Kurs na poziomie Expert to optymalna kontynuacja rozwoju kompetencji wdrożeniowych. Uczestnicy mają do wyboru 3 ścieżki specjalizacji: Development, Document Management i Administrator. Szkolenia w ramach kursu odbywają się w siedzibie WEBCON, w Krakowie.

 

Organizator zapewnia:

 • Środowisko IT na potrzeby szkoleń oraz pracy własnej uczestnika
 • Materiały szkoleniowe, prezentacje (także w wersji drukowanej) i materiały pomocnicze
 • Przerwy kawowe oraz catering
 • Przestrzeń do samodzielnej pracy
 • Dostęp do konsultacji z trenerem podczas kursu

 

Od uczestników wymagamy:

 • Laptopa do pracy podczas kursów. Na laptopie muszą być zainstalowane MS Outlook, MS Word i MS Excel
 • Wyboru ścieżki docelowej ścieżki kształcenia i powiadomienia WEBCON na etapie zamówienia kursu
 • Wyboru trybu udziału w kursach (w siedzibie lub zdalnie) i powiadomienia WEBCON na etapie zamówienia kursu
 • Aktywnego udziału w zajęciach
 • Akceptacji Regulaminu WEBCON Academy

 

Ścieżki specjalistyczne:

Ten kurs jest właśnie dla Ciebie, jeśli:

 • Jesteś programistą i programujesz w C#
 • Wymagania biznesu w Twojej organizacji wykraczają poza standard 
 • Musisz zrealizować nietypową lub zaawansowaną integracją z systemem zewnętrznym
 • Ukończyłeś poziom Basic

 

Jakie umiejętności i wiedzę zdobędą uczestnicy podczas kursu?

 • Jaka jest logika i kolejność wykonywania kodu w systemie
 • Jakie rozszerzenia do WEBCON BPS można napisać
 • Jakie zaawansowane operacje można wykonywać na dokumentach i załącznikach
 • Jak można zbudować całkowicie własne listy pozycji lub formularz dla workflow
 • Jak napisać integrację zewnętrznym systemem

 

Do czego przyda Ci się ten kurs?

Dzięki kompetencjom i informacje zdobytym podczas kursu, będziesz skutecznie operować dodatkowymi możliwościami, jakie oferuje SDK, a dzięki temu w pełni wykorzystać elastyczność i potencjał platformy WEBCON BPS. Integracja swojej instalacji WEBCON BPS z różnymi systemami zewnętrznymi czy dodanie niestandardowych pól do formularzy nie będą już wyzwaniami, a za to kolejnymi obszarami, w których możesz się wykazać. Praktyka pokazuje, że wiedza z zakresu tworzenia dodatków SDK do WEBCON BPS jest bardzo przydatna szczególnie przy realizacji tych mniej szablonowych czy bardziej złożonych, zaawansowanych projektów dla biznesu.

 

Jakich kompetencji oczekujemy od uczestników?

Przede wszystkim potrzebna jest znajomość podstaw programowania obiektowego (a w tym takich pojęć, jak: klasy, interfejsy, dziedziczenie), programowania w C# oraz umiejętności obsługi MS Visiual Studio. Bardzo pomocną umiejętnością będzie też tworzenie zapytań w T-SQL, Java Script, React i ASP.NET.
Od kursantów wymagamy także ukończenia kursu WEBCON Academy na poziomie Basic.

Ten kurs jest właśnie dla Ciebie, jeśli: 

 • Właśnie rozpoczynasz projekt wdrożenia OCR i chcesz wiedzieć, jak się przygotować 
 • Chcesz poznać zaawansowane funkcje WEBCON BPS w obszarze przetwarzania dokumentów papierowych 
 • Zastanawiasz się, jak uruchomić przechowywanie i przetwarzanie dokumentów na platformie 
 • Jak konfigurować wydruki etykiet i punkty rejestracji dokumentów 
 • Ukończyłeś poziom Basic 

 

Jakie umiejętności zdobędą uczestnicy podczas kursu? 

 • Konfiguracja HotMailBox i HotFolder 
 • Znajomość działania OCR i projektów AI 
 • Konfiguracja wydruku etykiet na drukarce 
 • Obsługa dokumentów obcojęzycznych za pomocą OCR 

 

Do czego przyda Ci się ten kurs? 

Wiedza zdobyta podczas kursu umożliwi Ci swobodne projektowanie i zarządzanie dokumentami w poszczególnych procesach i bazach danych. Również konfiguracja WEBCON BPS nie powinna mieć już przed Tobą żadnych tajemnic. Dzięki temu, sprostasz nawet bardzo wysokim oczekiwaniom i wymaganiom stawianym przez biznes w Twojej firmie.  

 

Jakich kompetencji oczekujemy od uczestników? 

Dla uczestników kursu bardzo pomocna będzie umiejętność zaprojektowania retencji poszczególnych typów dokumentów oraz świadomość wyzwań, jakie niesie ze sobą masowe przetwarzanie dokumentów (rzędu nawet dziesiątek tysięcy dziennie).  

Zdecydowanie polecamy ten kurs po wcześniejszym ukończeniu programu Consultant na poziomie Advanced. 

 

Co dalej? 

Po ukończeniu tego kursu będziesz mógł podjąć się realizacji zadań architekta rozwiązań lub konsultanta wdrożeniowego procesów biznesowych. Możesz swobodnie dalej rozwijać swoje kompetencje zarówno wdrożeniowe, jak i analityczne.  

Jeśli planujesz kontynuację edukacji w WEBCON Academy i udział w kursie Document management na poziomie Expert, a masz za sobą tylko kurs na poziomie Basic, zdecydowanie zalecamy wcześniejszy udział w kursach na poziomie Advanced. Proces zdobywania wiedzy i kompetencji w takiej kolejności będzie znacznie efektywniejszy i przyjemniejszy. 

Szczegóły dostępne wkrótce.

PROGRAM ŚCIEŻEK SPECJALISTYCZNYCH

Program dostępny wkrótce.

Terminy kursu

Najbliższe kursy:

Z uwagi na obecną sytuację wszystkie szkolenia odbywają się zdalnie

 26-28 maja 2020 (ścieżka Development)
 8-10 września 2020 (ścieżka Development)

Sprawdź dostępność terminów – napisz do nas na trainings@webcon.com

ZOBACZ POZOSTAŁE KURSY

Uczestnicy kursu poznają podstawy konfiguracji procesów biznesowych w WEBCON BPS Designer Studio. Zdobywają wiedzę o tym, jak działają obiegi dokumentów, jak również umiejętności konfiguracji pulpitów menedżerskich i raportów oraz budowy reguł biznesowych i elastycznych formularzy dokumentów.

Kurs dla osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności w zakresie konfiguracji i analizy procesów realizowanych w WEBCON BPS. Program kursu podzielony jest na trzy specjalizacje, dla których zajęcia odbywają się równolegle:

 • Analyst
 • Consultant
 • Sales

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

top