Nowa wersja naszej platformy low-code już dostępna! Poznaj WEBCON BPS 2021

Z radością oddajemy w Państwa ręce kolejną odsłonę naszej platformy low-code do automatyzacji i zarządzania procesami biznesowymi, WEBCON BPS! Wersja 2021 to przede wszystkim jeszcze więcej możliwości w zakresie tworzenia nowoczesnych i elastycznych aplikacji biznesowych, większe wsparcie dla ich utrzymania oraz całkowita nowość: WEBCON BPS Designer Desk, czyli narzędzie, które na zawsze zmieni sposób zbierania wymagań biznesowych dla aplikacji!

 

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi zmianami i usprawnieniami, które wprowadziliśmy w najnowszej wersji platformy.

 

WEBCON BPS 2021 - Premiera nowej wersji platformy low-code do automatyzacji procesów i workflow, BPM, DMS i elektronicznego obiegu dokumentów

 

WEBCON BPS Designer Desk

Designer Desk to zupełnie nowe narzędzie w palecie twórców aplikacji biznesowych. Zostało stworzone, by wesprzeć proces zbierania wymagań biznesowych, przekazywania ich pomiędzy użytkownikami biznesowymi i departamentem IT oraz prototypowania aplikacji. Pozwala znacząco usprawnić komunikację pomiędzy biznesem a IT, jak również zdecydowanie przyspieszyć procesy uruchamiania i realizacji projektów budowy aplikacji biznesowych.

Dzięki wprowadzeniu WEBCON BPS Designer Desk:

  • Użytkownicy biznesowi mogą - prowadzeni krok po kroku przez narzędzie - zebrać wymagania dla aplikacji o charakterze procesowym, opisując założenia funkcjonowania formularza, zasady przypisywania zadań w obiegu i zakres pożądanej integracji z zewnętrznymi narzędziami, a następnie uruchomić i przetestować działający prototyp takiej aplikacji.
  • Użytkownicy departamentu IT oraz tzw. power users, korzystając z dobrze znanego im już WEBCON BPS Designer Studio, mogą - na podstawie danych zebranych w WEBCON BPS Designer Desk - uzupełnić konfigurację prototypu o elementy wymagające pracy doświadczonych użytkowników platformy, a następnie przenieść aplikację na środowisko testowe i (docelowo) produkcyjne.

 

WEBCON BPS 2021 - Premiera nowej wersji platformy low-code do automatyzacji procesów i workflow, BPM, DMS i elektronicznego obiegu dokumentów | Designer Desk 2021

 

Wprowadzenie WEBCON BPS Designer Desk jest zwieńczeniem koncepcji kompleksowej platformy, obsługującej każdy etap tworzenia narzędzi dla biznesu:

  • od wstępnego zbierania wymagań oraz tworzenia i testowania prototypu (co teraz jest możliwe bez udziału departamentu IT),
  • poprzez budowę kompletnej aplikacji biznesowej, jej integrację z używanymi przez firmę narzędziami informatycznymi i wygenerowanie dokumentacji powykonawczej,
  • aż po zarządzanie zmianami i dalszym rozwojem, ewolucją aplikacji - z pełną obsługą cyklu Dev-Test-Prod i automatycznym generowaniem dokumentacji wprowadzanych zmian,
  • oraz wsparcie utrzymania i troubleshootingu tak utworzonych aplikacji.

 

Zmiany i usprawnienia w WEBCON BPS Portal

Wraz z wersją 2021, odświeżyliśmy interfejs WEBCON BPS Portal – wprowadziliśmy nową, bardziej przejrzystą szatę graficzną oraz ulepszenia w zakresie ergonomii Portalu:

  • ułatwione zarządzanie logotypem portalu w obrębie tematów, gdzie jednocześnie wprowadziliśmy możliwość ustawienia obrazka tła,
  • umożliwienie zmiany wielkości kafelka startu aplikacji,
  • nowa sekcja „Ulubione”, w ramach strony domowej portalu, dzięki której dostęp do najważniejszych dla użytkownika aplikacji jest jeszcze prostszy,
  • wzbogacenie strony aplikacji o możliwość przypięcia ulubionych raportów i dashboardów użytkownika, natomiast w przypadku nowych użytkowników, sekcja ta zostanie uzupełniona elementami najczęściej wykorzystywanymi w firmie.

