząca usługi finansowe skorzystała na wdrożeniu platformy low-code do automatyzacji procesów biznesowych, WEBCON BPS.

Automatyzuj i usprawniaj procesy biznesowe

dzięki platformie low-code

Usprawnij
procesy biznesowe

Dzięki cyfryzacji i automatyzacji procesów pozbędziesz się papieru z biura i znacznie przyspieszysz powtarzalne zadania, a dzięki skróceniu czasu potrzebnego na ich realizację, obniżysz koszty. Zaoszczędzony czas pracownicy mogą przeznaczyć na bardziej wartościowe z punktu widzenia firmy działania lub po prostu zrobić więcej w krótszym czasie.

Zapewnij zgodność z procedurami
i ogranicz ryzyka

Standaryzacja procesów za pomocą aplikacji gwarantuje, że wszystkie procesy są realizowane zgodnie z regulacjami prawnymi i standardami korporacyjnymi, oraz umożliwia szybkie dostosowywanie ich do zmian. Inteligentna automatyzacja, zapewniająca łatwy i błyskawiczny dostęp do danych, to także lepsza oraz znacznie szybsza ocena ryzyka.

Podnieś jakość pracy i zapewnij
wyjątkową jakość obsługi klienta

Automatyzacja procesów radykalnie zmniejsza ryzyko popełniania błędów przez pracowników i pozwala wykryć tzw. wąskie gardła, wymagające optymalizacji. Ich usprawnienie przekłada się na podniesienie jakości usług i wyższy standard obsługi klienta.

Odkryj procesy, które najczęściej automatyzują nasi klienci

z branży finansowej

Nasi klienci z sektora finansowego stawiają na upraszczanie infrastruktury IT, czyli utrzymywanie jak najmniejszej ilości różnych systemów informatycznych. Dlatego tak ogromnym atutem jest dla nich posiadanie jednej kompleksowej platformy low-code, która pozwala szybko zbudować dowolną ilość rozwiązań, odpowiadających na pojawiające się potrzeby biznesowe i z łatwością wprowadzać zmiany w aplikacjach, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. WEBCON BPS stanowi jednolitą platformę aplikacyjną – wysoce konfigurowalną oraz skalowalną – która staje się strategicznym elementem architektury IT u naszych klientów. Oto lista procesów, które nasi klienci z branży finansowej najczęściej automatyzują i którymi zarządzają za pomocą platformy WEBCON BPS:

Elektroniczny obieg dokumentów

Usprawnij kontrolę nad dokumentami w firmie, zapewnij zdalny dostęp do ich cyfrowych wersji oraz stwórz bezpieczne archiwum.

Profil klienta

Przechowywuj wszystkich dane o istniejących lub potencjalnych klientach w jednym, intuicyjnym środowisku.

Ocena ryzyka kredytowego
i scoring

Przyspiesz proces podejmowania decyzji kredytowych, od wpłynięcia wniosku po podpisanie umowy i jeszcze lepiej zadbaj o satysfakcję klientów.

Poznaj swojego klienta (ang. KYC)

Gromadź wszystkie dokumenty i dane o swoich klientach w jednej aplikacji oraz zagwarantuj możliwość sprawnego raportowania.

CRM

Stwórz szyty na miarę system CRM, idealnie dopasowany do potrzeb Twojej organizacji.

Tworzenie ofert

Przyspiesz proces tworzenia ofert, bez angażowania pracowników administracyjnych. Dedykowana aplikacja będzie automatycznie monitorować wskaźniki referencyjne dla wysokości marży i prowizji pośrednika.

Zmiana Account Managera

Łatwo i sprawnie procesuj zmiany w zakresie opiekuna klienta, mając pewność, że nikt nie zostanie pominięty, bez względu na to, czy chodzi o ponowne przydzielenie 10 czy 100 klientów.

Zarządzanie umowami

Uprawnij i obniż koszty zarządzania umowami – począwszy od sporządzenia i podpisania dokumentów, aż po monitoring oraz ich archiwizację.

Zarządzanie korespondencją

Zoptymalizuj obieg korespondencji, zarówno przychodzącej, jak i wychodzącej. Usprawnij proces, od momentu rejestracji, poprzez dystrybucję, katalogowanie, aż po archiwizację.

Zgodność z RODO

Zapewnij kompleksową automatyzację usuwania danych osobowych, zgodnie z postanowieniami RODO.

Windykacja należności

Przyspiesz i usprawnij proces wezwania do zapłaty. Wygodnie monitoruj każdy etap procesu windykacyjnego przy pomocy precyzyjnych danych.

