AUTOMATYZACJA I ZARZĄDZANIE
PROCESAMI BIZNESOWYMI DLA
BRANŻY USŁUG FINANSOWYCH

Branża finansowa jest jednym z najbardziej konkurencyjnych sektorów gospodarki, w którym nowe modele biznesowe, FinTech (technologie finansowe) oraz innowacyjne produkty mają znaczny wpływ na sposób funkcjonowania rynku. Instytucje finansowe coraz chętniej sięgają po zaawansowane systemy informatyczne.

Wykorzystanie digitalizacji i automatyzacji procesów biznesowych oraz elektronicznego obiegu dokumentów w sektorze Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia umożliwia podejmowanie lepszych decyzji w krótszym czasie, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka oraz zapewnieniu zgodności z obowiązującymi przepisami, doskonałej jakości obsługi klienta oraz wyższej wydajności operacyjnej.

Odkryj wymierne korzyści automatyzacji procesów

Poznaj wyniki badania The Total Economic Impact™ agencji Forrester i dowiedz się, jak firma świadcząca usługi finansowe skorzystała na wdrożeniu platformy low-code do automatyzacji procesów biznesowych, WEBCON BPS.

Zwiększ przewagę konkurencyjną dzięki digitalizacji i automatyzacji procesów

Usprawnij
procesy biznesowe

Dzięki cyfryzacji i automatyzacji procesów pozbędziesz się papieru z biura i znacznie przyspieszysz powtarzalne zadania, a dzięki skróceniu czasu potrzebnego na ich realizację, obniżysz koszty. Zaoszczędzony czas pracownicy mogą przeznaczyć na bardziej wartościowe z punktu widzenia firmy działania lub po prostu zrobić więcej w krótszym czasie.

Zapewnij zgodność z procedurami
i ogranicz ryzyka

Standaryzacja procesów za pomocą aplikacji gwarantuje, że wszystkie procesy są realizowane zgodnie z regulacjami prawnymi i standardami korporacyjnymi, oraz umożliwia szybkie dostosowywanie ich do zmian. Inteligentna automatyzacja, zapewniająca łatwy i błyskawiczny dostęp do danych, to także lepsza oraz znacznie szybsza ocena ryzyka.

Podnieś jakość pracy i zapewnij
wyjątkową jakość obsługi klienta

Automatyzacja procesów radykalnie zmniejsza ryzyko popełniania błędów przez pracowników i pozwala wykryć tzw. wąskie gardła, wymagające optymalizacji. Ich usprawnienie przekłada się na podniesienie jakości usług i wyższy standard obsługi klienta.

Zobacz, które procesy typowe dla branży finansowej najbardziej zyskają na automatyzacji

Nasi klienci z sektora finansowego stawiają na upraszczanie infrastruktury IT, czyli utrzymywanie jak najmniejszej ilości różnych systemów informatycznych. Dlatego tak ogromnym atutem jest dla nich posiadanie jednej kompleksowej platformy low-code, która pozwala szybko zbudować dowolną ilość rozwiązań, odpowiadających na pojawiające się potrzeby biznesowe i z łatwością wprowadzać zmiany w aplikacjach, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. WEBCON BPS stanowi jednolitą platformę aplikacyjną – wysoce konfigurowalną oraz skalowalną – która staje się strategicznym elementem architektury IT u naszych klientów. Oto lista procesów, które nasi klienci z branży finansowej najczęściej automatyzują i którymi zarządzają za pomocą platformy WEBCON BPS:

Dokumenty, zarówno papierowe jak i elektroniczne, są integralnym elementem każdego przedsiębiorstwa. Jednak tradycyjna obsługa dużych ilości dokumentów bywa żmudnym, czasochłonnym procesem, w dodatku podatnym na błędy ludzkie. Nasi klienci z sektora finansowego potrzebowali rozwiązania, które pozwoli im bezpiecznie przechowywać i zarządzać dokumentami w sposób elektroniczny. Dzięki dedykowanej aplikacji mogą teraz uzyskać dostęp do dokumentów z dowolnego miejsca na świecie, szybko znaleźć potrzebny dokument za pomocą inteligentnej wyszukiwarki oraz usprawnić obieg dokumentów pomiędzy różnymi uczestnikami procesu. Ścieżki audytu i historia akceptacji gwarantują lepszą kontrolę nad dokumentami, do których dostęp może być ograniczony i wymagać odpowiednich dostępów.