 

WEBCON BPS 2021 - Premiera nowej wersji platformy low-code do automatyzacji procesów i workflow, BPM, DMS i elektronicznego obiegu dokumentów

 

Wprowadziliśmy również nowy raport typu KPI (Key Performance Indicator), który pozwala wyświetlać czas realizacji zadań w poszczególnych krokach obiegów, zestawiając je z oczekiwanymi czasami edycji formularza oraz łącznym czasem przypisania zadania do użytkownika. Raport ten umożliwia odnajdywanie tzw. wąskich gardeł w obsłudze procesów, a tym samym ułatwia ich skuteczną optymalizację.

 

WEBCON BPS 2021 - Premiera nowej wersji platformy low-code do automatyzacji procesów i workflow, BPM, DMS i elektronicznego obiegu dokumentów

 

Nowe możliwości formularza

Wraz z wersją 2021, ujednoliciliśmy style stosowane w obrębie formularza, dodaliśmy nowe kontrolki i rozbudowaliśmy działanie tych już istniejących.

WEBCON BPS 2021 - Premiera nowej wersji platformy low-code do automatyzacji procesów i workflow, BPM, DMS i elektronicznego obiegu dokumentów

 

Jedną z nowości jest kontrolka urlopowa, która daje możliwość przejrzystej wizualizacji harmonogramu planowanych nieobecności w ramach procesu urlopowego. Kontrolka prezentuje również informacje o ilości wciąż dostępnych dni urlopu oraz tych już wykorzystanych przez pracownika.

 

WEBCON BPS 2021 - Premiera nowej wersji platformy low-code do automatyzacji procesów i workflow, BPM, DMS i elektronicznego obiegu dokumentów

 

Wprowadziliśmy również nową kontrolkę HTML - rozwiązanie, dzięki któremu możliwe staje się tworzenie własnych kontrolek formularza, bez konieczności programowania w .NET, lecz za pomocą kodu HTML oraz JScript.

 

Usprawnienia w zakresie utrzymywania aplikacji i troubleshootingu

Najnowsza wersja WEBCON BPS to również duże usprawnienia w zakresie mechanizmów diagnostyki zachowania portalu i formularza. Dzięki zmianom wprowadzonym w wersji 2021, identyfikowanie źródła ewentualnych problemów konfiguracyjnych staje się znacznie prostsze – co pozwala zminimalizować tzw. downtime i jak najszybciej przywrócić oczekiwaną funkcjonalność aplikacji.

 

WEBCON BPS 2021 - Premiera nowej wersji platformy low-code do automatyzacji procesów i workflow, BPM, DMS i elektronicznego obiegu dokumentów

 

Silnie rozwinięta została również funkcjonalność analizy wydajności – dzięki możliwości wyświetlenia czasu trwania każdej operacji (od czasu wykonania zapytania do źródła danych, aż do czasu wykonania reguł biznesowych), możliwe jest określenie tzw. wąskich gardeł, wpływających na odczucia użytkownika systemu.

Wraz z poszerzeniem zakresu informacji prezentowanych przez tryb diagnostyczny, wprowadziliśmy możliwość rejestrowania sesji i udostępnienia jej administratorowi systemu. W przypadku napotkania błędu działania, użytkownik uruchamia tryb diagnozowania, wykonywane przez niego operacje są rejestrowane, a następnie udostępniane administratorowi, który może je przejrzeć w dogodnym dla siebie czasie.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą nowych funkcjonalności oraz usprawnień wprowadzonych w WEBCON BPS 2021:

WEBCON BPS 2021 - Nowa wersja platformy low-code do automatyzacji procesów i workflow, BPM oraz elektronicznego obiegu dokumentów

 

Tutaj znajdą Państwo szczegółowy opis wszystkich nowych funkcjonalności, które zawarliśmy w changelogu wersji 2021 >

Pobierz najnowszą wersję platformy >

 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on reddit
Share on email
WEBCON jest producentem WEBCON BPS – platformy low-code klasy BPM (Business Process Management). To idealne rozwiązanie zwłaszcza dla dużych firm i korporacji, szukających systemu workflow do elektronicznego obiegu dokumentów czy digitalizacji i automatyzacji procesów biznesowych. WEBCON BPS umożliwia szybkie budowanie aplikacji biznesowych bez kodowania. Pozwala również na – elastyczne i z natychmiastowym efektem – dostosowywanie ich do zmieniających się potrzeb.

Kontakt

Napisz do nas
Nasze biura:

© WEBCON 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności

top