S04: WEBCON BPS – integracje z systemami IT

Dostępne terminy szkoleń:
24-25 kwietnia 2024
26-27 czerwca 2024

O kursie:

Podczas interaktywnych warsztatów uczestnicy poznają zaawansowane techniki integracji i wymiany danych pomiędzy aplikacjami biznesowymi budowanymi na platformie WEBCON BPS, a innymi systemami IT. Są to między innymi webserwisy REST/SOAP, metody komunikacji z bazami danych, a także natywne funkcjonalności platformy w tym zakresie.
Dzięki dobrze zaprojektowanej i wdrożonej integracji można tak zoptymalizować procesy biznesowe, że zarówno szybkość wymiany danych, jak i ich jakość, dostępność i efektywność wykorzystania znacząco usprawnią pracę całej firmy.

Dla kogo?

Jest to kurs zaawansowany dla użytkowników, którzy chcą jak najefektywniej wykorzystać możliwości integracji WEBCON BPS z innymi systemami w ramach firmowej infrastruktury IT.
WEBCON BPS – integracje z systemami IT to przede wszystkim warsztaty i ćwiczenia poprzedzone krótkimi informacjami o omawianym temacie. To również okazja do zadawania pytań i wymiany informacji.

Agenda szkolenia

Uwaga! Kolejność zajęć wymienionych w agendzie może ulec zmianie.

Dzień 1:

 • Komunikacja poprzez REST WebService na przykładzie MS GRAPH
  • – Przygotowanie połączenia
  • – Pobieranie informacji
  • – Przekazywanie danych
 • Tworzenie nowych instancji przez użytkowników zewnętrznych z wykorzystaniem Public Forms
 • Wykonywanie zadań oraz podgląd dokumentów przez użytkowników zewnętrznych poprzez Public Links
 • MS Entra jako zewnętrzny provider logowania
 • Komunikacja poprzez SOAP WebService
  • – Przygotowanie połączenia
  • – Pobieranie informacji
  • – Przekazywanie danych

Dzień 2:

 • BPS REST API jako forma komunikacji z Webcon BPS
  • – Przygotowanie aplikacji
  • – Nadanie uprawnień
  • – Zapoznanie ze Swagger’em
  • – Uwierzytelnienie
  • – Tworzenie nowych instancji
  • – Modyfikowanie istniejących dokumentów
 • Komunikacja z wykorzystaniem Tabel pośrednich
  • – Wpisy danych nagłówkowych
  • – Weryfikacja statusu
  • – Obsługa list pozycji
 • Wystawienie Widoków jako sposób przekazania aktualnej informacji
 • Współedycja pliku z wykorzystaniem Onedrive

Dodatkowe informacje organizacyjne

Kurs WEBCON BPS – integracje z systemami IT trwa dwa dni (16 godzin lekcyjnych) i realizowany jest w formie zdalnej, z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.
Organizator zapewnia:
 • dostęp do skonfigurowanych środowisk szkoleniowych z najnowszą wersją systemu WEBCON BPS,
 • materiały z pełnym opisem wykonywanych ćwiczeń.
Wymagania dla uczestników:
 • znajomość podstawowych pojęć w zakresie wykorzystania webserwisów oraz umiejętność pisania zapytań SQL w stopniu podstawowym (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE TABLE/VIEW),
 • akceptacja Regulaminu WEBCON Academy.
Przed szkoleniem warto samodzielnie zapoznać się z programem do testowania web API (np. Postman) oraz z SQL Server Management Studio.

Chcesz poznać koszt i warunki uczestnictwa?
Skontaktuj się z nami!

WEBCON jest producentem WEBCON BPS – platformy low-code klasy BPM (Business Process Management). To idealne rozwiązanie zwłaszcza dla dużych firm i korporacji, szukających systemu workflow do elektronicznego obiegu dokumentów czy digitalizacji i automatyzacji procesów biznesowych. WEBCON BPS umożliwia szybkie budowanie aplikacji biznesowych bez kodowania. Pozwala również na – elastyczne i z natychmiastowym efektem – dostosowywanie ich do zmieniających się potrzeb.

Kontakt

Napisz do nas
Nasze biura:

© WEBCON 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności

top