WEBCON BPS oferuje także rozbudowaną funkcjonalność Optycznego Rozpoznawania Znaków (z ang. OCR, Optical Character Recognition), która wspiera efektywną indeksację i zautomatyzowane rozpoznawanie informacji (z zastosowaniem mechanizmów sztucznej inteligencji, AI). Dzięki niej obsługa firmowej dokumentacji, szczególnie w organizacjach przetwarzających masowe ilości dokumentów, przebiega jeszcze sprawniej. Dowiedz się więcej o elektronicznym obiegu dokumentów z WEBCON BPS.

 

Nasi użytkownicy mieli dosyć przekopywania się przez tony papierowych dokumentów, raportów i licznych baz danych, aby znaleźć niezbędne informacje na temat swoich kontrahentów. Potrzebowali mieć je wszystkie na wyciągnięcie ręki, w jednym miejscu, w dowolnym momencie. Aplikacja biznesowa zbudowana w oparciu o WEBCON BPS pozwala im na elektroniczne przechowywanie wszystkich danych o istniejących lub potencjalnych klientach w jednym, intuicyjnym środowisku oraz stanowi punkt wyjścia dla wielu innych procesów – m.in. scoringu kredytowego, oceny ryzyka oraz przygotowania umowy. Uporządkowane dane ułatwiają szybkie dotarcie do potrzebnych informacji oraz ich analizę, a możliwość nadania pracownikom różnych uprawnień dostępowych znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa danych.

Podejmowanie trafnych decyzji kredytowych zwiększa bezpieczeństwo działalności instytucji finansowej, dlatego nasi klienci z sektora finansowego potrzebowali zaawansowanego narzędzia automatyzującego proces oceny poziomu ryzyka. Priorytetem jest tu usprawnienie zarządzania ryzykiem pożyczkowym, a także ułatwienie monitorowania portfolio pożyczek pod kątem wczesnego wykrywania niepokojących sygnałów o tym, że kredytobiorca może nie być w stanie uregulować zobowiązań.

Możliwość integracji naszej platformy z niemal każdym systemem (zarówno wewnętrznym, takim jak ERP (Enterprise Resource Planning) czy CRM (Customer Relationship Management), jak i zewnętrznymi bazami danych, jak BIK, BIG czy KRS) gwarantuje dostęp do danych z różnych źródeł i możliwość kompleksowej analizy potencjalnej inwestycji, w celu prawidłowego określenia ryzyka transakcyjnego. System umożliwia określenie parametrów analizy wniosków kredytowych, których spełnienie prowadzi do automatycznego udzielenia decyzji pozytywnej, całkowicie pomijając zaangażowanie analityka. W przypadku negatywnej oceny, wniosek można odrzucić lub skierować do dalszej ewaluacji.

 

W pełni zautomatyzowany proces scoringu kredytowego i podejmowania decyzji kredytowych, od wpłynięcia wniosku po podpisanie umowy za pomocą e-podpisu, znacznie przyspiesza cały proces i wpływa na wzrost satysfakcji z obsługi klienta. Dowiedz się, jak firma Siemens Finance wykorzystała potencjał automatyzacji i zbudowała silnik scoringowy we współpracy z wewnętrznym zespołem  IT.

KYC jest procesem realizowanym przez instytucje finansowe celem identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta, prowadzonej przez niego działalności oraz źródła funduszy będących przedmiotem transakcji. Jest to szczególnie ważny proces w branży bankowej i finansowej, gdzie przy nawiązywaniu współpracy z nowym klientem, firmy muszą uwzględnić rozmaite rodzaje ryzyka.