Zarządzanie sprawami sądowymi

Sprawnie zarządzaj sprawami sądowymi, w których firma jest stroną. Aplikacja pomoże m.in. monitorować terminy i wysokość opłat sądowych czy też prowadzić rejestr zaangażowanych pracowników.

Dokumenty, zarówno papierowe jak i elektroniczne, są integralnym elementem każdego przedsiębiorstwa. Jednak tradycyjna obsługa dużych ilości dokumentów bywa żmudnym, czasochłonnym procesem, w dodatku podatnym na błędy ludzkie. Nasi klienci z sektora finansowego potrzebowali rozwiązania, które pozwoli im bezpiecznie przechowywać i zarządzać dokumentami w sposób elektroniczny. Dzięki dedykowanej aplikacji mogą teraz uzyskać dostęp do dokumentów z dowolnego miejsca na świecie, szybko znaleźć potrzebny dokument za pomocą inteligentnej wyszukiwarki oraz usprawnić obieg dokumentów pomiędzy różnymi uczestnikami procesu. Ścieżki audytu i historia akceptacji gwarantują lepszą kontrolę nad dokumentami, do których dostęp może być ograniczony i wymagać odpowiednich dostępów.

WEBCON BPS oferuje także rozbudowaną funkcjonalność Optycznego Rozpoznawania Znaków (z ang. OCR, Optical Character Recognition), która wspiera efektywną indeksację i zautomatyzowane rozpoznawanie informacji (z zastosowaniem mechanizmów sztucznej inteligencji, AI). Dzięki niej obsługa firmowej dokumentacji, szczególnie w organizacjach przetwarzających masowe ilości dokumentów, przebiega jeszcze sprawniej. Dowiedz się więcej o elektronicznym obiegu dokumentów z WEBCON BPS.

 

Nasi użytkownicy mieli dosyć przekopywania się przez tony papierowych dokumentów, raportów i licznych baz danych, aby znaleźć niezbędne informacje na temat swoich kontrahentów. Potrzebowali mieć je wszystkie na wyciągnięcie ręki, w jednym miejscu, w dowolnym momencie. Aplikacja biznesowa zbudowana w oparciu o WEBCON BPS pozwala im na elektroniczne przechowywanie wszystkich danych o istniejących lub potencjalnych klientach w jednym, intuicyjnym środowisku oraz stanowi punkt wyjścia dla wielu innych procesów – m.in. scoringu kredytowego, oceny ryzyka oraz przygotowania umowy. Uporządkowane dane ułatwiają szybkie dotarcie do potrzebnych informacji oraz ich analizę, a możliwość nadania pracownikom różnych uprawnień dostępowych znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa danych.

Podejmowanie trafnych decyzji kredytowych zwiększa bezpieczeństwo działalności instytucji finansowej, dlatego nasi klienci z sektora finansowego potrzebowali zaawansowanego narzędzia automatyzującego proces oceny poziomu ryzyka. Priorytetem jest tu usprawnienie zarządzania ryzykiem pożyczkowym, a także ułatwienie monitorowania portfolio pożyczek pod kątem wczesnego wykrywania niepokojących sygnałów o tym, że kredytobiorca może nie być w stanie uregulować zobowiązań.

Możliwość integracji naszej platformy z niemal każdym systemem (zarówno wewnętrznym, takim jak ERP (Enterprise Resource Planning) czy CRM (Customer Relationship Management), jak i zewnętrznymi bazami danych, jak BIK, BIG czy KRS) gwarantuje dostęp do danych z różnych źródeł i możliwość kompleksowej analizy potencjalnej inwestycji, w celu prawidłowego określenia ryzyka transakcyjnego. System umożliwia określenie parametrów analizy wniosków kredytowych, których spełnienie prowadzi do automatycznego udzielenia decyzji pozytywnej, całkowicie pomijając zaangażowanie analityka. W przypadku negatywnej oceny, wniosek można odrzucić lub skierować do dalszej ewaluacji.

 

W pełni zautomatyzowany proces scoringu kredytowego i podejmowania decyzji kredytowych, od wpłynięcia wniosku po podpisanie umowy za pomocą e-podpisu, znacznie przyspiesza cały proces i wpływa na wzrost satysfakcji z obsługi klienta. Dowiedz się, jak firma Siemens Finance wykorzystała potencjał automatyzacji i zbudowała silnik scoringowy we współpracy z wewnętrznym zespołem IT.

KYC jest procesem realizowanym przez instytucje finansowe celem identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta, prowadzonej przez niego działalności oraz źródła funduszy będących przedmiotem transakcji. Jest to szczególnie ważny proces w branży bankowej i finansowej, gdzie przy nawiązywaniu współpracy z nowym klientem, firmy muszą uwzględnić rozmaite rodzaje ryzyka.

