Edukacja

Jak systemy BPM wspierają edukację i szkolnictwo

Uczelnie wyższe, które codziennie obsługują tysiące osób, zarówno studentów, jak i kadry oraz personelu, wymagają rozwiązań o wiele bardziej zaawansowanych niż zwykły system obsługujący jedynie obieg dokumentów.

WEBCON BPS umożliwia instytucjom akademickim kompleksowe zarządzanie procesami związanymi z tworzeniem oferty edukacyjnej oraz programów nauczania. Obiegi systemu znacznie ułatwiają i upraszczają obsługę procesu rekrutacji na studia oraz rekrutacji wykładowców oraz personelu. Uczelnie wyższe usprawniają swoją codzienną pracę dzięki obiegom i aplikacjom opartym na WEBCON BPS, dedykowanym administracji, przetwarzaniu zamówień i przetargów.

WEBCON BPS to spójny, zintegrowany ekosystem IT, który umożliwia uczelniom wspieranie zarówno procesu kształcenia, jak i administracji.

System wspiera wszelkiego rodzaju szkoły oraz instytucje edukacyjne, usprawniając takie procesy, jak:

 • Tworzenie, weryfikacja i korekta programów nauczania
 • Tworzenie planów zajęć i wysyłanie powiadomień o zmianach w planie do studentów
 • Przetwarzanie wniosków o granty naukowe
 • Przetwarzanie wniosków stypendialnych
 • Zarządzanie współpracą międzynarodową
 • Zarządzanie projektami B+R
 • Zarządzanie dorobkiem naukowym i prawami autorskimi pracowników naukowych
 • Zarządzanie konferencjami i seminariami naukowymi
 • Zarządzanie zamówieniami i przetargami
 • Przetwarzanie zapisów na poszczególne kierunki i kursy akademickie

WEBCON BPS obsługuje również procesy wspomagające, w różnorodnych kategoriach: 

ORGANIZACJA I WSPARCIE DZIAŁAŃ FIRMY

 • Obieg dokumentów i korespondencji
 • Planowanie, akceptacja, zarządzanie i nadzór nad inwestycjami
 • Windykacja
 • Uproszczony proces akceptacji

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ​

 • Delegacje
 • Zarządzanie środkami trwałymi
 • Przetwarzanie faktur kosztowych i zakupowych
 • Zarządzanie przepływem gotówki
 • Wewnętrzna komunikacja działu księgowego

HR

 • Obieg obecności
 • Obieg urlopów
 • Zarządzanie zatrudnieniem
 • Premie i bonusy pracownicze
 • Plany emerytalne

IT

 • Zarządzanie dostępem
 • Zapotrzebowanie na sprzęt IT / oprogramowanie / licencje

JAK ZBUDOWAĆ APLIKACJĘ BIZNESOWĄ W 45 MIN.

POZNAJ HISTORIE
NASZYCH KLIENTÓW

ZOBACZ I WYPRÓBUJ
ZA DARMO

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
O WEBCON BPS?

top