WEBCON BPS pozwala zautomatyzować i sprawnie zarządzać całym procesem KYC, w tym gromadzeniem odpowiednich dokumentów, oceną danych i ryzyka, monitoringiem klienta oraz raportowaniem. Wszystko w ramach jednej, kompleksowej aplikacji.

Automatyczna segmentacja klientów (w oparciu o czynniki ryzyka i ustalone reguły biznesowe) pozwala firmom maksymalizować zyski i ograniczać straty.

 

Nasi klienci korzystają również z dedykowanego kwestionariusza, który pozwala na cykliczne aktualizowanie informacji o danym kontrahencie: opiekun klienta wypełnia ankietę, w której określa jego wartość z perspektywy firmy oraz jego zaangażowanie i potencjał do zrealizowania kolejnych transakcji.

Klasyczne systemy CRM nie pozwalają na łatwą adaptację i dostosowanie do specyfiki danej branży. Jest to szczególnie odczuwalne i problematyczne w przypadku firm finansowych, gdzie trudno mówić o jednym “branżowym standardzie”, gdyż organizacje te często oferują innowacyjne produkty i usługi, wymagające indywidualnego podejścia. Dlatego nasi klienci z sektora finansowego wolą stworzyć własny, „szyty na miarę”, system CRM na platformie WEBCON BPS, a następnie w łatwy sposób integrować go z innymi procesami, również wspieranymi przez system (ocena ryzyka, przygotowanie oferty, zarządzanie kontraktami itp.).

Dzięki dostępnym szablonom, opiekunowie klienta mogą przygotowywać oferty znacznie szybciej i bez angażowania pracowników administracyjnych. WEBCON BSPS automatycznie monitoruje wskaźniki referencyjne dla wysokości marży i prowizji pośrednika, ostrzegając o zbyt niskich wartościach, aby zapobiec zawarciu nierentownej transakcji.

 

Dla niezdecydowanych klientów, za pomocą obiegu (workflow) Szybka Oferta, opiekun może w prosty sposób przygotować wstępną ofertę – wystarczy wypełnić kilka podstawowych pól formularza, aby system wyeksportował wstępną wersję prostej oferty, na podstawie wcześniej określonych reguł biznesowych. Po akceptacji warunków, pracownik może przygotować pełną ofertę wraz z umową.

W przypadku odejścia pracownika z firmy, odpowiedzialnego za wielu klientów, należy zadbać o to, by zostali oni sprawnie przydzieleni do nowych opiekunów. Proces ten nie powinien być dla klienta zbyt problematyczny. Dzięki dedykowanej aplikacji możesz łatwo i sprawnie przeprocesować zmianę opiekuna klientów, mając pewność, że żaden z nich nie zostanie pominięty, bez względu na to, czy chodzi o ponowne przydzielenie 10 czy 100 klientów. Proces zostanie odpowiednio udokumentowany oraz wykonany w sposób szybki i transparentny. Aplikacja może również obejmować usunięcie dostępów odchodzącego pracownika (np. do firmowej sieci).

Nasi klienci potrzebowali rozwiązania, które usprawni i obniży koszty procesu zarządzania umowami – począwszy od sporządzenia i podpisania dokumentów, po monitoring oraz ich archiwizację. Zarządzanie umowami za pomocą maili było nieefektywne, czasochłonne i znacznie utrudniało śledzenie postępów w realizacji procesu, zgodność z regulacjami i zapobieganie błędom. Dzięki dedykowanej aplikacji opartej o elektroniczny obieg umów, nasi klienci posiadają zestawienie wszystkich umów, mogą z łatwością monitorować ich status, korzystać z gotowych szablonów dokumentów, a także otrzymywać powiadomienia o zbliżających się ważnych terminach (np. na przedłużenie umowy). Workflow umów stworzony w WEBCON BPS pozwala automatycznie przydzielać zadania, sprawnie zarządzać negocjacją umów i współpracą pomiędzy zaangażowanymi stronami. Umożliwia także przypisanie użytkownikom różnych uprawnień dostępowych, a rozbudowane ścieżki audytu gwarantują przejrzystość procesu.

