Kurs na poziomie Basic to najlepszy sposób na rozpoczęcie pracy z platformą i zdobycie podstawowych kompetencji w zakresie konfiguracji WEBCON BPS Designer Studio. Szkolenia w ramach kursu odbywają się w siedzibie WEBCON, w Krakowie.


Ten kurs jest właśnie dla Ciebie, jeśli: 

 • Rozpoczynasz przygodę z WEBCON BPS w organizacji, która już korzysta z platformy  
 • Twoja firma jest Partnerem WEBCON  
 • Interesujesz się nowoczesnymi technologiami (low-code) automatyzacji procesów i dostarczania aplikacji biznesowych  
 • Dostarczasz i utrzymujesz aplikacje biznesowe oraz obiegi zadań i dokumentów (workflow) 

 

Jakie umiejętności zdobędą uczestnicy podczas kursu? 

 • Konfiguracja procesów 
 • Konfiguracja Designer Studio 
 • Znajomość akcji i  zdarzeń, które funkcjonują w aplikacjach biznesowych 
 • Konstruowanie prawidłowo działających aplikacji 
 • Budowanie raportów tabelarycznych i graficznych 
 • Budowanie dedykowanych Dashboardów (np. dla zarządu czy poszczególnych działów) 

 

Do czego przyda Ci się ten kurs? 

Kurs Basic to nie tylko kolejne szkolenie na drodze Twojego rozwoju zawodowego i kontynuowania edukacji, ale też ogromna szansa na podjęcie nowych ról i wyzwań w organizacji. Posiadając wiedzę z zakresu konfiguracji procesów biznesowych, opartych o tak renomowaną i prawdziwie innowacyjną  technologię jak WEBCON BPS, możesz bardzo łatwo zmienić swoją ścieżkę kariery – zarówno w kierunku analityka, jak i specjalisty wdrożeniowego z zakresu automatyzacji procesów biznesowych i workflow. 

 

Jakich kompetencji oczekujemy od uczestników? 

Od uczestników kursu na poziomie Basic nie wymagamy specjalistycznych umiejętności zarówno dotyczących umiejętności budowania zapytań SQL, obsługi JavaScript czy innych, zaawansowanych systemów informatycznych.  

Ważne jest, aby uczestnik dysponował ogólną, podstawową wiedzą na temat tego, jak funkcjonują i z czego się składają procesy i aplikacje biznesowe w organizacjach. Pomocna będzie też znajomość zagadnienia zarządzania przez procesy. 

Mile widziane jest rozumienie koncepcji budowy aplikacji biznesowych, ich przeznaczenia, działania oraz tego, w jaki sposób należy raportować i przekazywać do biznesu informacje, w nich zgromadzone i przetwarzane.  

 

Co dalej? 

Po ukończeniu kursu na poziomie Basic możesz od razu rozpocząć kurs na poziomie Advanced, w wybranej przez Ciebie ścieżce kształcenia (Track). Dodatkowo możesz rozpocząć kurs z poziomu Expert, w preferowanej przez siebie opcji: Development, Document Management czy Administration. 

Możesz być konsultantem wdrożeniowym, handlowcem czy analitykiem biznesowym, informatykiem w organizacji, czy kierownikiem działu lub członkiem zespołu, który będzie wdrażał na rzecz Twojej firmy procesy biznesowe w oparciu o WEBCON BPS. 

 

Podczas kursu:

 • Nauczysz się budować obiegi na platformie WEBCON BPS w stopniu średniozaawansowanym
 • Nauczysz się tworzyć i modyfikować źródła danych
 • Nauczysz się personalizować stworzone rozwiązania za pomocą reguł formularza i reguł biznesowych
 • Nauczysz się zarządzać Portalem WEBCON BPS  uniwersalnym narzędziem do wizualizacji procesów biznesowych
 • Dowiesz się jak wykorzystać witryny WebParty WEBCON BPS na witrynach Sharepoint
 • Poznasz WEBCON BPS Designer Studio i jego możliwości

 

Organizator zapewnia:

 • Środowisko IT na potrzeby szkoleń oraz pracy własnej uczestnika
 • Materiały szkoleniowe, prezentacje (także w wersji drukowanej) i materiały pomocnicze
 • Przerwy kawowe oraz catering
 • Przestrzeń do samodzielnej pracy
 • Dostęp do konsultacji z trenerem podczas kursu

 

Od uczestników wymagamy:

 • Laptopa do pracy podczas kursów. Na laptopie muszą być zainstalowane MS Outlook, MS Word i MS Excel
 • Wyboru ścieżki docelowej ścieżki kształcenia i powiadomienia WEBCON na etapie zamówienia kursu
 • Wyboru trybu udziału w kursach (w siedzibie lub zdalnie) i powiadomienia WEBCON na etapie zamówienia kursu
 • Aktywnego udziału w zajęciach
 • Akceptacji Regulaminu WEBCON Academy

Kursy Basic odbywają się w siedzibie WEBCON, w Krakowie.