WEBCON BPS pozwala zautomatyzować i sprawnie zarządzać całym procesem KYC, w tym gromadzeniem odpowiednich dokumentów, oceną danych i ryzyka, monitoringiem klienta oraz raportowaniem. Wszystko w ramach jednej, kompleksowej aplikacji.

Automatyczna segmentacja klientów (w oparciu o czynniki ryzyka i ustalone reguły biznesowe) pozwala firmom maksymalizować zyski i ograniczać straty.

 

Nasi klienci korzystają również z dedykowanego kwestionariusza, który pozwala na cykliczne aktualizowanie informacji o danym kontrahencie: opiekun klienta wypełnia ankietę, w której określa jego wartość z perspektywy firmy oraz jego zaangażowanie i potencjał do zrealizowania kolejnych transakcji.

Klasyczne systemy CRM nie pozwalają na łatwą adaptację i dostosowanie do specyfiki danej branży. Jest to szczególnie odczuwalne i problematyczne w przypadku firm finansowych, gdzie trudno mówić o jednym “branżowym standardzie”, gdyż organizacje te często oferują innowacyjne produkty i usługi, wymagające indywidualnego podejścia. Dlatego nasi klienci z sektora finansowego wolą stworzyć własny, „szyty na miarę”, system CRM na platformie WEBCON BPS, a następnie w łatwy sposób integrować go z innymi procesami, również wspieranymi przez system (ocena ryzyka, przygotowanie oferty, zarządzanie kontraktami itp.).

Dzięki dostępnym szablonom, opiekunowie klienta mogą przygotowywać oferty znacznie szybciej i bez angażowania pracowników administracyjnych. WEBCON BSPS automatycznie monitoruje wskaźniki referencyjne dla wysokości marży i prowizji pośrednika, ostrzegając o zbyt niskich wartościach, aby zapobiec zawarciu nierentownej transakcji.

Dla niezdecydowanych klientów, za pomocą obiegu (workflow) Szybka Oferta, opiekun może w prosty sposób przygotować wstępną ofertę – wystarczy wypełnić kilka podstawowych pól formularza, aby system wyeksportował wstępną wersję prostej oferty, na podstawie wcześniej określonych reguł biznesowych. Po akceptacji warunków, pracownik może przygotować pełną ofertę wraz z umową.

W przypadku odejścia pracownika z firmy, odpowiedzialnego za wielu klientów, należy zadbać o to, by zostali oni sprawnie przydzieleni do nowych opiekunów. Proces ten nie powinien być dla klienta zbyt problematyczny. Dzięki dedykowanej aplikacji możesz łatwo i sprawnie przeprocesować zmianę opiekuna klientów, mając pewność, że żaden z nich nie zostanie pominięty, bez względu na to, czy chodzi o ponowne przydzielenie 10 czy 100 klientów. Proces zostanie odpowiednio udokumentowany oraz wykonany w sposób szybki i transparentny. Aplikacja może również obejmować usunięcie dostępów odchodzącego pracownika (np. do firmowej sieci).

Nasi klienci potrzebowali rozwiązania, które usprawni i obniży koszty procesu zarządzania umowami – począwszy od sporządzenia i podpisania dokumentów, po monitoring oraz ich archiwizację. Zarządzanie umowami za pomocą maili było nieefektywne, czasochłonne i znacznie utrudniało śledzenie postępów w realizacji procesu, zgodność z regulacjami i zapobieganie błędom. Dzięki dedykowanej aplikacji opartej o elektroniczny obieg umów, nasi klienci posiadają zestawienie wszystkich umów, mogą z łatwością monitorować ich status, korzystać z gotowych szablonów dokumentów, a także otrzymywać powiadomienia o zbliżających się ważnych terminach (np. na przedłużenie umowy). Workflow umów stworzony w WEBCON BPS pozwala automatycznie przydzielać zadania, sprawnie zarządzać negocjacją umów i współpracą pomiędzy zaangażowanymi stronami. Umożliwia także przypisanie użytkownikom różnych uprawnień dostępowych, a rozbudowane ścieżki audytu gwarantują przejrzystość procesu.

Dowiedz się więcej o automatyzacji procesu zarządzania umowami z WEBCON BPS.

Nieefektywne zarządzanie korespondencją może mieć wiele negatywnych konsekwencji dla organizacji. Długi czas odpowiedzi na zapytania, zagubione lub przeoczone ważne dokumenty, kary za opóźnienia w ich obsłudze, wysokie koszty procesu z uwagi na jego manualną realizację – to tylko niektóre z nich. Bywa, że nasi klienci wysyłają ponad 1000 listów dziennie, dlatego sprawna obsługa korespondencji to dla nich konieczność.

