Poznaj wyniki prestiżowego badania firmy Forrester The Total Economic Impact™ Of WEBCON BPS

Total Economic Impact ™ of WEBCON BPS to badanie zrealizowane przez wiodącą w branży IT firmę konsultingową, Forrester Consulting. Ma na celu wykazać potencjalne korzyści biznesowe i finansowe wynikające z wdrożenia WEBCON BPS w organizacji. Badanie pokazało, że po wdrożeniu platformy firmy mogą się spodziewać zwrotu z inwestycji na poziomie 113% w ciągu trzech lat i przyspieszyć swoje procesy biznesowe o nawet 87%, oszczędzając dzięki temu ponad $600 000.

 

 

Czy WEBCON BPS może pomóc firmie pracować szybciej, bardziej efektywnie i jednocześnie generować duże oszczędności? Odpowiedź brzmi tak, ale nie wierz nam na słowo – liczby mówią same za siebie!

Badanie Total Economic Impact ™of WEBCON BPS ma na celu pomóc firmom ocenić potencjalne korzyści biznesowe i finansowe wynikające z wdrożenia naszej platformy do automatyzowania i zarządzania procesami biznesowymi. Zapewnia kompleksową analizę korzyści, kosztów i ryzyka związanego z wdrożeniem WEBCON BPS oraz bada potencjalny zwrot z inwestycji.

 

Wśród najważniejszych korzyści biznesowych, Forrester wymienił:

 • Zwrot z inwestycji na poziomie 113%
 • Zaoszczędzenie $605 230 dolarów, dzięki zautomatyzowaniu procesów biznesowych
 • Przyspieszenie procesów wewnętrznych o 87%, takich jak złożenie wniosku urlopowego czy onboarding
 • Przyspieszenie kompleksowych procesów zewnętrznych o 67%, co wpłynęło na wzrost satysfakcji z obsługi klienta

 

Wdrożenie WEBCON BPS pozwoliło nam uniknąć kosztów na poziomie około 1,17 miliona dolarów, które czekałyby nas w sytuacji konieczności zakupu, wdrażania i utrzymywania alternatywnych, gotowych do użycia rozwiązań dostępnych na rynku do zautomatyzowania poszczególnych procesów

Dyrektor IT, branża finansowa

 

Przeczytaj badanie Total Economic Impact ™ of WEBCON BPS

 

Metodyka

Total Economic Impact ™ wykorzystuje metodykę opracowaną przez Forrester Consulting. Jej celem jest ułatwienie zarządom wyboru systemów IT - określenie kosztów, korzyści, elastyczności rozwiązań i czynników ryzyka wdrożeniowego ma pomóc w podjęciu właściwej decyzji inwestycyjnej.

Firma Forrester przeprowadziła wywiad z jednym z naszych klientów z branży finansowej, który ma wieloletnie doświadczenie w usprawnianiu procesów z użyciem WEBCON BPS. Firma jest częścią globalnej organizacji, zatrudniającej ponad 300 000 pracowników na całym świecie.

Przed wdrożeniem WEBCON BPS, organizacja ta nie posiadała rozwiązania klasy BPM (Business Process Management). Wiele wewnętrznych i zewnętrznych procesów biznesowych było realizowanych manualnie, przy pomocy kartek papieru, arkuszy kalkulacyjnych czy wiadomości e-mail.

Dzięki WEBCON BPS, organizacja była w stanie skrócić czas realizacji procesów (np. wniosek urlopowy, onboarding nowych pracowników) oraz wdrożyć nowe rozwiązania (np. ocena ryzyka klienta), co wpłynęło na wzrost satysfakcji z jakości obsługi klienta. Osiągnięto to wszystko przy jednoczesnej standaryzacji procesów, zapewnieniu nowoczesnego, przyjaznego dla pracowników rozwiązania i usprawnieniu zarządzania zmianą.