Dowiedz się więcej o automatyzacji procesu zarządzania umowami z WEBCON BPS.

Nieefektywne zarządzanie korespondencją może mieć wiele negatywnych konsekwencji dla organizacji. Długi czas odpowiedzi na zapytania, zagubione lub przeoczone ważne dokumenty, kary za opóźnienia w ich obsłudze, wysokie koszty procesu z uwagi na jego manualną realizację – to tylko niektóre z nich. Bywa, że nasi klienci wysyłają ponad 1000 listów dziennie, dlatego sprawna obsługa korespondencji to dla nich konieczność.

WEBCON BPS wspiera zarządzanie korespondencją, umożliwiając jej elektroniczne rejestrowanie, skanowanie, automatyczne rozpoznawanie danych i przekazywanie korespondencji odpowiednim osobom, zgodnie z zaprojektowanym obiegiem. Automatyzacja obiegu korespondencji znacząco usprawnia przebieg procesu, gwarantuje bezpieczeństwo oraz łatwiejszy dostęp do przesyłanych dokumentów.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu obiegiem korespondencji z WEBCON BPS. 

Wejście w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) spowodowało, że przedsiębiorstwa stanęły przed szeregiem nowych wyzwań w zakresie przetwarzania danych klientów. WEBCON BPS zapewnia kompleksową automatyzację usuwania danych osobowych i pozwala klientom zarządzać tym procesem w sposób zgodny z postanowieniami RODO.

Automatyzacja windykacji znacznie przyspiesza i usprawnia proces wezwania do zapłaty. Pozwala na monitorowanie każdego etapu procesu windykacyjnego przy pomocy precyzyjnych danych, automatyczne, masowe wysyłanie przypomnień o płatnościach w celu zwiększenia skuteczności windykacji, a także odciążenie pracowników od wykonywania czasochłonnych zadań administracyjnych, takich jak raportowanie i wykonywanie analiz. Daje również możliwość łatwego monitorowania terminowego dokonania zapłaty oraz pobierania dodatkowych opłat wynikających z opóźnienia w płatności.

Dedykowana aplikacja pomaga sprawnie zarządzać sprawami sądowymi, w których firma jest stroną (m.in. monitorować terminy i wysokość opłat sądowych, prowadzić rejestr zaangażowanych pracowników). Dzięki inteligentnemu raportowaniu, z łatwością poznasz faktyczny koszt współpracy z każdym klientem, uwzględniając również opłaty związane z wejściem na drogę sądową.

Nasi klienci za pomocą WEBCON BPS są w stanie zautomatyzować 9 na 10 procesów biznesowych – od prostych po skomplikowane, od standardowych po specyficzne, od wspierających po krytyczne.

Zobacz, jakie inne procesy możesz usprawnić z naszą platformą >> 

Umów się na rozmowę z naszym konsultantem,
aby dowiedzieć się, w jaki sposób pomagamy
i umacniamy pozycję naszych klientów z sektora finansowego oraz co możemy zrobić dla Twojej firmy.

Dowiedz się więcej o tym, jak WEBCON BPS wspiera organizacje z branży finansowej:

Siemens Finance: Droga od wyboru platformy do wewnętrznego zespołu projektowego
[CASE STUDY]

Czy automatyzacja procesów biznesowych rzeczywiście się opłaca?
[POZNAJ WYNIKI BADANIA]

Societe Generale ELP: Cyfrowa transformacja w praktyce
[CASE STUDY]

Skontaktuj się z nami

Dowiedz się, jak wspieramy firmy z branży finansowej.

Umów się na indywidualne demo platformy lub opowiedz nam o swoich potrzebach biznesowych, a my powiemy Ci, jak możemy je zaadresować.

* Pola wymagane
top