PROGRAM KURSU

PONIEDZIAŁEK

Pierwsze uruchomienie WEBCON BPS Designer Studio

 • Wprowadzenie adresu WEBCON BPS Portal
 • Konfiguracja połączenia z bazą danych

Wprowadzenie

 • Aplikacja, proces – definicje

Aplikacja Zakupy Firmowe

 • Obieg dokumentów
 • Atrybuty
 • Typ formularza
 • Atrybuty na formularz
 • Matryca atrybutów

Wizualizacja aplikacji – WEBCON BPS Portal

 • WEBCON BPS Portal – strona główna
 • WEBCON BPS Portal – witryna aplikacji

WEBCON BPS Portal – konfiguracja

 • Przycisk Start Procesu Zapotrzebowania (WEBCON BPS Studio)
 • Raport Wszystkie zapotrzebowania (WEBCON BPS Studio)
 • Dashboard – (WEBCON BPS Portal)

Wizualizacja na witrynach SharePoint (klasyczna)

 • Przycisk Startu Procesu na witrynie SharePoint
 • Raport Moje aktywne zadania na witrynie SharePoint
 • Raport Wszystkie Zapotrzebowania na witrynie SharePoint

Zerwanie dziedziczenia między krokami obiegu

Akcje

 • Akcja typu „Zmień wartość pola”
 • Powiadomienia e-mail
 • E-mail – szablony

WTOREK

Atrybut typu Tabela danych

 • Dodanie Źródła BPS
 • Atrybut Tabela danych

Warunkowe sterowanie obiegiem

 • Krok Sterowanie Obiegiem
 • Warunek sterowania obiegiem
 • Stałe globalne

Timeout – limit czasu na wykonanie zadania

 • Definicja timeout’u
 • Powiązanie akcji z timeout’em

Warunkowe przypisanie zadań

 • Lista SharePoint: „Kategorie”
 • Listy SharePoint Kategorie jako źródło danych
 • Atrybut Kategoria
 • Krok – Akceptacja merytoryczna

Lista pozycji zapotrzebowania

 • Towary jako lista SharePoint
 • Lista Towary jako źródło danych Share Point
 • Atrybut – Lista pozycji zapotrzebowania
 • Powiązanie kolumny Nazwa ze źródłem danych
 • Atrybut Lista pozycji zapotrzebowania na formularzu
 • Filtrowanie Towarów według wybranej kategorii
 • Podsumowanie Listy pozycji zapotrzebowania

Lista pozycji zapotrzebowania (źródło BPS)

 • Lista towarów – proces słownikowy
 • Lista towarów jako źródło BPS
 • Atrybut lista pozycji zapotrzebowania
 • Powiązanie kolumny Nazwa towaru ze źródłem danych
 • Atrybut Lista pozycji zapotrzebowania na formularzu
 • Filtrowanie Towarów według wybranej kategorii
 • Podsumowanie Listy pozycji zapotrzebowania

Atrybuty globalne

 • Baza MSSQL jako źródło danych
 • Dostawca jako Atrybut Globalny
 • Dostawca – Atrybuty Procesowe
 • Dostawca – widok na formularzu

Generowanie dokumentów Word

 • Instalacja WEBCON BPS Word Add-In.
 • Szablon dokumentu MS Word – definicja
 • Szablon jako element biblioteki dokumentów SharePoint
 • Akcja Generuj lub Aktualizuj plik Word

Interfejs przyjazny użytkownikom

 • Grupy atrybutów
 • Panele zakładek i zakładki
 • Kolory i ułożenie przycisków na formularzu
 • Dynamiczna zmiana koloru atrybutu

Informacje dodatkowe

 • Uprawnienia

Przegląd pozostałej konfiguracji Designer Studio

Terminy kursu

Najbliższe kursy:

Z uwagi na obecną sytuację wszystkie szkolenia odbywają się zdalnie

 11-13 maja 2020
 15-17 czerwca 2020
 20-21 lipca 2020
 3-5 sierpnia 2020 
 17-19 sierpnia 2020
 1-3 września 2020
 14-16 września 2020

Sprawdź dostępność terminów – napisz do nas na trainings@webcon.com

ZOBACZ POZOSTAŁE KURSY

Kurs dla osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności w zakresie konfiguracji i analizy procesów realizowanych w WEBCON BPS. Program kursu podzielony jest na trzy specjalizacje, dla których zajęcia odbywają się równolegle:

 • Analyst
 • Consultant
 • Sales

Kurs dla osób, które ukończyły poziom Basic i chcą dalej rozwijać swoje kompetencje wdrożeniowe. Uczestnicy mają do wyboru następujące ścieżki specjalizacji:

 • Development
 • Document management
 • Administrator

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

top