Część 4 video recenzji WEBCON BPS Michaela Gretha: narzędzia zwiększające użyteczność i produktywność

Kluczem do pomyślnego przejścia cyfrowej transformacji jest przekonanie użytkowników, by faktycznie wykorzystywali aplikację biznesową, która wprowadza innowację do firmy. Zobacz, jak WEBCON BPS zwiększa użyteczność aplikacji biznesowych, a co za tym idzie, sympatię jaką darzą je użytkownicy.

Przejście z rozwiązań analogowych na cyfrowe usprawnia działanie organizacji pod warunkiem, że dane rozwiązanie jest efektywnie wykorzystywane przez pracowników. Przekonać ich mogą do tego osobiste korzyści, jakie zapewnia im dane rozwiązanie, czyli szeroko rozumiane usprawnienie wykonywania ich codziennych obowiązków.

W czwartym odcinku video recenzji WEBCON BPS SharePoint MVP Michael Greth oraz Holger Fleck, reprezentujący niemiecką firmę Axians, partnera WEBCON, wyjaśniają w jaki sposób WEBCON BPS sprawia, że użytkownicy zakochują się w swoich narzędziach IT.

Jednym z takich rozwiązań są funkcjonalności ułatwiające nawigację i korzystanie z aplikacji, np. podgląd graficzny, spersonalizowane instrukcje, w tym możliwość zagnieżdżenia w formularzu instrukcji video, jak również podgląd funkcji konkretnych klawiszy.

WEBCON BPS oferuje również ułatwienia polegające na automatyzacji przetwarzania dokumentów, np. wypełnianie danymi, generowanie plików w oparciu o dane z formularza oraz ich aktualizację w przypadku aktualizacji metadanych – a to wszystko dzięki wbudowanemu dodatkowi Office 365.

Z kolei wbudowany dodatek Outlook umożliwia automatyczne generowanie maili i wysyłanie opracowanych dokumentów bez konieczności zapisywania ich na dysku użytkownika, przeciąganie plików pomiędzy obiegiem a klientem pocztowym, podgląd obiegu z poziomu klienta pocztowego oraz śledzenie zmian wprowadzonych przez zewnętrznych użytkowników z poziomu załącznika.

Więcej w rozmowie Michaela Gretha z Holgerem Fleckiem (j. niem.)

 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on reddit
Share on email
top