 

Kluczowe wyzwania biznesowe

Oto główne wyzwania, z jakimi borykała się organizacja przed wdrożeniem WEBCON BPS:

 • Czasochłonne i powtarzalne czynności, które wydłużyły czas obsługi procesów, wpływając zarówno na satysfakcję klientów, jak i samych pracowników
 • Słaba transparentność oraz kontrola nad procesami biznesowymi, co skutkowało potencjalnym przekraczaniem założonych terminów realizacji, ryzykiem niezgodności z procedurami i standardami korporacyjnymi oraz nieefektywnym dostępem do informacji
 • Wysoki koszt gotowych rozwiązań i czasochłonna ocena, która może skutkować nadaniem priorytetu niektórym biznesowym przypadkom użycia nad innymi

 

Najważniejsze korzyści biznesowe

 • Usprawnienie procesów wewnętrznych

Procesy, które kiedyś realizowane były manualnie i za pomocą papierowych dokumentów, zostały zautomatyzowane i przekształcone w formę cyfrową. W połączeniu z wykorzystaniem optycznego rozpoznawania znaków (OCR) i sztucznej inteligencji, procesy wewnętrzne zostały przyspieszone o 87%. Zaoszczędzony czas pracownicy mogli przeznaczyć na realizację bardziej ambitnych zadań.

 • Usprawnienie kompleksowych procesów zewnętrznych

Kompleksowe procesy zewnętrzne w znacznej części związane są z obsługą klienta, dlatego ich przyspieszenie było dla firmy niezwykle istotne. Dzięki WEBCON BPS, firma zaczęła szybko tworzyć nowe aplikacje w celu poszerzania i optymalizowania swojej oferty. Dzięki zautomatyzowaniu procesu wydawania decyzji kredytowych, udało im się na przykład zredukować aż 4 FTE potrzebne dotychczas do obsługi tego procesu.

 • Usprawnienie nieskomplikowanych procesów zewnętrznych

Zautomatyzowanie nieskomplikowanych procesów, takich jak zakup materiałów biurowych czy sprzętu IT, pozwoliło przyspieszyć je o aż 67%.

 • Ulepszona współpraca międzydziałowa

WEBCON BPS pozwolił IT i biznesowi współpracować w sposób dotychczas niemożliwy. Programiści i użytkownicy biznesowi są dziś w stanie wspólnie tworzyć rozwiązania w sposób iteracyjny, zaprojektować idealny workflow, a szybkie i łatwe wdrażanie modyfikacji sugerowanych przez biznes nie tylko usprawnia komunikację, ale także pomaga upewnić się, że proces działa zgodnie z oczekiwaniami.

 • Możliwość szybkiego prototypowania

WEBCON BPS umożliwił organizacji szybkie prototypowanie nowych rozwiązań i testowanie ich w praktyce, znacznie skracając czas wprowadzania nowych produktów i usług na rynek.

 • Większa przejrzystość procesów biznesowych

Dla każdego procesu dostępna jest szczegółowa ścieżka audytu. Większa transparentność to ułatwione zarządzanie procesami i efektywniejsza optymalizacja – z łatwością można sprawdzić, które elementy procesu działają dobrze, a które wymagają poprawy lub zmiany. Pomaga to zarządom w aktualizowaniu strategii rozwoju oraz bieżącym korygowaniu przyjętego kursu.

 

W wielu przypadkach, tworzenie nowych aplikacji wewnętrznie na platformie WEBCON BPS było znacznie szybsze i tańsze, niż zakup i wdrożenie gotowych rozwiązań oferowanych przez zewnętrznych dostawców.

IT team leader, branża finansowa

 

 

Źródło: The Total Economic Impact™ of WEBCON BPS by Forrester

 

 

Przeczytaj pełne badanie lub skontaktuj się z naszym ekspertem, aby dowiedzieć się, jakie korzyści biznesowe platforma WEBCON BPS może przynieść Twojej firmie.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on reddit
Share on email
WEBCON jest producentem WEBCON BPS – platformy low-code klasy BPM (Business Process Management). To idealne rozwiązanie zwłaszcza dla dużych firm i korporacji, szukających systemu workflow do elektronicznego obiegu dokumentów czy digitalizacji i automatyzacji procesów biznesowych. WEBCON BPS umożliwia szybkie budowanie aplikacji biznesowych bez kodowania. Pozwala również na – elastyczne i z natychmiastowym efektem – dostosowywanie ich do zmieniających się potrzeb.

Kontakt

Napisz do nas
Nasze biura:

© WEBCON 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności

top