WEBCON BPS wspiera zarządzanie korespondencją, umożliwiając jej elektroniczne rejestrowanie, skanowanie, automatyczne rozpoznawanie danych i przekazywanie korespondencji odpowiednim osobom, zgodnie z zaprojektowanym obiegiem. Automatyzacja obiegu korespondencji znacząco usprawnia przebieg procesu, gwarantuje bezpieczeństwo oraz łatwiejszy dostęp do przesyłanych dokumentów.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu obiegiem korespondencji z WEBCON BPS.

Wejście w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) spowodowało, że przedsiębiorstwa stanęły przed szeregiem nowych wyzwań w zakresie przetwarzania danych klientów. WEBCON BPS zapewnia kompleksową automatyzację usuwania danych osobowych i pozwala klientom zarządzać tym procesem w sposób zgodny z postanowieniami RODO.

Automatyzacja windykacji znacznie przyspiesza i usprawnia proces wezwania do zapłaty. Pozwala na monitorowanie każdego etapu procesu windykacyjnego przy pomocy precyzyjnych danych, automatyczne, masowe wysyłanie przypomnień o płatnościach w celu zwiększenia skuteczności windykacji, a także odciążenie pracowników od wykonywania czasochłonnych zadań administracyjnych, takich jak raportowanie i wykonywanie analiz. Daje również możliwość łatwego monitorowania terminowego dokonania zapłaty oraz pobierania dodatkowych opłat wynikających z opóźnienia w płatności.

Dedykowana aplikacja pomaga sprawnie zarządzać sprawami sądowymi, w których firma jest stroną (m.in. monitorować terminy i wysokość opłat sądowych, prowadzić rejestr zaangażowanych pracowników). Dzięki inteligentnemu raportowaniu, z łatwością poznasz faktyczny koszt współpracy z każdym klientem, uwzględniając również opłaty związane z wejściem na drogę sądową.

Nasi klienci za pomocą WEBCON BPS są w stanie zautomatyzować 9 na 10 procesów biznesowych – od prostych po skomplikowane, od standardowych po specyficzne, od wspierających po krytyczne.

Zobacz, jakie inne procesy możesz usprawnić z naszą platformą >>

Umów się na rozmowę z naszym konsultantem,
aby dowiedzieć się, w jaki sposób pomagamy
i umacniamy pozycję naszych klientów z sektora finansowego oraz co możemy zrobić dla Twojej firmy.

Automatyzuj procesy we wszystkich departamentach firmy

za pomocą jednej platformy

Operacje

 • Obsługa korespondencji i spraw
 • Repozytorium dokumentów i DMS
 • Zarządzanie flotą
 • Akceptacja i zwrot kosztów delegacji
 • Akceptacja płatności
 • Rozliczanie kosztów

HR

 • Obsługa cyklu zatrudnienia pracownika
 • Onboarding i offboarding pracownika
 • Obsługa wniosków urlopowych
 • Obsługa ocen okresowych
 • Akceptacja dodatków i bonusów pracowniczych
 • Obsługa planów emerytalnych
 • Zarządzanie pracownikami zdalnymi

Finanse

 • Budżetowanie, planowanie inwestycji
 • Zgłaszanie zapotrzebowania
 • Przetwarzanie RFI, RFP, zamówień i obsługa przetargów
 • Akceptacja faktur kosztowych
 • Automatyzacjia obsługi faktur i płatności
 • Zarządzanie limitami kredytowymi
 • Autoryzacja dostawców

Sprzedaż i marketing

 • CRM
 • Automatyzacja procesów marketingowych
 • Akceptacja i publikacja treści
 • Obsługa kampanii newsletterowych
 • Publikacje w mediach społecznościowych
 • Planowanie wydarzeń i działań po wydarzeniu

IT

 • Rejestracja oraz obsługa zasobów i systemów IT
 • Zarządzanie uprawnieniami
 • Obsługa kont AD & Exchange
 • Zarządzanie projektami
 • Obsługa zgłoszeń o wprowadzenie zmiany
 • Helpdesk i system ticketowy

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz dowiedzieć się jak wspieramy naszych klientów w branży finansowej?

 

Umów się na indywidualne demo platformy lub opowiedz nam o swoich potrzebach biznesowych, a my powiemy Ci, jak możemy je zaadresować.

 

Poznaj opinie naszych klientów i dowiedz się, dlaczego wybrali właśnie WEBCON BPS